Modificări importante în Codul fiscal pentru 2016

1
837

Printre schimbările prevăzute de forma actuală a proiectului se regăsesc:
1. Corelarea prevederilor fiscale cu cele ale reglementărilor contabile cu privire la corectarea erorilor semnificative şi nesemnificative.
Astfel, conform proiectului pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se vor corecta astfel:
• erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraţii rectificative
• erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sînt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în care se efectuează corectarea acestora.
2. În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se menţine cota de impunere de 3%, însă, pentru persoanele juridice române nou înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sînt constituite, pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică pînă la sfîrşitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni.
Aceste prevederi se vor aplica dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situaţii:
• lichidarea voluntară prin hotărîrea adunării generale, potrivit legii
• dizolvarea fără lichidare, potrivit legii
• inactivitate temporară, potrivit legii
• declararea pe proprie răspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile secundare, potrivit legii
• majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acţionari/asociaţi
• acţionarii/asociaţii săi vînd/cesionează/schimbă titlurile de participare deţinute.
Condiţia privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv, de la data înregistrării persoanei juridice respective. În cazul în care persoana juridică română nou înfiinţată nu mai are nici un salariat în primele 24 de luni, aceasta aplică cota de 3% începînd cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru persoana juridică cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia privitoare la salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.
În acest sens, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă, cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:
• au persoane angajate cu contract individual de muncă, cu timp parţial, dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi
• au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
3. Forma adoptată de Senat prevede reducerea cotei de TVA la 20%, începînd cu 1 ianuarie 2016 şi o reducere la 19% începînd cu 1 ianuarie 2017. Pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii, precum şi pentru serviciile constînd în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, tîrguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decît cele scutite fără drept de deducere, se va aplica cota redusă de TVA de 5%.
4. Aplicarea taxării inverse pentru livrarea următoarelor bunuri:
• clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune
• livrările de aur de investiţii efectuate de persoane impozabile care şi-au exercitat opţiunea de taxare şi livrările de materii prime sau semifabricate din aur cu titlu mai mare sau egal cu 325 la mie, către cumpărători persoane impozabile.
5. Accize nearmonizate asupra următoarelor produse:
• produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol care poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun, cu încadrarea tarifară NC 2403 99 90
• lichidele cu conţinut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip „Ţigaretă electronică” cu încadrarea tarifară NC 3824 90 96
6. Impozitul pe clădiri
• Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.
• Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozit pe clădiri va fi cuprinsă între 0,2-1,3%. Cota se aplică asupra valorii care poate fi:
– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
– valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobîndite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
• Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
• Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% -0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
• Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% -1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
• Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri va fi 5%. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii.
7. Impozitul pe construcţii speciale
Se menţine impozitul pe construcţiile speciale (construcţiile prevăzute în grupa 1, din catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe) în cotă de 1% din valoarea acestor construcţii, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Conform proiectului, acest impozit se va aplica pînă la 31 decembrie 2016.

1 COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.