În premieră la Sârbi, Fărcaşa. Prima Şcoală Profesională deschisă în mediul rural

1
3987

Mare eveniment în domeniul învăţământului din comuna Fărcaşa la acest început de an şcolar: a fost deschisă prima Şcoală profesională, care va funcţiona în localul unităţii de învăţământ din localitatea aparţinătoare Sârbi. Este un eveniment de maximă importanţă pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care pot dobândi o calificare la ei în sat, iar în plus au garanţia angajării după terminarea şcolii. Angajarea se va face la firma SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, care are sediul administrativ şi cea mai importantă secţie de producţie din ţară chiar în localitatea Sârbi, unde viitorii angajaţi fac şi şcoala.

Primăria – grijă maximă pentru viitorii cetăţeni majori ai comunei

Stăm de vorbă cu primarul Ioan Stegeran, care a făcut din comuna Fărcaşa una dintre cele mai frumoase şi bine gospodărite comune din ţară, nu numai din judeţ. De 15 ani de când se află la conducerea comunei, pe lângă faptul că a gospodărit comuna cu mare pricepere şi măiestrie, ocupând locul I pe judeţ de mai multe ori, a avut grijă şi de aducerea în localitatea aparţinătoare Sârbi a unei foarte importante fabrici, care are peste 1.800 de angajaţi, cei mai mulţi dintre ei fiind locuitori ai comunei Fărcaşa.
eaton farcasa17Iată, însă, că a apărut şi o altă faţă a beneficiilor pe care locuitorii comunei le au de pe urma funcţionării acestei fabrici cu foarte bune rezultate: prin grija conducerii acestei unităţi industriale, demne nu de o comună, ci de un mare oraş, prin activitatea sa, condusă de domnişoara Pamela Pop, director general, în localitatea Sârbi a luat fiinţă, pentru prima dată, la solicitarea SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, prima şcoală profesională din mediul rural din România. Desi­gur că dl primar Ioan Stegeran s-a aflat alături de conducerea Şcolii „Lucian Blaga” din comuna Fărcaşa în acest demers foarte benefic pentru viitorii angajaţi ai unei firme de foarte mare anvergură, cu sediul central în SUA şi multe zeci de mii de angajaţi în fabrici proprii, răspândite pe tot mapamondul, fiind, deci, o companie multinaţională.
Iată cum, la Fărcaşa, asistăm la un fenomen inedit, care demonstrează întregii ţări cum se conduce o comunitate sătească. Pentru că nici o primărie sătească, nu de oraş sau municipiu, nu poate să etaleze succese pe toate planurile, inclusiv cel al învăţământului, precum această comună.

O viitoare clădire pentru Şcoala profesională

Cum a fost posibilă deschiderea noii şcoli profesionale? Prin simplul fapt că, la Sârbii Fărcaşei, clădirea fostei şcoli primare era deja modernizată, astfel încât, delegatul ministerului, dl Stelian Fedorca, consilier al ministrului învăţământului, venit incognito, în februarie, pentru a vedea clădirea în care va funcţiona Şcoala profesională, a avut doar cuvinte de laudă, spaţiul în care se va desfăşura procesul de învăţământ îndeplinind toate condiţiile impuse de cerinţele legislative actuale, un spaţiu modern şi, ca urmare, a fost atestat. La fel, a fost atestată şi capacitatea şcolii de realiza acest grad de instruire, prin cadrele didactice pe care le are. Consilierul ministrului învăţământului a vizitat şi SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, consolidându-şi buna impresie creată de şcoala profesională. Mai trebuie să notăm că atunci când primarul Stegeran se ocupa de modernizarea clădirii şcolii primare din Sârbi, cu ani în urmă, nici prin minte nu i-a trecut, lui sau consătenilor, că aici va funcţiona prima clasă a unui învăţământ de nivel liceal, pentru că primele două clase, din cele trei, cât durează învăţământul liceal, sunt recunoscute ca ani de liceu, iar absolvenţii, după terminarea profesionalei, se pot înscrie, la zi, dacă vârsta le permite, sau la seral şi fără frecvenţă, direct în anul III de liceu.
Iată, deci, o altă faţă a unei bune gospodăriri a comunei. O comună pregătită nu pentru prezent, ci pentru viitor, o comună de nivel european, aceasta este performanţa primarului Ioan Stegeran. Iar acest aspect vine în ajutorul firmei SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, care, astfel, îşi pregăteşte viitoarea forţă de muncă, un alt aspect la care, sigur primarul Ioan Stegeran, dar nici directorul general al SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, nu s-au gândit în urmă cu mulţi ani când a pornit activitatea acestei unităţi economice.
Iar cum, de la anul, spaţiul va deveni prea mic, primarul Stegeran se preocupă de construirea unei clădiri noi, destinate eminamente învăţământului profesional în Sârbi, pe terenul de lângă fosta clădire a şcolii primare, cu spaţii suficiente pentru un învăţământ de calitate.

eaton farcasa03SC EATON PRODUCŢIE SRL, un partener educaţional de excepţie

De-a lungul anilor, între SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL şi Şcoala Generală Fărcaşa a existat o colaborare foarte bună, aflăm de la Pamela Pop, directorul general al firmei, concretizată prin sprijinirea, sub diferite forme, a principalelor acţiuni ale acestei şcoli.
De data aceasta, SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL a încheiat un parteneriat cu Şcoala Fărcaşa şi contracte cu elevii, în vederea demarării şi derulării învăţământului profesional. Dacă începutul se face în acest an, prin înfiinţarea clasei a IX-a, la anul vor învăţa la Sârbi elevii din clasa a X-a, intraţi anul acesta, şi viitorii elevi din clasa a IX-a, intraţi la anul în învăţământul profesional. Iar peste încă un an, li se vor alătura alţi elevi din clasa a IX-a. Învăţământul profesional este gândit pe mulţi ani de acum înainte.
Firma parteneră, SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, prin protocolul încheiat cu Şcoala Fărcaşa, se îngrijeşte ca elevii de la profesională să beneficieze de toate condiţiile materiale necesare unei şcoli profesionale la orele de curs, adică sculele, dispozitivele şi verificatoarele necesare, pentru ca atunci când elevii vor efectua practica în unitatea economică, să fie familiarizaţi cu manevrarea acestora, să le cunoască utilitatea şi funcţionarea. Practica în unitatea economică se numeşte, în noua terminologie pedagogică, practică comasată. Ea se face cu un cadru didactic din unitatea de învăţământ, care supraveghează elevii în unitatea economică, şi un specialist din întreprindere, de obicei un maistru, care îi preia şi îi instruieşte pe elevi la viitorul lor de muncă.
Avem de a face, prin noul concept de învăţământ profesional, de o instruire temeinică în ultimii doi ani de muncă efectivă în beneficiul unităţii economice, când perioada de practică este mult mai mare decât în clasa a IX-a.

eaton farcasa08Învăţământ profesional în folosul comunităţii

Am înfiinţat această Şcoală profesională aparţinătoare de Şcoala Generală „Lucian Baga” Fărcaşa, pentru elevii noştri din comună, ne-a declarat directorul unităţii de învăţământ, prof. Viorelia Vele. Este vorba de o clasă de 28 de locuri, din care jumătate din ei se vor pregăti pentru meseria de sudor, iar cealaltă jumătate, tot de 14 elevi, se vor pregăti pentru meseria de operator pe maşini cu comandă numerică. Pe timpul şcolarizării, elevii care îndeplinesc condiţiile impuse de lege vor beneficia de o bursă profesională în cuantum de 200 lei pe lună, pe toată pe perioada şcolarizării. Sunt meserii pe care le-a cerut firma SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, meserii pentru care are nevoie de muncitori pregătiţi. Noi am răspuns cerinţelor acestei unităţi, iar SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL ne-a devenit, astfel partener educaţional în pregătirea forţei de muncă, ne spune doamna directoare. Este foarte bine că noua legislaţie, precum Legea practicii şi alte legi care vizează învăţământul, reglementează înfiinţarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale.

Deschiderea oficială

Festivitatea deschiderii oficiale a Şcolii profesionale a avut loc în sala de clasă din Sârbi, unde vor învăţa elevii în acest an şcolar, în prezenţa primarului Ioan Stegeran, a directorului general Pamela Pop, a directorului de fabrică din Buşag, David Rees, a directorului Şcolii Fărcaşa, prof. Viorelia Vele, a altor reprezentanţi ai administraţiei comunale şi ai firmei partenere, dar şi în prezenţa părinţilor sau bunicilor elevilor de la profesională. Toţi elevii au fost emoţionaţi pe parcursul evenimentului, dar şi reprezentanţii familiilor lor, prezenţi la această festivitate.
Pa coridorul şcolii, la intrarea în casă, SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL a organizat o expoziţie cu produsele finite pe care le execută, pentru ca elevii şi aparţinătorii să vadă care sunt produsele fabricate pentru piaţa europeană şi chiar mondială la Sârbi. Iar exigenţele muncii de aici se ridică la pretenţiile producţiei din Uniunea Europeană şi SUA, fiind, deci, foarte mari, în timp ce la locurile de muncă este o ordine perfectă, curăţenie de farmacie, încât prezenţa la muncă nu reprezintă un stres în sine, cum se întâmplă la multe alte societăţi mai mari sau mai mici din judeţ. Iată încă un motiv pentru aceşti tineri de a deveni angajaţi ai SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL.

Urări şi impresii la deschiderea oficială

eaton farcasa01Primarul Ioan Stegeran: Ceea ce am început acum un an, azi a devenit o împlinire. Adică Şcoala profesională din Sârbi este o realitate, creată pentru voi şi generaţiile viitoare de adolescenţi care se pregătesc pentru a deveni profesionişti. Am dorit ca să venim în sprijinul SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, să începem Şcoala profesională, care să dea oameni calificaţi, oameni care să fie capabili să ducă destinele firmei în continuare, cum a spus şi domnişoara directoare. Nu ne-a fost uşor. Anul trecut am crezut că este un vis. Era un proiect care avea multe necunoscute. Nu-i uşor să implementezi un asemenea proiect, dar ne-am unit eforturile şi a ieşit un lucru bun. Ne bucurăm că avem şi reprezentanţii firmei SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL de partea noastră şi împreună ne este mult mai uşor să ducem la bun sfârşit acest proiect. A fost un proiect îndrăzneţ, care creează costuri. Cel mai important este ca toţi să simtă că suntem uniţi, conducerea comunei cu conducerea firmei SC ELECTRO EATON PRODUCŢIE SRL, care împreună vom putea să dezvoltăm acest proiect şi să atragem foarte mulţi copii din comuna noastră.
Sunteţi nişte copii minunaţi. Eu zic că aţi făcut o alegere bună. Cu liceu şi cu masterate sunt foarte mulţi. Voi începeţi să aveţi o meserie, care este o brăţară de aur. După absolvirea Şcolii profesionale vă puteţi continua studiile, ca să deveniţi şi altceva în viaţa aceasta, dacă doriţi, dar o să fiţi avantajaţi că o să aveţi o meserie la bază. Voi sunteţi un început. Dacă ceilalţi, care vin după voi, când vor vedea comportamentul vostru, facilităţile pe care le aveţi, cred că, de la anul, vor veni să urmeze Şcoala profesională. Firma SC ELECTRO EATON PRODUCŢIE SRL ne susţine frecvent. Noi ne preocupăm să formăm caractere în această firmă. Eu le mulţumesc că sunt de partea noastră şi sperăm ca să continuăm mulţi ani de aici înainte.
Noi, comuna, demarăm un proiect pe fonduri europene ca să construim o nouă clădire modernă a Şcolii profesionale, cu bază sportivă, cu tot ce trebuie pentru o astfel de şcoală, cu o bază materială mult mai dezvoltată, ca voi să puteţi să învăţaţi, să vă îmbogăţiţi profesional şi să fiţi oameni de nădejde ai firmei SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL.
eaton farcasa11David Rees, director de fabrică: Este o oportunitate extrem de mare această şcoală şi mă bucur foarte mult că pot să fiu aici, alături de voi. EATON este croită pe incluziune şi diversitate, dar aceste cuvinte nu pot să vă spună mult în acest moment. Cei care veţi lucra alături de noi, veţi ajunge să înţelegeţi aceste lucruri şi ceea ce însemnă pentru noi. Este foarte bine să vedem cum se încheagă acest parteneriat între comunitate şi EATON, unde veţi continua studiile şi veţi câştiga o experienţă enormă din punct de vedere a industriei pe care o realizăm. Veţi putea ajunge potenţiali lideri în compania noastră.

eaton farcasa09Pamela Pop, director general al SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL: Ceea ce se petrece azi aici cred că va fi de bun augur. Trebuie să vă formaţi şi să vă dezvoltaţi ca adevăraţi profesionişti, ca să fiţi viitorul pentru firma SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL. După cum vedeţi, limba engleză va trebui să fie un domeniu foarte interesant pentru voi. Chiar dacă David n-o să vă viziteze săptămânal, s-ar putea să venim noi şi să vorbim în limba engleză. Prima dată aş vrea să felicit părinţii, bunicii că au acceptat să fiţi parte a acestei şcoli profesionale. Felicitări, bravo vouă pentru că aţi ales ca aceşti copii din faţa noastră să fie viitorul EATON şi, aşa cum spunea David, să nu fie doar asamblator sau montator, sau poate sudor, sau operator de maşini cu comandă numerică, ci copiii voştri să fie viitori directori. Noi creştem de pe băncile şcolii directori pentru SC EATON şi sper că din cei prezenţi azi aici să fie câţiva care să spună DA pentru o carieră în EATON, care este o companie multinaţională, care are sedii în România, dar are multe sedii de companie, vânzări sau producţie în alte ţări sau chiar în SUA. S-ar putea să fie o carieră pe care să o doriţi şi pentru care deja să începeţi să lucraţi.
Aşa cum ziceam, această clasă are o valoare sentimentală pentru mine, pentru că în anii 2000 am predat în sala aceasta de clasă şi au fost generaţii de copii pe care le cunosc şi parte dintre ei sunt azi parte a companiei SC EATON PRODUCŢIE SRL. Eu zic că e ceva de bun augur, e un noroc că sunteţi astăzi aici şi veţi fi parte a Şcolii profesionale cu sediul în Sârbi.
eaton farcasa10Prof. ing. Livia Pop, inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic: Mă bucur foarte tare că s-a împlinit acest vis al nostru, al tuturor. Am fost aici în momentul în care s-au pus bazele acestei şcoli profesionale. Vă transmit felicitările şi consideraţia Inspectoratului Şcolar către cei care au făcut posibil acest lucru: Primăria Fărcaşa, SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL Sârbi şi Şcoala Gimnazială Fărcaşa. Succes tuturor!

Prof. Viorelia Vele, directorul Şcolii Gimnaziale Fărcaşa: Mulţumesc, în numele Şcolii noastre, tuturor factorilor implicaţi, începând de la agentul economic SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, care şi-a pus amprenta şi şi-o pune în continuare asupra a ceea ce vedeţi în această clădire. Urmează săptămâna viitoare să primim dotarea pentru atelierul Şcolii. Primăriei îi mulţumesc pentru tot sprijinul şi susţinerea, precum şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş. eaton farcasa12Va fi, sunt convinsă, de bun augur acest început şi voi veţi fi adevăraţi profesionişti pentru firma SC ELECTRO EATON PRODUCŢIE SRL.

Toţi elevii prezenţi în clasă au primit pachete de bun venit din partea firmei SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL, ca o amintire peste ani, când, cu certificatul de competenţă în mână, valabil şi în UE, vor intra, cu emoţie, în calitate de angajaţi, pe poarta SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL. Acela va fi garanţia unui bun început al Şcolii Profesionale Sârbi. Exemplul comunei Fărcaşa a devenit, prin această deschidere oficială, pildă de nivel naţional.

1 COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.