Codul Fiscal valabil pentru 2016

0
823

În mod sintetic, în noul Cod fiscal remarcăm: • reducerea taxei pe valoarea adăugată, cota generală – 20%, însoţită de reducerea TVA pentru livrările de cărţi, manuale, ziare, reviste la cota de 5%, cotă ce se aplică şi pentru accesul la competiţiile sportive, evenimentele culturale etc. • majorarea taxelor locale datorate de persoanele fizice pentru locuinţele deţinute, remarcîndu-se majorări substanţiale pentru locuinţele folosite ca sedii pentru desfăşurarea de activităţi independente • extinderea tipurilor de venituri pentru care se datorează asigurări sociale, pensii sau contribuţii individuale la sănătate •

Principalele elementele de impozitare ce fac obiectul actului normativ:

1. MICROÎNTREPRIN­­DERILE
• Microîntreprinderea este societatea care, la finele exerciţiului anterior, realizează venituri impozabile mai mici de 65.000 euro, iar ponderea serviciilor de consultanţă şi management este mai mare de 20% în total venituri.
• Impozitul pe venitul microîntreprinderii este de 3%.
• O microîntreprindere ce înregistrează un salariat este impozitată cu o cotă de 1%, pentru primele 24 luni de activitate, dacă asociaţii/acţionarii nu au mai deţinut titluri financiare la alte persoane juridice.
• Dacă societatea a fost înfiinţată pe un termen limitat, durata minimă a societăţii este de 48 de luni.
2. IMPOZITUL PE PROFIT
• Impozitul pe profit se datorează în cotă de 16%, cota generală. Dacă societatea desfăşoară activităţi din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, impozitul nu poate fi mai mic de 5% din totalul veniturilor realizate.
Dintre modificările aduse impozitului pe profit, amintim:
– Facilitatea de profit reinvestit se acordă atît pentru echipamentele din grupa 2.1, cît şi din clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe, respectiv echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), calculatoare electronice, echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, control şi facturat.
– Se extinde categoria de venituri neimpozabile pentru sumele colectate de operatorii responsabili cu gestionarea deşeurilor.
– Cheltuielile de protocol sînt deductibile în cotă de 2% asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuiala cu impozitul pe profit şi protocol.
– Cheltuielile sociale se pot acorda pînă la 5% din cheltuielile cu salariile.
– Cheltuielile de sponsorizare reduc impozitul pe profit în procentul de 0,5% (5 la mie) din cifra de afaceri, fără a depăşi 20% din impozitul pe profit şi se pot reporta pe o perioadă de 7 ani.
– Pentru împrumuturile pe termen lung de la alte entităţi se reduce la 4% nivelul ratei dobînzii, cînd aceasta este în valută, ce poate fi deductibilă, condiţionat de gradul de îndatorare. Anterior, acest procent era de 6%.
– În cazul achiziţiei mijloacelor de transport, amortizarea este limitată la 1.500 lei/lună, iar valoarea ce depăşeşte această sumă este nedeductibilă, chiar dacă mijlocul de transport este vîndut cu profit.
– Se menţine regula generală a plăţilor trimestriale de impozit pentru primele 3 trimestre, pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul, cu depunerea pînă pe data de 25 martie a anului următor a declaraţiei anuale de impozit pe profit.
3. IMPOZITUL PE DIVIDENDE
– Dividendele plătite de o societate, persoană juridică română, către o altă persoana juridică română se impozitează cu 16%. Nu se aplică impozitul dacă persoana ce încasează dividendele deţine la societatea afiliată mai mult de 10% din capitalul social, pe o perioadă mai mare de 1 an.
– Începînd cu 1 ianuarie 2017, impozitul pe dividende va fi de 5%.
4. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Cota generală aplicabilă, începînd cu 1 ianuarie 2016, este de 20%.
Se aplică următoarele cote reduse:
– 9% pentru medicamente, cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant şi catering.
– se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru cărţi, manuale şcolare, reviste şi pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, tîrguri sau expoziţii.
– se păstrează cota de TVA de 5% şi pentru vînzarea de locuinţe sociale, în schimb se modifică condiţiile de aplicare în sens favorabil cumpărătorului.
– se păstrează deductibilitatea limitată la 50% pentru mijloacele de transport persoane, atunci cînd nu sînt utilizate în mod exclusiv în activităţi economice.
– se introduce o măsură tranzitorie pentru ajustarea TVA pentru alte bunuri decît cele de capital, cînd acestea nu mai sînt folosite în activităţi taxabile.
– se păstrează plafonul de 220.000 lei, reprezentînd 65.000 euro la data aderării, reprezentînd plafonul de scutire de TVA.
Se extind măsurile de taxare inversă (simplificare a TVA fără plata efectivă a TVA) pentru:
– clădiri, părţi de clădire şi terenuri.
– furnizările de telefoane mobile.
– furnizările de console de jocuri, tablete, pc şi laptopuri.
5. IMPOZITUL PE VENITUL PERSOANEI FIZICE
Cota generală de impozitare este de 16%, iar tendinţa este de extindere a categoriilor de venituri pentru care se datorează asigurări sociale (contribuţii la pensii sau contribuţii la sănătate).
a. Impozitul pe venitul din salarii este de 16%. Se modifică deducerile personale.
Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pînă la 1.500 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei.
– pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei.
– pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei.
– pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei.
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii, cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sînt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.
b. Impozitarea PFA. Şi în legislaţia anterioară exista obligaţia plăţii impozitului pe venit de 16% şi a contribuţiei de sănătate stabilite la nivelul venitului net.
– Se obsevă introducerea obligatorie a contribuţiei individuale la pensii, în procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoană. Această contribuţie este plafonată superior la un plafon anual de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni. Această contribuţie se plăteşte chiar dacă persoana fizică autorizată este salariată la un angajator.
– Daca PFA doreşte să beneficieze de pensie întreagă, opţional achită şi contribuţia de 15,8%, contribuţia angajatorului.
c. Situaţii ce obligă sau scutesc de la plata contribuţiei la sănătate.
– Pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor, faţă de reglementările din anul curent, se măreşte plafonul cotei cheltuielilor forfetare la 40%, iar baza de calcul a contribuţiei la asigurările de sănătate nu va depăşi, nici în anul 2016, suma de 5 ori salariul mediu brut pe economie.
6. TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE.
Pentru anul 2016, persoana ce deţine o locuinţă în proprietate, la data de 31 decembrie 2015, datorează, pentru aceeaşi clădire, un impozit ce se calculează influenţat de trei parametri:
– o creştere semnificativă a bazei de impozitare aferente unei suprafeţe de 1 metru pătrat de construcţie, la suma de 1.000 lei. Şi această valoare va fi influenţată de rangul localităţii şi de vechimea construcţiei, însă va fi o creştere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prin majorarea valorii de referinţă aferentă unui metru pătrat de construcţie. Această majorare de impozit este obligatorie pentru proprietarul locuinţei, chiar dacă Primăria decide să păstreze actuala cotă de impunere.
– procentele de impozitare pentru clădirile rezidenţiale sînt între 0,08% şi 0,2%, valoarea aplicabilă într-un an fiind stabilită de Consiliul local.
– intervine o impozitare diferenţiată, în funcţie de scopul folosinţei respectivei locuinţe. Dacă în aceasta se desfăşoară activităţi economice, respectiv îşi are sediul o societate sau îşi desfăşoară activitatea o persoană fizică ce practică o activitate independentă sau este sediul declarat pentru un PFA, întreprindere individuală sau asociaţie familială, impozitele stabilite de Primărie sînt între 0,2% şi 1,3%. Aceste procente permit majorarea impozitului cu pînă la 13 ori faţă de nivelul actual.
– Dacă locuinţa a fost achiziţionată/construită într-o perioadă anterioară mai mare de 5 ani sau dacă nu există o reevaluare în ultimii 5 ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinţă, determinată chiar de Codul fiscal, pornind de la o sumă de 1.000 lei/metru pătrat de construcţie. În acest caz, impozitul poate să depăşească şi de 20 de ori nivelul actual.
– Societăţile ce deţin în proprietate o construcţie vor depune o declaraţie specială de impunere, pentru construcţiile existente în patrimoniu la data de 31 decembrie 2015. Persoanele juridice ce deţin construcţii plătesc în anul 2016 un impozit pe clădiri astfel:
• pentru construcţiile rezidenţiale aflate în proprietate, cota este între 0,08% şi 0,2% din valoarea impozabilă a construcţiei.
• pentru construcţiile nerezidenţiale, cota este între 0,2% şi 1,3% din valoarea impozabilă a construcţiei.
Baza impozabilă se actualizează la 3 ani, prin efectuarea unei reevaluări. În cazul în care nu se efectuează o reevaluare în ultimii 5 ani, cotele anterioare enumerate se majorează la 5%.
7. ACCIZELE
Se păstrează structura produselor accizabile existente şi în 2015, iar nivelul accizei pentru principalele produse accizabile este:
• benzină fără plumb: 2035,40 lei pentru 1.000 litri, respectiv 2.03 bani/litru.
• alcool etilic: 3306,98 lei/ hl alcool.
S-a eliminat acciza nearmonizată de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 3.000 cmc, confecţii din blănuri etc. Rămîn ca produse supuse accizelor nearmonizate lichidul cu nicotină din ţigareta electronică şi tutunul conţinut în produse din tutun încălzit.
8. TAXA PE CONSTRUCŢII
Rămîne în procent de 1%, urmînd să fie abrogată cu 1 ianuarie 2017.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.