Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare/raportărilor contabile aferente anului 2015

0
627

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 81/4 februarie 2016, a fost publicat Ordinul MFP nr. 123/28.01.2016, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2015.

Prevederile acestuia se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice  nr. 123/2016.
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale, încheiate la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora (Ordinul MFP nr. 1969/2007) şi prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3, din anexa nr. 1 din Ordinul MFP nr.123/2016.
Termenele de depunere a situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2015 sunt:
• pentru societăţile comerciale, societăţile/com­pa­niile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare şi dezvoltare – 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care se împlinesc la 30 mai 2016;
• pentru celelalte persoane, prevăzute la art. 1, alin.(1) – (3) din Legea nr. 82/1991, republicată (instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial) – 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care se împlinesc la 29 aprilie 2016;
• pentru subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate (cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European) – 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care se împlinesc la 30 mai 2016;
• pentru persoanele juridice aflate în lichidare – o raportare anuală, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, care se împlinesc la 30 martie 2016.
Au obligaţia depunerii de raportări contabile anuale, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, şi:
• entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestea au obligaţia de a întocmi raportări contabile anuale la 31 decembrie, distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale MFP o declaraţie, pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care se împlinesc la 29 februarie 2016.
Situaţiile financiare anuale se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă, elaborat de MFP, care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, program pus la dispoziţia entităţilor gratuit şi care poate fi obţinut direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, domeniul servicii online, subdomeniul declaraţii electronice, opţiunea descărcare declaraţii.
Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se depun, în format hârtie şi electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Programul de asistenţă pentru raportările contabile anuale la 31 decembrie este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate.
Nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul prevăzut de lege a situaţiilor financiare anuale constituie contravenţie şi se sancţionează conform Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, astfel:
• cele referitoare la întocmire şi semnare – cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei;
• cele referitoare la depunerea în termenul legal – cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.