Licitaţia pentru serviciul de salubrizare la depozitul ecologic din Fărcaşa, anulată

0
574

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestiu­nea Integrată a Deşeurilor Menajere (ADI) în judeţul Maramureş, în calitate de autoritate contractantă, a publicat în SEAP, în data de 3 august, anunţul de anulare a procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare din zona de colectare nr. 1 – Sârbi”, procedură lansată la data de 21.05.2016.

Decizia luată de autoritatea contractantă este motivată de complexitatea documentaţiei de atribuire a contractului, datorată faptului că această zonă cuprinde peste 50%, atât din cantităţile de deşeuri ce se generează în judeţ, cât şi din numărul total al utilizatorilor serviciului, astfel că a generat un număr foarte ridicat de solicitări cu clarificări din partea potenţialilor ofertanţi. Răspunsurile date la acestea, datorită numărului ridicat, erau de natură să creeze dificultăţi în elaborarea ofertelor tehnice şi financiare pentru ofertanţi, fapt semnalat în mai multe cazuri. De asemenea, din cauza complexităţii documentaţiei, dar şi a numărului ridicat de clarificări, a fost identificat riscul ca ofertanţii să abordeze diferit elaborarea ofertelor şi astfel acestea să nu poată fi comparate în procesul de evaluare din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare, situaţie care ar fi obligat autoritatea contractantă să anuleze procedura de atribuire a contractului în faza de evaluare a ofertelor. Durata de execuţie a contractului este de 15 ani. Procedura anulată a fost lansată în baza legislaţiei în vigoare la acea dată, OUG 34/2006, iar în perioada de pregătire şi depunere a ofertelor legislaţia în domeniul achiziţiilor publice a fost modificată. Atribuirea contractului, potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, ar fi condus la situaţia ca pe întreaga durată de executare, acest contract să fie guvernat de legea în vigoare la momentul lansării procedurii, iar toate celelalte contracte pentru CMID, respectiv zonele 2-4, să fie încheiate şi să le fie aplicabilă noua procedură, generându-se dificultăţi în monitorizarea şi supravegherea derulării acestora de către autoritatea contractantă şi autorităţile administraţiei publice locale.

Procedura de licitaţie va fi reluată

După corelarea documentaţiei de atribuire cu legislaţia actuală a achiziţiilor publice şi cu clarificările date în cursul procedurii anulate, autoritatea contractantă va iniţia o nouă procedură de atribuire a acestui contract. De asemenea, în conformitate cu Documentul de Poziţie, Cererea şi Contractul de Finanţare, în baza cărora se realizează proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” autorităţile administraţiei publice locale din judeţ vor rezilia toate contractele în baza cărora se realizează serviciile de salubrizare odată cu operaţionalizarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor ce se construieşte la Sârbi. Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ce se vor atribui pe cele 4 zone vor deveni funcţionale doar după operaţionalizarea CMID Sârbi.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.