Ajutorul pentru lapte

0
316

Hotărîrea Guvernului nr. 211/2017 prevede distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte, ca ajutor excepţional de adaptare, destinat producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, care se acordă producătorilor de lapte persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi întreprinderi familiale (IF) ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii; au livrat/ vîndut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA; produc şi livrează/vînd direct lapte la data depunerii cererii. Producătorii de lapte care deţin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile HG 211. Cererile pentru această schemă de ajutoare de adaptare excepţională destinată producătorilor de lapte se depun la Centrele APIA pînă la data de 2 mai 2017, inclusiv, însoţite de următoarele documente (care se prezintă şi în original): copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF; copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii; copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii; extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrate la data depunerii cererii detaliat pe crotalii; după caz, copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vînzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vînzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; IF, PJ; dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie. Suma alocată pentru acest tip de ajutor excepţional este de 24.284.644,98 lei, echivalent a 5.448.041,5 euro. Plata se va face pînă la data de 30 iunie 2017.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.