Finanţări nerambursabile • Programul “Start-up Nation România”

0
455

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a făcut publice NORMELE schemei de ajutor de minimis ale Programului “Start-up Nation România”, modificate în urma aprobării amendamentelor la proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 10/2017, Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul schemei, precum si modelul de plan de afaceri (care conţine şi grila de punctaj).
Prin Programul “Start-up Nation România”, statul urmează să ofere fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei (aprox. 44.000 euro) reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, celor care vor deschide o afacere nouă în România. Programul se va implementa în perioada 2017-2020. Finanţarea în cadrul acestei scheme de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 1.713.798.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de aproximativ 10.000 de beneficiari.
Pot beneficia de finanţare în cadrul programului, societăţile (microîntreprin­deri, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, o serie de criterii de eligibilitate, printre care: sunt înfiinţate de către persoane fizice, după 30 ianuarie 2017, sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei), au capital social integral privat, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, în mediul urban sau rural.
Acţionarii societăţii nu trebuie să aibă sau să fi avut calitatea de acţionar sau asociat într-un alt IMM care desfăşoară sau a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.
Beneficiarul va trebui să se înregistreze (cu user şi parolă) în aplicaţia online care va fi disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro, apoi va completa şi va transmite online planul de afaceri (al cărui model este publicat pe site).
Data la care va fi activă înregistrarea online se va comunica pe site cu cel puţin 5 zile înainte. Perioada de lansare a înscrierilor este prevăzută în a doua jumătate a lunii mai – începutul lunii iunie 2017.
Înscrierea se va desfăşura pe o perioadă de 30 de zile calendaristice.
Termenul limită de semnare a acordurilor de finanţare este 29 septembrie 2017.
În maxim 1 an de la semnarea acordului de finanţare, dar nu mai târziu de 29 septembrie 2018, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
• Echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
• Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spaţiile nu trebuie să aibă destinaţie locativă la momentul achiziţiei;
• Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
• Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerţ stradal şi autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren;
• Echipamente IT tehnică de calcul;
• Bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform HG nr. 2139/2004;
• Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
• Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfăşurare a activităţii
• Salariile, utilităţile şi cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spaţiile pentru care se acordă chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului mediu, inclusiv contribuţiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilităţilor şi chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare;
• Realizarea unei pagini web pentru prezentarea şi promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, în limita maximă a 8.000 lei, fără TVA;
• Active necorporale referitoare la brevete de invenţie, francize, etichetare ecologică, licenţe, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
• Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 3.000 lei, fără TVA;
• Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, pentru aplicanţii neplătitori de TVA, conform Codului Fiscal;
• Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8.000 lei, fără TVA. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.