16 elevi de la Colegiul Tehnic George Bariţiu – „practică” în Portugalia

0
597

Stagiul internaţional de practică, efectuat în Portugalia, de elevii de la Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare, în perioada 8-26 mai, a încheiat seria celor trei mobilităţi din cadrul proiectului „Better Future in a Better World”, proiect finanţat prin programul Erasmus+ în cadrul rundei 2016. Au participat 16 elevi de clasa a XI-a înscrişi la diferite calificări de nivel 4, din domeniul Electronică şi automatizări: tehnician electronist, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician de telecomunicaţii, tehnician în automatizări.

Timp de 3 săptămâni, participanţii au efectuat cele 90 de ore alocate modulului „Circuite electronice”, stagiu de pregătire practică înscris în curriculumul calificărilor pentru care se pregătesc, la „Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação” (CINEL) din Lisabona. Aparatele şi echipamentele moderne, tehnologiile de ultimă generaţie folosite în realizarea circuitelor electronice, dar şi metodele de lucru aplicate de tutorii de stagiu în activităţile de învăţare, au constituit premisele unei formări profesionale de calitate, prin care elevii au dobândit competenţele şi abilităţile profesionale specifice domeniului de pregătire.
Elevii au fost însoţiţi de prof. Markovits Mihaela, responsabillul proiectului, care a precizat că a fost o experienţă minunată, cu efecte pozitive în evoluţia profesională şi personală a participanţilor. Aceştia şi-au consolidat sentimentele de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, capacitatea de a lucra în echipă şi de a crea şi menţine relaţii profesionale şi colegiale. Ei au avut oportunitatea de a interacţiona cu o altă cultură, care le-a deschis noi perspective şi interese, le-a dezvoltat comunicarea în limba engleză şi limba portugheză, toate acestea fiind un avantaj în procesul de inserţie pe piaţa europeană a muncii.
În ultima săptămână de stagiu, alături de participanţi a fost prezentă şi prof. Popescu Simona, director adjunct la Colegiul Tehnic „George Bariţiu” şi membru în comisia de gestiune a proiectului. Doamna profesoară a monitorizat modul în care s-au desfăşurat activităţile practice la CINEL şi a participat la evaluarea finală, unde elevii au obţinut calificativele „foarte bine” şi „excelent”, pentru lucrările realizate şi 1,5 puncte de credit pentru toate competenţele dobândite prin efectuarea modulului  „Circuite electronice” la CINEL, Lisabona. Rezultatele învăţării dobândite de participanţi, au fost validate prin certificate de mobilitate Europass, iar la întoarcerea în ţară, au fost echivalate cu note, conform sistemului de notare românesc. Procedura de validare, transfer şi recunoaştere a rezultatelor învăţării dobândite de participanţi în urma efectuării stagiului internaţional de practică a avut la bază Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională, ECVET.
În cadrul programului cultural organizat în mobilitate, participanţii au vizitat obiective reprezentative pentru istoria şi cultura poporului portughez din Lisabona, Bėlem, Sesimbra, Setubal ş.a. Ei şi-au îmbogăţit cultura generală şi au rămas cu amintiri de neuitat, legate de locurile pe care le-au vizitat, de peisajele frumoase şi de oamenii ospitalieri şi generoşi care sunt portughezii.
Experienţa de viaţă dobândită prin participarea în cadrul proiectului  „Be­tter Future in a Better World” i-a făcut pe tineri mai conştienţi de apartenenţa la Uniunea Europeană, mai  responsabili şi mai încrezători că se vor realiza în plan profesional, ca viitori studenţi sau ca tehnicieni la un loc de muncă corespunzător calificării pentru care se pregătesc.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.