Noi proceduri referitoare la declararea inactivităţii unui contribuabil

0
456

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pro­pune, printr-un proiect de ordin, următoarele:
• includerea în conţinutul procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, a fluxurilor privind declararea contribuabililor inactivi, îndreptarea erorilor materiale şi reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi de către organele cu atribuţii de executare silită
• actualizarea procedurii privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, precum şi a formularelor utilizate pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016.
Potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Co­dul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile Codului fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una din următoarele situaţii:
a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nici o obligaţie declarativă prevăzutã de lege
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia
c) organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat
d) inactivitatea temporară înscrisã la registrul comerţului
e) durata de funcţionare a societăţii este expirată
f) societatea nu mai are organe statutare
g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
Totodată, potrivit art. 92 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul declarat inac­tiv, conform alin. (1), lit. a), d) – g) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege
b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante
c) organul fiscal central constată că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
De asemenea, conform art. 92, alin.(6), din Co­dul de procedură fiscală, în cazul contribuabilului pre­văzut la alin. (1), lit. d) – g), în vederea reactivării, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (5), trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conform menţiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat.
Însă, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, au fost aduse modificări condiţiilor referitoare la reactivarea contribuabililor.
Astfel, conform alin. (5^1) al art. 92 din Codul de procedură fiscală, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016, contribuabilul declarat inactiv conform alin. (1) lit. b) şi c) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (5) şi dacă organul fiscal central care a propus reactivarea constată că acesta funcţioneazã la domiciliul fiscal declarat.
Totodatã, potrivit alin. (6) al art. 92 din Codul de procedură fiscală, modificat prin acelaşi act normativ mai sus menţionat, în cazul contribuabilului prevăzut la alin. (1), lit. d) – g), în vederea reactivării, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (5), trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conform menţiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat, şi în nici o altă situaţie din cele prevăzute la alin. (1) lit. d) – g).
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparenţa decizională.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.