Curtea de conturi (I)

0
235

Asuaju de Sus

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2016 s-a realizat în perioada 23 februarie – 31 martie 2017 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 12.000 lei • prejudicii – 25.000 lei • abateri financiar-contabile 0.
• Neîntocmirea balanţei de verificare şi a bilanţului contabil pentru activităţile financiar-contabile desfăşurate în perioada 2014-2016 la Şcoala Gimnazială Asuaju de Sus
• Neînregistrarea şi neîncasarea sumei de 8.957 lei, reprezentând diferenţa între veniturile şi cheltuielile anului 2016, care trebuia virată bugetului local, aferentă Contractului de administrare înregistrat sub nr. 1214/2006 şi a actului adiţional nr. 2785/2009, încheiat cu Direcţia Silvică Maramureş pentru administrarea în regim silvic a suprafeţei de 635 ha pădure aparţinând comunei Asuaju de Sus – 9.000 lei
• Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea cotei ce se cuvine UATC Asuaju de Sus, din tariful de gestionare a fondului cinegetic aferent sezoanelor de vânătoare 2015-2016 şi 2016-2017, potrivit Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, în sumă de 3.498,95 lei.
• Efectuarea necorespunzătoare a inventarierii generale a patrimoniului în cursul anului 2016
• Nereevaluarea activelor fixe corporale înregistrate în bilanţ la data de 31.12.2016, conform prevederilor legale
• Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate, incluse în situaţiile de lucrări întocmite de către SC Flamgard Impex SRL, în valoare de 23.709 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 948 lei, în total 24.657 lei.

Băseşti

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2016 s-a realizat în perioada 9 ianuarie – 17 februarie 2017 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 126.000 lei • prejudicii – 43.000 lei • abateri financiar-contabile 0.
• Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea cotei ce se cuvine UATC Băseşti, din tariful de gestionare a fondului cinegetic aferent sezoanelor de vânătoare 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017 potrivit Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, în sumă de 25.724 lei
• Neînregistrarea şi neîncasarea sumei de 88.442,52 lei, reprezentând diferenţa între veniturile şi cheltuielile anului 2016 care trebuia virată bugetului local, aferentă Contractului de administrare înregistrat sub nr. 1214/2006 şi a actului adiţional nr. 2785/2009, încheiat cu Direcţia Silvică Maramureş pentru administrarea în regim silvic a suprafeţei de 519,75 ha aparţinând comunei Băseşti – 88.000 lei
• Nedeclararea în vederea impunerii a terenurilor cu vegetaţie forestieră dobândite în urma restituirilor către proprietarii de drept în baza Legilor nr. 1/2000, nr. 18/1991 şi nr. 247/2005, în vederea stabilirii unui impozit în sumă totală de 8.158 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 3.722 lei, în total 11.880 lei
• Nevirarea în contul bugetului Consiliului Judeţean Maramureş a sumei de 448 lei reprezentând cota parte de 40 % calculată la taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone.
• Plata nelegală a sumei de 22.738 lei, reprezentând cheltuieli decontate prin casieria entităţii pentru care nu există documente justificative legal întocmite, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 4.187 lei, în total 26.925 lei
• Plata nelegală a sumei de 5.759,76 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări executate în baza Contractului de lucrări nr. 1494/20.05.2016 pentru obiectivul „Amenajare platforme în jurul Căminului Cultural din localitatea Odeşti”
• Plata nelegală a sumei de 9.667 lei, reprezentând sume acordate personalului entităţii sub formă de indemnizaţii de delegare (diurnă) şi cheltuieli de transport, pentru care nu există documente justificative, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 676 lei, în total 10.343 lei.

Bicaz

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2016 s-a realizat în perioada 23 februarie – 31 martie 2017 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 185.000 lei • prejudicii – 41.000 lei • abateri financiar-contabile 169.
• În fundamentarea veniturilor bugetului local pe anul 2016, nu au fost repartizate în secţiunea de dezvoltare, disponibilităţile băneşti în sumă de 119.213 lei existente ca excedent la sfârşitul anului 2015 în contul de trezorerie
• Efectuarea de înregistrări contabile cu nerespectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente şi a prevederilor legale referitoare la momentul recunoaşterii cheltuielilor în sumă de 45.277 lei
• Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea cotei ce se cuvine UATC Bicaz, din tariful de gestionare a fondului cinegetic aferent sezoanelor 2014-2016, potrivit Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, în sumă de 21.771,37 lei
• Neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea în termenul legal a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând chirii şi taxe pentru închirierea, respectiv întreţinerea păşunilor comunale, aferente perioadei 2015-2016, în sumă de 154.185 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 8.539 lei, în total 162.724 lei
• Efectuarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului de către UATC Bicaz la finele anului 2016, a terenurilor şi clădirilor estimate la 31.12.2016 la valoarea de 27.397.742 lei
• Neefectuarea inventarierii patrimoniului Şcolii Gimnaziale cu Clasele I-VIII Bicaz, conform prevederilor legale, la finele anului 2016
• Nereevaluarea clădirilor şi terenurilor conform prevederilor legale atât la UATC Bicaz cât şi la Şcoala Gimnazială Bicaz
• Neconstituirea de garanţii privind răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice, în sumă de 4.401 lei
• Plata nelegală a sumei de 2.362 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC TEM CONSTRUCTION SRL, pentru obiectivul „Împietruire uliţe”, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 118 lei, în total 2.480 lei
• Plata nelegală a sumei de 32.214 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC EPUROM SA pentru obiectivul „Construcţie bază sportivă – Stadion Comunal tip 2”, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.832 lei, în total 37.046 lei
• Decontarea de carburanţi auto, pe baza unor documente întocmite necorespunzător, în sumă de 1.056 lei.

Bistra

Primăria Bistra

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2016 s-a realizat în perioada 16 octombrie – 24 noiembrie 2017 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 180.000 lei • prejudicii – 319.000 lei • abateri financiar-contabile 5.
• Necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea taxei de salubrizare la nivelul costulului efectiv al prestării serviciului de salubrizare în sumă de 141.652 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 35.861 lei, total 177.513 lei
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal a veniturilor cuvenite bugetului local constând în taxă de regularizare pentru eliberarea autorizaţiilor de construire pentru construcţiile executate de persoanele fizice, în sumă de 1.712 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 362 lei, total 2.074 lei
• Neconstituirea de garanţii privind rǎspunderea în legǎturǎ cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice, în sumă de 3.372 lei la Şcoala Gimnazială Crasna Vişeului
• Neconstituirea de garanţii privind rǎspunderea în legǎturǎ cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice, în sumă de 2.406 lei la Şcoala Gimnazială Valea Vişeului
• Plata fără temei legal a sumei de 10.934 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC ROLY & DENY ELECTRIC SRL – „Reparaţie şi extindere reţea iluminat stradal zona Senderschi, zona Cioncaş şi zona După Strec din localitatea Bistra”
• Plata fără temei legal a sumei de 4.485 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC RUNOB SRL – ”Reparaţii străzi comunale Crasna – Valea Vişeului”
• Plata fără temei legal a sumei de 10.030 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC RUNOB SRL – ”Reparaţii străzi comunale Valea Vişeului şi Bistra”
• Plata fără temei legal a sumei de 3.573 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC FRUMUŞEAUA NORD SRL – ”Reparaţii întreţinere străzi în localitatea Valea Vişeului”
• Plata fără temei legal a sumei de 20.202 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC ZADILOC SRL – ”Lucrări de reabilitare drum Valea Neagră”
• Plata fără temei legal a sumei de 248.235 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC CONSTRUROM SA – ”Reabilitare şi modernizare DC 7 Petrova – Crasna Vişeului”
• Plata fără temei legal a sumei de 21.448 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC CONSTRUROM SA – ”Reabilitare şi modernizare DC 7 Petrova – Crasna Vişeului”.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.