Interviul nostru cu ing. Andrei Enache, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș

1
516

– Ce calitate ecologică au apele din județul nostru?
– Starea ecologică este evaluată de noi pe 24 de râuri, prin intermediul a 42 de secțiuni de monitorizare calitativă. Rezultatele arată că avem 5 râuri în stare ecologică moderată (Someș, Iza, Mara, Tisa, Cavnic), 2 râuri în stare ecologică proastă (Ilba, Cisla și afluenții lor), iar de la confluența cu râul Cavnic și până la confluența cu râul Someș, râul Lăpuș are un potențial ecologic bun.
– Care este starea chimică a râurilor?
– 17 corpuri de apă sunt în stare bună și 6 sunt în stare proastă (râul Cisla și afluenții săi; râul Lăpuș de la izvoare până la confluența cu râul Suciu și afluenții săi; râul Lăpuș de la confluența cu râul Cavnic și până la confluența cu râul Someș; râul Săsar; râul Firiza în aval de la Acumularea Strâmtori-Firiza și până la confluența cu râul Săsar și afluenții; râul Ilba). Aceste 6 corpuri de apă resimt impactul minier specific zonei.
– Care este starea apelor subterane?
– În arealul SGA Maramureș, avem 4 corpuri de apă subterană de tip freatic, din care unul este amplasat în mare parte pe teritoriul județului Satu Mare și două sunt corpuri de apă subterană de adâncime, sub presiune. Monitorizăm calitativ 25 de puncte hidrogeologice, iar starea calitativă (chimică) a corpurilor de apă subterană este bună.

Montarea măștii permanente la barajul Runcu (2 februarie 2020)
Montarea măștii permanente la barajul Runcu (2 februarie 2020)

– Cum gestionați cazurile de poluare a apelor?
– În cazul poluărilor accidentale, aplicăm un plan de intervenție și combatere a efectelor, conceput pentru fiecare potențial poluator. Cheltuielile cauzate de intervenția pentru înlăturarea efectelor sunt imputate poluatorului, folosindu-se principiul “poluatorul plătește”. Dacă situația o cere, aplicăm sancțiuni contravenționale.
– Ce reguli aplicați la autorizarea balastierelor?
– În conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996, perimetrele de exploatare a agregatelor pot fi deschise numai în zonele ce necesită decolmatare, reprofilarea albiei și regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu tehnic. Avizul de gospodărire a apelor se eliberează în baza unei documentații întocmite de un proiectant certificat. Exploatarea agregatelor minerale este permisă doar din rezervele omologate, cu respectarea condițiilor de scurgere a apelor, de asigurare a stabilității albiilor și malurilor și fără afectarea construcțiilor.
– Ce impact au stațiile de epurare a apelor menajere asupra râurilor?
– Funcționarea stațiilor de epurare este reglementată prin autorizațiile de gospodărire a apelor, acte prin care se stabilesc debitul și condițiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele epurate la evacuarea în receptor. Unde se constată depășirea concentrațiilor și cantităților de substanțe poluatoare, se aplică penalități.

Muncitorii lucrează la umplerea corpului barajului Runcu
Muncitorii lucrează la umplerea corpului barajului Runcu

– Cum s-a făcut „ecologizarea” minelor închise?
– Prin PIA (programul de încetare a activității), au fost executate lucrări de ecologizare a iazurilor de decantare de la: Novăț, Colbu 1, Colbu 2, D1, D2, D3, Bloaja; Plopiș-Răchițele; Vrănicioara; Mălăini și Leorda. Sunt sistate lucrările la iazul din Tăuții de Sus, iar la iazurile Săsar și Bozânta nici n-au fost începute. A fost construită o stație de epurare la iazul Toroioaga-Borșa. Închiderea și ecologizarea minelor sunt greu de realizat și nu elimină complet sursele de poluare, apele de mină reprezentând, în continuare, surse de deteriorare a calității apei din receptori. Iazurile neecologizate se află în patrimoniul C.N.M.P.N. Remin S.A. Baia Mare, iar cele ecologizate, în patrimoniul Conversmin S.A. București.
– SGA de unde obține venituri?
– În anul 2019, la nivelul județului Maramureș, contribuția plătită pentru utilizarea resurselor de apă a fost de 2.393.330 lei, cu o medie lunară de aproximativ 194.110 lei. Valoarea contribuției pentru primirea apelor uzate în resursele de apă a fost de 616.445 lei, cu o medie lunară de 51.370 lei. Valoarea penalităților pentru depășirea concentrațiilor admise de poluanți în apele uzate evacuate a fost de 240.329 lei, cu o medie lunară de 20.027 lei.
– Gospodarii care folosesc apă din fîntâni sau din râuri au vreo obligație față de SGA?
– Conform articolului 9 al. 2 din Legea nr. 107/1996, apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a calității apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, dacă pentru aceasta nu se folosesc instalații sau dacă se folosesc instalații de capacitate mică, de până la 0,2 litri/secundă, destinate satisfacerii necesităților proprii.
– Ce investiții aveți pe râurile din Maramureș?
– În curs de executare se află amenajarea râului Săsar din Baia Mare, a râului Someș pe sectorul Ulmeni-Apateu, a râului Firiza pe sectorul Blidari-Firiza, a râului Cavnic în Copalnic Mănăștur, a văilor Botiza și Sasului din Botiza, a văii Seinel din Seini și investiția de la acumularea Runcu din Mara.

Lucrări pe râul Tisa, în zona frontului de captare
Lucrări pe râul Tisa, în zona frontului de captare

– Ce lucrări vor începe în următorii ani?
– În 17 februarie 2020, au fost avizate 12 investiții noi: golire de fund Baraj Firiza; amenajare Valea Mârza în Petrova (2,7 km, amonte și aval pod rutier DN); amenajare râu Vișeu și afluenți în Borșa (apărare de mal și stabilizare talveg 32,70 km); amenajare râu Craica în Baia Mare (amenajare curs 10,20 km); amenajare Valea Neagră în Baia Mare (consolidare mal 3 km și praguri de fund); amenajare Valea Iadăra în Mireșu Mare (albie 13,25 km); amenajare râu Lăpuș în localitatea Lăpuș (consolidare de mal 0,50 km); apărare de mal din anrocamente pe râul Lăpuș, mal drept, în Bușag (reprofilare curs 1 km și consolidare mal 0,50 km); refacerea și modernizarea cabanei Firiza.
– Ale cui sunt râurile și malurile?
– Ale statului român. În 2019, am recepționat contractul de prestări servicii privind înscrierea în cartea funciară a Acumulării Strâmtori-Firiza, așadar am reușit să intabulăm acest important obiectiv. De asemenea, s-a realizat înscrierea în cartea funciară a 18 km de cursuri de apă și continuăm demersurile pentru rezolvarea situației juridice și pentru celelalte.
– Râurile sunt poluate cu gunoaie menajere. Cine răspunde?
– În conformitate cu legea, autoritățile publice locale sunt responsabile de gestionarea deșeurilor. Conform Ordonanței 21 și Legii 515 din 2002, consiliile locale și primarii au obligația să prevină depozitarea necontrolată a deșeurilor, iar noi avem rolul să constatăm faptele care constituie contravenții sau infracțiuni în domeniul gospodăririi apelor.
– Ce atribuții au cei 166,5 salariați (unii cu o jumătate de normă) de la SGA Maramureș?

Sediul SGA Maramureș
Sediul SGA Maramureș

– Ca subunitate a Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, aplicăm strategia națională în domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinelor hidrografice Someș și Tisa din județul Maramureș. Gospodărim unitar și durabil resursele de apă de suprafață și subterane și le protejăm împotriva epuizării și a degradării. Administrăm, exploatăm și întreținem albiile minore ale apelor, cuvetele lacurilor și bălților. Supraveghem calitatea resurselor de apă. Alocăm dreptul de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane. Întreținem lucrările cu rol de apărare împotriva inundațiilor. Avizăm lucrările pe ape și eliberăm autorizații de gospodărire. Intervenim la poluări accidentale și luăm măsuri de diminuare a efectelor. Actualizăm cadastrul apelor. Constatăm contravențiile și aplicăm sancțiuni în domeniul gospodăririi apelor. Putem fi contactați la tel. 0262-225044.
Ioan NEGRU

1 COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.