Centrul Județean de Excelență Maramureș își începe activitatea din anul școlar 2022-2023

0
1705

Începând cu anul școlar viitor, elevii capabili de performanțe înalte își vor putea potența pregătirea didactică alături profesori de elită din județ în cadrul nou înființatului Centru Județean de Excelență Maramureș, condus de prof. dr. Gheorghe Andrașciuc. Selecția elevilor, respectiv a cadrelor didactice este prevăzută pentru prima parte a lunii septembrie, urmând ca activitățile de pregătire să primească startul la 1 octombrie.

• Cursuri de excelență în trei mari colegii din județ

Reporter: Când își va începe activitatea Centrul Județean de Excelență Maramureș?
dir. prof. dr. Gheorghe ANDRAȘCIUC: Demer­surile pentru înființarea acestui Centru au fost întreprinse în anul 2020 de către doamna prof. dr. Anca Minodora Costin-Hendea, inspector școlar general, la vremea respectivă. Ordinul de ministru privind înființarea Centrului Județean de Excelență Maramureș a fost emis în 2020, însă activitatea Centrului Județean de Excelență Maramureș a început abia pe 18 aprilie 2022. În acest moment, suntem în etapa de organizare a instituției. Activitatea propriu-zisă a Centrului va debuta pe 1 septembrie 2022, cu selecția profesorilor lectori și cu selecția elevilor capabili de performanțe înalte. Cursurile vor începe pe 1 octombrie 2022, când vom organiza deschiderea festivă a activității Centrului Județean de Excelență Maramureș. În general, cursurile se vor desfășura sâmbătă, însă ele vor putea fi ținute și în cursul săptămânii, după masă, fără a perturba activitatea unită­ților de învățământ care vor găzdui activitățile Centrului Județean de Excelență Maramureș.
R.: Unde se vor desfășura activitățile de pregătire a elevilor?
dir. prof. dr. G.A.: Sediul administrativ al Centrului Județean de Excelență Maramureș va fi în cadrul Casei Corpului Didactic Maramureș (str. Petőfi Șandor 12, Baia Mare). Cursurile de pregătire a elevilor capabili de performanțe înalte vor fi organizate la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare și la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației. Am stabilit cele două colegii naționale, pe de o parte, pentru a putea monitoriza activitatea didactică, pe de altă parte, am vrut să grupăm activitățile de pregătire a elevilor capabili de performanțe înalte în cele două colegii care fac parte din Alianța Colegiilor Centenare din România, cea mai importantă asociație din mediul preuniversitar românesc, care cuprinde colegiile de elită din țară. De asemenea, ne-am gândit să organizăm cursurile de excelență și la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, din mai multe considerente. În oferta de pregătire a elevilor, avem și un curs dedicat astronomiei, școala având o infrastructură bine pusă la punct, prin existența observatorului astronomic. Totodată, Co­legiul Național „Vasile Lucaciu” s-a distins prin rezultate remarcabile, obținute de elevii acestei instituții de învățământ la olimpiade naționale și internaționale.

• Tabere, conferințe, întâlniri cu personalităţi, sesiuni de formare

R.: Cum vor fi îm­părțite grupele și ce activități sunt planificate?
dir. prof. dr. G.A.: În acest moment, pentru a ne putea încadra în normele aprobate, lucrăm la o variantă de organizare a grupelor, însă, în același timp, întreprindem demersuri pentru a mări normele didactice pentru Centrul Județean de Excelență Maramureș, astfel încât să putem cuprinde, în cadrul cursurilor de pregătire, cât mai multe discipline și chiar să extindem timpul dedicat acestor activități. În scurt timp, vom stabili disciplinele la care vom organiza cursurile de excelență. Legat de activitățile planificate, în afara cursurilor de pregătire, vom organiza tabere școlare, întâlniri cu personalități din diverse domenii de cunoaștere, conferințe etc. O primă activitate foarte importantă se referă la elaborarea unor tematici relevante ca bază de pregătire a elevilor capabili de performanțe înalte. Este important de subliniat faptul că vom organiza o sesiune de formare la care vor participa cadrele didactice din mediul universitar preocupate de componenta de excelență a învă­țământului românesc și colegii noș­tri din mediul preuniversitar. După parcurgerea acestei activități, în care vor fi implicați toți profesorii lectori, vom organiza focus grupuri în cadrul cărora vor fi realizate tematicile pentru fiecare disciplină și pentru fiecare an de studiu. Un alt obiectiv pe care ni-l propunem este să întărim parteneriatul cu învățământul superior, pentru a putea cuprinde cadrele didactice din mediul universitar în activitatea de pregătire a elevilor pentru olimpiade și concursuri școlare.
R.: Când și cum vor fi selectați elevii capabili de performanțe înalte?
dir. prof. dr. G.A.: Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Maramureș se va face pe baza unei evaluări scrise organizate în mod unitar. Ne gândim să introducem, în procedura de selecție a elevilor, faptul că vor putea fi admiși în grupele de excelență elevii care au obținut premiile I, II și III, la etapa județeană a olimpiadelor școlare, în limita a 5 locuri maximum din numărul de locuri aferent unei grupe de excelență, fără a susține testul de admitere. În scurt timp, vom stabili profilul testului pe care îl vor susține elevii în vederea admiterii în Centrul Județean de Excelență Maramureș. Legat de calendarul de selecție a elevilor, preconizăm să organizam testarea în vederea admiterii în grupele de excelență, în prima jumătate a lunii septembrie.

• ”Centrul s-a născut din dorința de a potența pregătirea elevilor capabili de performanțe înalte”

R.: Dar cadrele didactice care vor preda?
dir. prof. dr. G.A.: Profesorii lectori, care vor preda în cadrul Centrului Județean de Excelență Maramureș, vor fi selectați în funcție de experiența acestora în lucrul cu elevii supradotați, pe baza unui portofoliu și a interviului susținut în fața unei comisii numite prin decizie de inspectorul școlar general. Ne dorim să îi convingem pe cei mai buni profesori să accepte provocarea de a-i pregăti pe elevii capabili de performanță din județul nostru. Selecția profesorilor lectori va fi organizată în prima săptămână a lunii septembrie 2022.
R.: Ce înseamnă pentru Maramureș existența acestui centru?
dir. prof. dr. G.A.: Cu siguranță, elevii cu potențial intelectual superior vor avea de câștigat, dacă vor frecventa cursurile organizate de Centrul Județean de Excelență Maramureș. În învățământul de masă, e greu ca un profesor să cuprindă, în activitatea de predare-învățare, sarcini diferențiate. De aceea, Centrul Județean de Excelență s-a născut tocmai din dorința de a potența pregătirea elevilor capabili de performanțe înalte, centrându-și activitatea didactică pe segmentul ce ține de performanță academică superioară. În mod firesc, indicatorul nostru va fi reprezentat de rezultatele elevilor obținute la olimpiade și concursuri școlare. Desigur, astfel de rezultate nu pot fi obținute într-un timp scurt, însă avem convingerea că vom resimți efectul pozitiv al acestor cursuri în rezultatele pe care le vor avea elevii noștri la olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2022-2023.

• Instituție în care să existe o atmosferă autentică de emulație intelectuală

R.: Ce v-a determinat să acceptați provocarea de a coordona acest centru?
dir. prof. dr. G.A.: Având în spate experiența coordonării Centrului Tinerilor Capabili de Performanțe Înalte, în perioada cât am ocupat funcția de inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, am considerat că pot contribui la crearea unei instituții de elită în învă­ță­mântul maramureșean. Am acceptat această pro­vocare din dorința sinceră de a contribui la crearea unei instituții în care să existe o atmosferă autentică de emulație intelectuală și în care elevii, care manifestă curiozitate intelectuală, să găsească un profesor pregătit pentru a le șlefui o astfel de preocupare, dându-le strălucirea unei reușite intelectuale extraordinare. Avem elevi excepționali și profesori foarte buni care s-au remarcat în activitatea de pregătire a elevilor pentru concursuri și olimpiade școlare, autori de manuale, auxiliare didactice și autori de programe școlare. Cu siguranță, în drumul lor spre reușită, elevii au nevoie de un mentor care să le inspire și să le modeleze procesul de devenire. În cadrul activităților de pregătire, elevii îi vor întâlni, în Centrul Județean de Excelență Maramureș, pe acei mentori care îi vor ajuta să-și atingă țelul academic propus și să contribuie la identificarea sensului devenirii lor intelectuale.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.