Veselia în Educație (III)

0
22

(urmare din nr. 10.056)
În fine, de curând, aceleași autorități epistemice din științele educației, pesemne empatizând cu elevii, lansează în spațiul public un nou proiect ce conține alte obiective revoluționare oglindite în noul plan-cadru pentru învățământul liceal. Inovative fiind, nu am fost capabil să le ignor. Așa că mă încumet să comentez 3 dintre propunerile ce se regăsesc în documentul adus la cunoștința publicului.
Mai întâi am reținut că orice licean din clasele a XI-a și a XII-a, indiferent de profilul la care este înscris, va fi obligat să studieze 2 ore de Matematică, odată cu introducerea lor în trunchiul comun al programei școlare. E admirabil! De la Pitagora și Platon știm că matematica e vitală în educație și în formarea omului! Nimeni nu contestă acest adevăr, după cum nimeni nu contestă că ea încheagă și dezvoltă gândirea riguroasă, clară și precisă. Cu toate aceste adevăruri indubitabile, mă întreb dacă un licean care studiază, de exemplu, pianul ori vioara e musai să știe ce sunt integralele, logaritmii ori calculul infinitezimal? Nu o fi cumva stranie, paradoxală și absurdă această generalizare forțată?
La fel de stranie mi se pare a fi și propunerea ce se referă tot la clasele a XI-a și a XII-a, propunere ce vizează exclusiv liceele cu profil real. Conform noului plan-cadru, din discipline obligatorii, Fizica, Biologia, Chimia și Geografia devin materii opționale. Eu nu cred că acest lucru ar fi un mare bai. El se ivește însă atunci când ne raportăm la prevederile din noua lege a învățământului preuniversitar, unde este scris negru pe alb că aceste discipline intră în grupul celor pe care elevii le pot alege la examenul de bacalaureat. Și atunci nu era mai bine ca ele să fi rămas în trunchiul comun?
În fine, cireașa de pe tort, la fel de stranie și de absurdă, a acestui proiect-cadru este, în opinia mea, reprezentată de intenția autorilor în raport cu Logica și Psihologia, care cred că ar trebui să fie suprimate definitiv din programa școlară, indiferent de anii în care ar fi studiate, de tipul liceului, profilul ori specializarea acestuia. Asta înseamnă că două materii emblematice în înțelegerea și definirea omului, dintre care una – Logica – este studiată de mai bine de două milenii, adică de la Aristotel încoace, ar trebui să dispară chiar și din programa de studiu a liceelor umaniste.
În raport cu această absurdă intenție, nu pot să nu îmi aduc aminte de cel puțin două tentative – prima reușită, a doua eșuată – de eliminare a disciplinelor socio-uma­ne din programa școlară. Începuturile acestei lupte de clasă pe ogorul educației le-au dat bolșevicii. Mai întâi, pe vremea lui Gheorghiu-Dej și, apoi, pe timpul lui Ceaușescu, când au fost eliminate Logica, Sociologia și Psihologia din programa liceelor, pe motivul că ele erau discipline reacționare, subversive și retrograde, din pricina faptului că nu se puteau plia pe noua ideologie, așa cum s-a întâmplat, de pildă, cu Istoria, Filosofia ori Economia, care au fost adaptate de ideologii noului regim.
Mai mult, cu toate că, după 1989, disciplinele socio-umane și-au re­câș­tigat demnitatea terfelită de comuniști, de curând, mai exact în anul 2009, când la cârma învăță­mân­tului românesc se afla profesoara Ecaterina Andronescu, bravii urmași ai celor de odinioară au încercat, fără să izbutească, să excludă din câmpul cunoașterii Logica și Filosofia.
(va urma)
prof. Ioan ȚIPLEA

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.