Cum se vor atribui locuințele sociale în Baia Mare?

0
98

Actuala procedură de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Marea, fost aprobată acum 7 ani. Prin urmare, se impune un nou regulament în vederea atribuirii locuințelor sociale. În prezent, proiectul de hotărâre este în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Baia Mare.
În scurt timp, urmează să fie date în folosință două noi blocuri de locuințe sociale. Este vorba despre blocul situat pe str. Luminișului nr. 13 și 13A care este aproape finalizat, iar la cel de pe Horea 46A lucrările sunt în derulare. Lucrările de reabilitare la cele două imobile sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.
Potrivit noului regulament, “au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința”.
De asemenea, următoarele categorii de solicitanți pot beneficia cu prioritate de atribuirea unei locuințe sociale: persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari; tinerii care au vârsta de până la 35 de ani; tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani; invalizii de gradele I și II; persoanele cu handicap; pensionarii; veteranii și văduvele de război; beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare; victimele violenței domestice până la data finalizării partajului prin una dintre modalitățile prevăzute de lege; alte persoane sau familii, pe care le stabilește Comisia de repartizare a locuințelor socială sau de necesitate.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.