ANAF • Termene de depunere a situațiilor financiare aferente anului 2023

0
40

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informează contribuabilii că termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 diferă, în funcție de tipul entității raportoare, astfel:
29 mai 2024 (150 de zile de la închiderea exercițiului financiar) este data limită de raportare de către:
– societățile comerciale
– societățile/companiile naționale
– regiile autonome
– institutele naționale de cercetare-dezvoltare
– persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România,
– subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.
29 aprilie 2024 (120 de zile de la încheierea exercițiului financiar) este data limită de raportare de către:
– persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică
– organizații sindicale și patronale
– CAR unități militare
– CAR salariați înființate potrivit Legii 122/1996
– uniuni teritoriale salariați înființate potrivit Legii 122/1996
– Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România, înființată în baza Legii 122/1996
Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023 se depun la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie și în format electronic sau se transmit numai în forma electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, iar entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere (formular S1046) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
Se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, pentru contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2023, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile financiare anterioare celui de raportare.
Se recomandă depunerea în formă electronică, în vederea eficientizării procesului de depunere și prelucrare a situațiilor financiare anuale.
Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal menționat, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.