Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
C3 – Managementul deșeurilor

„ CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI NON-MENAJERE,
CU APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SĂCĂLĂȘENI”

Beneficiar: COMUNA SĂCĂLĂȘENI
Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.A
Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală eligibila a proiectului: 3.830.913,04 lei
Contribuție proprie: 181.846,92 lei
Data începerii și finalizării proiectului: 15.02.2023 – 30.09.2024
Codul proiectului: C3I1A0122000150

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.
https://mfe.gov.ro/pnrr/        (https://www.facebook.com/PNRROficial/)

Loading