13.03.2024

ANUNȚ DEMARARE PROIECT

Distribuție Energie Electrică Romania S.A, denumită Beneficiar, CUI 14476722, J12/352/2002, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, România, str. Ilie Măcelaru, nr. 28A, cod poștal 400380, telefon 0264205002/0264205102, fax 0264205998, anunță lansarea proiectului cu titlul “Implementarea Sistemului de Măsurare Inteligentă a Energiei Electrice la nivelul orașelor reședință de județ din zona Transilvania Nord: Cluj-Napoca, Oradea, Zalău, Baia Mare”, CF nr. 50/14.02.2024, încheiat în cadrul Submăsurii: Sprijinirea investițiilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, finanțat din Fondul pentru modernizare.

Valoarea totală a Proiectului este de: 283.048.715,58 lei.

Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru modernizare este de: 184.153.238,98 lei, reprezentând 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Valoarea asigurată de Beneficiar este de: 98.895.476.60 lei.

Durata de implementare a Proiectului începe de la data semnării Contractului de Finanțare Nr. 50/14.02.2024, iar data limită prevăzută pentru finalizarea investiției este 30.06.2029.

Prin implementarea proiectului “Implementarea Sistemului de Măsurare Inteligentă a Energiei Electrice la nivelul orașelor reședința de județ din zona Transilvania Nord: Cluj-Napoca, Oradea, Zalău, Baia Mare”, vor fi realizate investiții în infrastructura energetică pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, securitate și continuitate a serviciilor de distribuție energie electrică.

Obiectivul general al proiectului corelat cu cel al Fondului pentru Modernizare, Program Cheie 3/Măsura de investiții 3.2 Sprijinirea investițiilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, are scopul de:
• Reducerea consumului propriu tehnologic;
• Îmbunătățirea eficientei energetice

Aceste obiective vor asigura:
• Reducerea CPT cu cca 5%;
• Îmbunătățirea indicatorilor din zona de aplicabilitate a proiectului, în sensul reducerii SAIDI cu 33% comparativ cu situația existentă.

Obiective specifice ale proiectului
• Implementarea sistemului de măsurare inteligentă;
• Modernizarea și amplificarea rețelei prin înlocuirea transformatoarelor de putere cu altele RAT în zona predominantă de prosumatori;
Indicatori obligatorii:
• Număr de utilizatori suplimentari conectați la rețele inteligente de energie (utilizatori) – 400.895;
• Contoare inteligente achiziționate/montate – 402.623;
• Noduri cu posibilitatea de comandă control de la distanță – 400.895;
• Sisteme pentru rețele digitalizate – 1.728;

Date de contact
Claudiu DAMIAN – Manager de proiect
E-mail: Claudiu.Damian@distributie-energie.ro

Loading