ANUNŢ MUNICIPIUL BAIA MARE

MUNICIPIUL BAIA MARE
„Anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2021, prima sesiune de selecție.

Autoritatea finanțatoare Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, județul Maramureș, telefon: 0262-213824, fax: 0262-213261, e-mail: primar@baiamare.ro, site web: www.baiamare.ro, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2021, prima sesiune de selecție, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Finanțările nerambursabile se acordă conform bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr. 83/23.04.2021 și conform H.C.L. nr. 118/27.05.2021 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, pentru anul 2021, prima sesiune de selecție. Suma totală în valoare de 500.000 lei este defalcată pe domenii astfel:

– programe/proiecte culturale 300.000 lei;

– programe/proiecte de/pentru tineret 100.000 lei;

– programe/proiecte sportive 100.000 lei.

Documentațiile se vor depune începând cu data de 07.07.2021, data limită de depunere fiind 23.07.2021, ora:14:00.

Autoritatea finanțatoare Municipiul Baia Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 la 15 zile, conform Legii nr. 350/2005, art. 20 alin.2. Motivația reducerii termenului este următoarea: marea majoritate a viitorilor beneficiari ai proiectelor cu finanțare nerambursabilă și-au întocmit de la începutul anului calendarul de activități și există manifestări programate pentru prima parte a anului.

Informații privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitanților” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obține de la Municipiul Baia Mare, Serviciul Parteneriate Civice, str. Gh. Șincai nr. 37, tel. 0372 – 624.142 sau de pe site-ul instituției www.baiamare.ro.

Solicitanții vor depune documentația prevăzută în “Ghidul solicitanților” la Serviciul Relații cu Publicul situat la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37.Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare în perioada 26.07.2021 – 13.08.2021, lista finală a beneficiarilor finanțării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.”

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 127/06.07.2021