CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI COVID – 19

PRIN DOTAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE

cod SMIS 2014+ 141979

01.04.2022

Consiliul Județean Maramureș implementează în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare proiectul ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI COVID – 19 PRIN DOTAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE”, Cod SMIS 2014+ 141979, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală prin dotarea cu echipamente, aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală necesare pentru tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS CoV-2 precum și creșterea capacității de reacție în timp util și eficient a sistemului medical public la criza COVID – 19.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Creșterea eficienței și calității actului medical prin dotarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

– Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depistare precoce a pacienților cu COVID-19

– Asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient

– Diminuarea riscului de contaminare cu SARS – CoV – 2 ca urmare a manipulării deșeurilor medicale infectate

Grupul țintă aferent proiectului vizează populația României în general si populația județului Maramureș în mod particular care va beneficia de rezultatele acestui proiect prin îmbunătățirea și reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populație ca urmare a implementării unor măsuri eficiente de prevenire și control al infecției cu virusul SARS CoV-2.

Prin rezultatele sale, proiectul generează un răspuns util și eficient al sistemului medical la criza COVID-19, precum și un efect pozitiv pe termen lung prin îmbunătățirea capacității de îngrijire a Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Valoarea totală a proiectului este de 7.627.146,35 lei, durata de implementare fiind de 29 de luni respectiv între data de 12 februarie 2020 și data de 30 iunie 2022.

 

Date de Contact

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46,

telefon/fax: 0262 212 110 / 0262 213 945

E-mail: office@maramures.ro;

 

Delia RUZSA – Șef serviciu, Serviciul Implementare Proiecte-manager proiect;

Tel/Fax: 0262-211947, email: delia.ruzsa@cjmaramures.ro