Colocviile de la Nicula, la ediţia a VI-a, 2015

0
712

În urmă cu şase ani, la împlinirea unui deceniu de cînd poetul Imnelor şi al Iubirii de Patrie, Ioan Alexandru, „s-a aşezat sub covorul cu brînduşe din poiana mănăstirii de la Nicula”, din iniţiativa părintelui protopop Ioan Morar, preşedintele Despărţămîntului Astra „Ioan Alexandru” din Gherla, a luat fiinţă acest simpozion cultural-spiritual Colocviile de la Nicula. Preotul Ioan Morar, pe lîngă calitatea de „ctitor şi pălmaş al Duhului Sfînt”, cum ar spune mitropolitul Bartolomeu, a fost înzestrat de Dumnezeu cu multe daruri: bunătate, amabilitate, generozitate, prietenie, sinceritate, orator de excepţie, spiritual, în compania căruia petreci clipe de bucurie spirituală.

Om de litere binecunoscut, autorul mai multor cărţi, a legat prietenii cu aleşi oameni de cultură, pe care i-a venerat, dovadă fiind aceste colocvii, iniţiate de Sfinţia Sa, după cum însuşi mărturiseşte: „Din dorinţa de a comunica cu personalităţile pe care Poiana cu brînduşe şi pămîntul sfinţit al grădinii Maicii Domnului le-a îmbrăţişat pentru blîndă odihnă, pînă la marele semn al deşteptării”. Ei s-au dus dintre noi mai devreme, dar au atîtea să ne spună şi sînt neliniştiţi dacă nu îi vom asculta. „Iar noi vom rămîne mult prea săraci, dacă nu vom primi darul oferit”. Locul unde aceste personalităţi ale spiritualităţii şi culturii româneşti îşi dorm somnul rourat de lacrimile Maicii Domnului nu a fost întîmplător ales, a fost providenţial pentru poetul Ioan Alexan­dru, cel care în Imnele sale, în vasta sa operă şi prin întreaga sa viaţă a preamărit pe Ziditorul a Toate şi a iubit ca nimeni altul Patria, Neamul şi Credinţa Străbună. La fel este şi Vasile Avram, filosoful creştin, de mare sensibilitate şi profunzime, poet, scriitor, eseist, jurnalist, sociolog, etnolog, om de vastă cultură, care „numai după doi ani, va deveni vecin de sălăşluire cu Ioan Alexandru”. Tot aici, în liniştea şi peisajul edenic al mănastirii Nicula, Bartolomeu Anania, viitorul mitropolit, sub ocrotirea Maicii Domnului, lucrează „la răsă­direa în româneşte a Bibliei, strălucit diortosită”. care îi va purta numele şi va rămîne pentru Biserica noastră o inestimabilă comoară. Poetul Ion Apostol Popescu, Ioan Alexandru şi Vasile Avram, în acest loc sacru unde aşteaptă „marele semn al Deşteptării” au înveşnicit, în operele lor, misterul existenţei prin „celebrarea Logosului întrupat în istorie, a chipului creaturilor, de la cea mai umilă floare şi fir de iarbă, pînă la înfăţişarea omului”. Acestor mari personalităţi li s-a adăugat poetul Emil Giurgiuca, fiul preotului Ioan şi Pelaghia Giurgiuca, din satul Diviciorii Mari, din apropierea mănăstirii Nicula. În revista Colocviile de la Nicula, ediţiile IV-V-VI, la paginile 8-12, preotul Ioan Morar prezintă mai pe larg biografia şi opera lui Emil Giurgiuca, remarcînd că „poezia lui porneşte din izvoarele ancestralei rînduieli existenţiale… , spală conştiinţe, tămăduieşte doruri, iar apoi se întoarce la izvorul de la care a pornit. Am socotit potrivit să îl facem părtaş al Colocviilor de la Nicula, pentru că are să ne spună multe şi interesante lucruri din viaţa şi opera sa”. Ediţia a VI-a din acest an a început cu o slujbă de pomenire a lui Emil Giurgiuca, în satul său natal, Diviciorii Mari, unde a fost înmormîntat după dorinţa exprimată încă pe cînd era în viaţă. După slujba parastasului, invitaţii şi participanţii au urcat în seara zilei de vineri, 25 septembrie a.c. la Sfînta Mănăstire Nicula, unde au fost primiţi cu dragoste şi căldură de Prea Cuvioşia Sa, Arhimandritul Nicolae Moldovan, stareţul mănăstirii. La cina oferită în aşezămîntul monahal a fost o atmosferă destinsă, invitaţii care s-au cunoscut de la precedentele ediţii au dialogat pînă seara tîrziu, s-a recitat poezii în atmosfera de bucurie a reîntîlnirii. A doua zi, s-a oficiat Sfinta Liturghie, urmată de un parastas, la mormintele lui Ioan Alexandru, Vasile Avram, Ion Apostol Popescu ş.a. Slujba a fost oficiată de IPS Mitropolit Andrei Andreicuţ şi un sobor de preoţi şi monahi, în prezenţa participanţilor numeroşi. Lucrările colocviului au fost deschise de IPS Mitropolitul Andrei, care a vorbit despre importanţa şi semnificaţia evenimentului, aducînd un elogiu şi omagiu marilor personalităţi, afirmînd „că Mănăstirea Nicula, prin aceşti slujitori ai cuvîntului s-a îmbogăţit cu odoare şi valori spirituale inestimabile”. Spaţiul într-un articol de ziar fiind restrîns voi aminti doar cu numele pe cei care au prezentat comunicări, acestea de altfel au fost tipărite în revista Colocviile de la Nicula, ediţia a VI-a, 2015. În programul colocviilor au fost înscrişi cu comunicări: pr. Ioan Morar, preşedintele „Astra” Gherla, iniţiatorul şi coordonatorul manifestării, prof. univ. dr. Virgil Nistru Ţigănuş, Galaţi, pr. poet Ioan Pintea, Bistriţa, prof-scriitor Ioan Buzaşi, Blaj, prof. dr. Valentin Marica, prof. Nicolae Băciuţ, Nicolae Bucur, prof. Ilie Şandru, prof. Ion Onuc-Nemeş, Pamfil şi Maria Bilţiu, Baia Mare, Lazăr Lădariu, Florin Bengean, elevi (foşti şi actuali) ai Colegiului Naţional „Silvania” din Zalău, coordonaţi de prof. Ioana Tuduce: Diana Nedelcu, Antonia Meseşan, Ioana Pavel. Au mai prezentat lucrări Vasile Stancu, Ioana Lăcătuşu, prof, Luminiţa Cornea, Zenovia Zamfir, lect. univ. dr. Jean Nicolae, ieromonah Maxim Morariu, pr. drd. Ioan Emanuel Căşveanu, dr. Stelian Gomboş ş.a.
Lucrările prezentate de aceştia ne-au deschis noi orizonturi în cunoaşterea şi aprofundarea operelor scrii­torilor omagiaţi. Paul Antoniu, îndrăgitul şi talentatul actor băimărean, autorul volumelor „Zodia lui Orfeu” întrucît poetul şi jurnalistul Gheorghe Pârja, din motive obiective nu a putut participa la aceste lucrări, a dat citire articolului omagial „Memoria ca datorie, amintirea poetului”, publicat de Gheorghe Pârja în Graiul, la împlinirea a 15 ani de la trecerea în eternitate a poetului Ioan Alexandru. Paul Antoniu a recitat, numai cum el ştie să o facă, din poeziile lui Ioan Alexandru şi Vasile Avram, susţinînd şi un reuşit moment muzical instrumental. Grupul vocal „Duhul Transilvaniei” al Parohiei „Sfîntul Ioan Botezătorul” din Gherla, în deschidere, a cîntat imnul „Astrei” precum şi alte piese muzicale, delectînd auditoriul. De un efect deosebit a fost interpretarea de către elevii Colegiului Naţional „Silvania” din Zalău a unei scenete cu Avram Iancu, creaţia dramaturgului Vasile Avram, din volumul de teatru „Roata stelelor”. Ca şi la alte ediţii precedente, nu au lipsit elevii Şcolii Gimnaziale „Ioan Alexandru” din comuna Sînpaul, împreună cu primarul Ovidiu Colceriu, şi un grup de peste 100 de persoane din comună. Multiplele şi documentatele lucrări susţinute şi-au atins scopul, atît prin omagierea marilor personalităţi, cît şi prin îmbogăţirea cunoştinţelor participanţilor. Toţi cei care îi iubim şi preţuim pe aceşti slujitori ai Logosului întrupat în istorie am urcat în acest Eden, în grădină Maicii Domnului de la Nicula, unde rourează peste ei cu lacrimile-I sfinte şi le veghează somnul Ocrotitoarea acestui aşezămînt sacru pe cei care au preamărit pe Fiul Său, cu cuvîntul, arderea de sine. Iar noi prin smeritele nostre rugăciuni înălţate din adîncul sufletelor către Tronul Ceresc, îl rugăm pe Împăratul Slavei să-i aivă în paza Sa pe fraţii noştri ce odihnesc aici, care ne-au fost şi ne vor rămîne luminători şi înaintemergători înspre Cel ce Este „Calea, Adevărul şi Viaţa”.

Pr. Gheorghe POP

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.