APIA a finalizat plata avansului către fermieri…

0
897

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat plata avansului către fermierii care au de­pus cereri de plată în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) – Campania 2015 şi pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate.
Suma totală platită este de 1.128.470.121,91 lei (255.448.678,85 euro), pentru un număr de 602.159 de fermieri, cu o suprafaţă de 5.753.954 hectare. Plăţile s-au făcut la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană, în data de 30 septembrie 2015, şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cuantumul pentru plata SAPS – Campania 2015 este de 77,42 euro/ha, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 900 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, precum şi a aju­toarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă.
Având în vedere art. 1 al Regulamentul 1748/2015, plata în avans poate fi acordată în procent de până la 70% din valoarea totală a plăţilor directe, România  acordînd un avans de aproximativ 53 euro/ha.

… şi către rentieri

APIA a finalizat plata rentei viagere, aferentă anului 2014, pentru diferenţa de 45.458 beneficiari, care au optat pentru plata prin mandat poştal. Suma totală plătită este de 47.728.081,81 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul naţional.
În perioada iunie – septembrie 2015, agenţia a plătit suma de 17.813.521,93 lei, pentru un număr de 15.809 rentieri, care au optat pentru plata prin virament bancar.
Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier pînă la data de 31 decembrie 2009 inclusiv). În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întregul an calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor, doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerîndu-se, astfel continuitate în arendare. Renta viageră agricolă încetează la data la care terenurile însumate depăşesc 10 ha.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an, pentru fiecare hectar de te­ren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.