Servicii pentru cei cu dizabilităţi

0
517

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă – proiect „Îmbunătăţirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi”, POSDRU/180/4.1/S/ 155212, are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de Servicii agenţii de turism – CPV 63000000-9:
1. Procedura aplicată pentru atribuire este cea stabilită prin Normele procedurale interne privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 591/03.11.2014;
2. Sursa de finanţare: FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”: FSE – 75%, Contribuţia proprie a Solicitantului – 25%;
3. Oferta depusă de operatorii economici trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini;
4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.09.2015, ora 14:00;
5. Limba de redactare a ofertei: română;
6. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut;
7. Perioada de executare a contractului: două (2) luni;
8. Adresa la care se depune oferta: str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti;
9. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 07.09.2015, ora 10:00;
10. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 021303984 si la adresa de email: eliza.cretu@anofm.ro.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.