Proiect de ordin. Cine nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate?

0
565

În conformitate cu prevederile art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor au calitatea de contribuabil la sistemul public de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.
Potrivit Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2015, pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de persoane fizice:
• persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea
• persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legis­laţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.
Acest proiect de act normativ este propus de ANAF în vederea derulării în mod unitar a procesului de stabilire a obligaţiilor, reprezentînd contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.