Casa de Pensii la raportul anual

0
688

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş este responsabilă de administrarea sistemului public de pensii şi a sistemului pentru accidente de muncă şi boli profesionale, acordînd persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, precum şi o serie de indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale. CJP Maramureş gestionează 131.392 de prestaţii de pensii de asigurări sociale şi alte prestaţii cu caracter reparatoriu, din care 117.567 pensii, dar şi evidenţa contribuţiilor pentru 113.745 de persoane asigurate obligatoriu în baza a 122.398 de relaţii contractuale şi pentru 1.771 de persoane asigurate facultativ în sistemul public de pensii. Activitatea principală a CJP este stabilirea şi plata prestaţiilor privind drepturile de asigurări sociale. Legea 263/2010 a suferit 22 modificări, din care 6 în ultimul an.
În  anul 2016, în conformitate cu anexa 5 la Legea 263/2010, bărbaţii se pensionează la vîrsta standard de 65 de ani cu un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, iar femeile, între 60 de ani şi 3 luni şi 60 de ani şi 5 luni, stagiul complet de cotizare fiind între 30 de ani şi 3 luni şi 30 de ani şi 5 luni. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, pentru femei şi bărbaţi.
Pensiile de asigurări sociale, indemnizaţiile şi ajutoarele stabilite şi plătite constituie cea mai importantă categorie de prestaţii care se acordă – de regulă pe o perioadă nedefinită, dar suferă modificări la cererea petentului, fie sub influenţa actelor normative (aproape 90) care au apărut în timp.
pensionariÎn primele 9 luni din anul 2016, au fost stabilite 1.418 pensii noi pentru limită de vîrstă, 389 de pensii anticipate, 1.358 de pensii de invaliditate, 970 de pensii de urmaş, 2.159 de treceri la limita de vîrstă, 678 de adăugiri de sporuri, 2.181 de adăugiri de stagiu, fiind rezolvate şi alte cereri la Legea 578/2004 (54), DL 118 (13), L 309 (52) şi L 189 (21 de cereri). Se află în verificare 2.408 dosare (1.800 la Baia Mare şi 608 la Sighetu Marmaţiei), în vederea recalculării pensiei în conformitatea cu dispoziţiile Legii nr. 192/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Această lege se referă la creşterea punctajelor anuale realizate de pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legis­laţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale după cum urmează: cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale şi cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite. Această lege se aplică doar pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform OUG nr. 100/2008, Legii nr. 218/2008, art. 782 din Legea nr. 19/2000, art. 169 din Legea nr. 263/2010, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001. În situaţia în care în urma recalculării rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. Recalcularea se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016. Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începînd cu data de 1 ianuarie 2016.
În 27 iulie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Potrivit acestei legi, stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege (unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă), respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege (activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4 la lege). De prevederile acestei legi beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi 27 iulie 2016. În această perioadă, se recalculează, în baza Legii nr. 155/2016, pensiile persoanelor înscrise la pensie în perioada 1 ianuarie 2011 – 1 ianuarie 2016. Această recalculare se efectuează doar la cererea expresă a titularilor drepturilor de pensie, iar pensia recalculată se acordă începînd cu luna următoare depunerii cererii.
pensiePînă la începerea recalculării, s-au înregistrat un număr de 322 cereri.
La 17 iulie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Pînă la data raportării, s-au înregistrat un  număr de 192 cereri. Modificările aduse de această lege sînt: posibilitatea notarilor de a se asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială; posibilitatea cumulării fracţiunii de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau în condiţii speciale de muncă cu stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite în vederea reducerii vîrstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din lege (pentru condiţii deosebite de muncă); modificarea (reducerea) procentelor de diminuare a pensiei în cazul pensiei anticipată parţială, în sensul că diminuarea este stabilită în funcţie de stagiul de cotizare realizat şi de numărul de luni cu care s-a redus vîrsta standard de pensionare. Potrivit dispoziţiilor legale anterioare datei de 17 iulie 2016, procentul de diminuare era de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, astfel că procentul maxim de diminuare era de 45%. Potrivit dispoziţiilor acestei legi, diminuarea nu va putea depăşi de acum 30%.
Numărul de pensionari este într-o uşoară scădere. În privinţa pensiilor de asigurări sociale, numărul pensionarilor de invaliditate este cu 7% mai mic, respectiv pensiile de urmaş sînt cu 2% mai puţine. Se remarcă creşterea cu 2% a numărului pensionarilor pentru limita de vârstă. Aceste aspecte reflectă îmbătrînirea populaţiei şi diminuarea natalităţii. Numărul pensionarilor din Maramureş se menţine relativ constant. Pensia medie la nivel naţional şi la nivel de judeţ creşte diferit – diferenţa provine din influenţa dosarelor noi de pensie. Salariul mediu-naţional este de 2.874 lei/lună, iar salariul mediu în judeţ este de 2.127 lei, mai mic cu 35%.
În Maramureş sînt 111.952 de pensionari de stat, cu pensia medie de 895 lei. Pensionari limită de vîrstă 72.362, cu pensia medie de 1.078 lei. Pensii anticipate parţiale 1.020 cu 648 lei. Pensii de invaliditate 20.033 (gr. I 1.609, gr. II 10.353, gr. III 8.072) cu pensia medie de 568 lei (464+579+575). Pensii de urmaş 17.068 cu 500 lei. Ajutoare sociale 32 cu 228 lei. Pensii agricultori 5.675 cu 370 lei. Pensii de invaliditate pentru agricultori 67 cu 248 lei. Pensii de urmaş pentru agricultori 375 cu 163 lei.
În ceea ce priveşte solicitările de pensie anticipată parţială fără penalizare, cu doi ani înainte de împlinirea vîrstei standard de pensionare, potrivit art. 65 alin.(5) din Legea nr. 263/2010 (pentru persoane care au locuit cel puţin 30 de ani în Baia Mare sau pe o rază de 8 km de Baia Mare), din 2011 pînă acum au fost depuse 374 de cereri, în prezent fiind în plată 284 de beneficiari.
Indemnizaţia socială pentru pensionari, O.U.G. nr. 6/2009, determinată ca diferenţă între nivelul prevăzut de lege (400 de lei în anul 2016) şi nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată, se suportă din bugetul de stat. La 30 septembrie 2016, erau 15.575 de beneficiari, cu indemnizaţia medie netă de 141 lei.
Casa Judeţeană de Pensii stabileşte şi plăteşte indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale: Legea 341/2004 – 18 beneficiari, cu indemnizaţia medie netă de 1.663 lei; Decretul-lege 118/1990 – 579 de beneficiari, cu 789 lei; Legea 189/2000 – 1.111 beneficiari, cu 461 lei; Legea 578/2004 – 5.166 de beneficiari, cu 112 lei.
Informaţii primite de la Casa Judeţeană de Pensii Maramureş. (G.M.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.