Depunerea formularului DECLARAŢIA UNICĂ

0
122

termen 16 iulie

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii în ceea ce priveşte depunerea Formularului DECLARAŢIA UNICĂ privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Formularul DECLARAŢIA UNICĂ privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează şi se depune până la data de 16 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
– declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.
Modul de depunere a declaraţiei unice:
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire
– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro
– pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu certificat digital calificat.
Avantajele utilizării Spaţiului Privat Virtual:
Spaţiul Privat Virtual este un serviciu gratuit oferit de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor în legătură cu situaţia financiară şi fiscală proprie.
Prin utilizarea Spaţiului Privat Virtual se evită deplasarea la sediile unităţilor fiscale sau la oficiile poştale, iar avantajele constau în:
– accesul facil
– este disponibil 24h/24 h,7 zile/7 zile
– posibilitatea de a depune declaraţii prin completarea formularelor online
– posibilitatea de a solicita diferite documente (situaţia obligaţiilor de plată, nota obligaţiilor de plată, situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit)
– posibilitatea de a primi decizii de impunere şi alte acte administrativ fiscale
– posibilitatea de a transmite solicitări de asistenţă în domeniul fiscal prin intermediul formularului de contact inclus în Spaţiul Privat Virtual etc.
Instrucţiunile privind înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual sunt prezentate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, în secţiunea „Spaţiul Privat Virtual”, rubrica „înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice”.
BONIFICAŢII:
– 5% din obligaţiile fiscale estimate – dacă acestea sunt achitate integral până în 15 decembrie 2018 inclusiv
– 5% din obligaţiile fiscale anuale pentru 2018 – dacă acestea sunt achitate integral până în 15 martie 2019 inclusiv şi dacă Declaraţia unică se depune online până în 16 iulie 2018, inclusiv.
În cazul în care condiţiile prevăzute mai sus sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificaţii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.