Din 2016 – Impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală

0
838

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, începînd cu 1 ianuarie 2016, se aplică prevederile Legii nr. 227/2015, modificată prin OUG nr. 50/2015, în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.
Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68 din Legea nr. 227/2015.
Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă,  au şi obligaţiile de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă, reprezentînd plăţi anticipate, din veniturile plătite. Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut. Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat pînă la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul. În acest caz, persoana fizică va depune declaraţia privind venitul realizat pînă la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.
Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi s-a făcut reţinerea la sursă de plătitorul de venit în cotă de 10% pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final în cotă de 16%. Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.
Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă, potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii din Legea nr. 227/2015. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat pînă la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Dacă se optează pentru impozit final de 16%, contribuabilii-persoane fizice nu mai au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat în anul următor celui în care realizeazã venitul.
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă datorează contribuţii de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri avînd obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective potrivit regulilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 227/2015.
Pentru aceste persoane, obligaţiile reprezentînd contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale asupra diferenţei rezultate dintre venitul brut şi cota deductibilă de 40%, se reţin şi se plătesc de către plătitorul de venit pînă la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligaţii finale. Încadrarea în plafonul lunar reprezentînd echivalentul a de 5 ori cîştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă de 40%.
Au obligaţia de a efectua plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impozitate în regim de reţinere la sursă.
Pentru veniturile realizate începînd cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la venituri din drepturi de proprietate intelectuală, nu poate fi mai mare decît valoarea a de 5 ori cîştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1), lit. a) – d), g), i) – l) – cum sînt: venituri din salarii, din pensii, activităţi independente – cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, indemnizaţii de şomaj, creşterea copilului, inclusiv indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale etc.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.