De azi, 12 iulie, sînt active două programe de finanţare

0
491

Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro), începînd cu data de 12 iulie a.c., ora 10, sînt active aplicaţiile de înscriere în cadrul a două programe de finanţare:
• Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (COMERŢ – SERVICII)
• Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 2016 (FEMEIA MANAGER).
Documentaţia programelor se poate consulta şi descărca la adresa: http:// www.aippimm.ro/categorie/ programe/programe- nationale-2016/ alegînd pro­­gramul dorit.

Programul COMERŢ – SERVICII

Beneficiari eligibili sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la procedură (Listă coduri CAEN), care au la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri on-line cel puţin 2 ani calendaristici de la înregistrarea la Registrul Comerţului.
Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (anexa nr. 1) şi autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii.
O condiţie impusă beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi să nu aibă asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/adminis-­­tratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii 3 ani. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maxi­mum 90%, dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar. Aportul propriu este de minim 10%.

Programul FEMEIA MANAGER

Pot beneficia de alocaţie financiară nerambursabilă operatorii economici: microîntreprinderile (organizate în baza Legii nr. 31/1990 sau în baza OUG nr. 6/2011 şi care îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004), persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activi­tăţi economice în mod independent, întreprinderile individuale (II), după caz, care îndeplinesc o serie de criterii de eligibilitate, la momentul înscrierii on-line:
• au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line
• cel puţin unul dintre aso­ciaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/între­prinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie
• codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line.
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maxi­mum 90%, dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar. Contribuţia proprie este de minim 10%.
Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul programului o singură dată. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/acţionari au calitatea de asociaţi/ac­ţio­nari în cadrul altor societăţi beneficiare la oricare din programele derulate de că­tre Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016.
În vederea înscrierii, ope­ratorul economic va completa şi transmite on-line planul de investiţii/afaceri pînă la ora 20 a ultimei zile de înscriere, respectiv joi, 21 iulie 2016 – pentru programul COMERŢ-SERVICII, respectiv sîmbătă 16 iulie – pentru programul FEMEIA MANAGER.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.