Proiect. Fonduri pentru afaceri 2017. Programele naţionale prin care firmele mici şi mijlocii pot primi bani de la stat

0
524

Guvernul va derula noi programe naţionale pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi românilor care vor să-şi deschidă o mică afacere, în anul 2017, prin bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, dar vechile programe START şi SRL-D, pentru start-upuri şi antreprenori debutanţi, apar fără bugete proprii în schiţa pentru acest minister.

Conform proiectului Bugetului de stat pe anul 2017, în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat vor fi prevăzute 686,2 milioane lei – credite bugetare, adică bani efectiv alocaţi, şi 1,915 miliarde lei – credite de angajament, adică limite superioare de cheltuieli care pot fi angajate în exerciţiul bugetar. Alocările totale sunt mult mai mari decît cheltuielile realizate anul trecut. Toate aceste alocări pot suferi, însă, modificări atît în Guvern, cît şi în Parlament.

Programele pentru IMM şi start-up pentru anul 2017

1. Stimularea exporturilor
Buget total: 27 milioane lei credite bugetare şi 42 milioane lei credite de angajament.
Obiectivele declarate: dezvoltarea capacităţii administrative a factorilor din sectorul public implicaţi în dezvoltarea României prin creşterea exportului, precum şi a investiţiilor firmelor româneşti în afara UE.
Măsuri:
• acordarea de consultanţă pentru operatorii economici cu activitate de export, în scopul elaborării şi implementării strategiilor de export şi prezentării celor mai bune practici în domeniul promovării ofertei de export în vederea identificării de oportunităţi de export.
• dezvoltarea portalului de comerţ exterior
• consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării de clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor.
• realizarea de programe şi campanii de promovare a brandurilor/mărcilor româneşti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare şi operatorii economici cu potenţial de export.
2. Femeia antreprenor (manager)
Buget total: 10,5 milioane lei, în creştere faţă de anul trecut, cînd s-au alocat 0,5 milioane lei.
În acest program, firmele înfiinţate de femei sau care au femei în acţionariat au putut obţine, anul trecut, finanţări nerambursabile de la stat de pînă la 50.000 lei fiecare.
Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rîndul femeilor din sectorul IMM îşi propune ca obiective stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.
Măsuri: Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor.
3. Artizanat
Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului are prevăzut în proiect de buget pe anul 2017, 890.000 lei.
Obiective:
• stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.
• creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării.
Măsuri: Programul constă în organizarea Tîrgului Naţional pentru Artizanat şi Meşteşuguri, pe durata a 3 zile.
4. Programul “Comerţ”
Buget propus: aproape 50 milioane lei.
În Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, anul trecut IMM-rile româneşti au putut obţine pînă la 135.000 lei, finanţare nerambursabilă de la stat.
Obiective:
• sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora
• creşterea nivelului de competitivitate
• crearea şi menţinerea locurilor de muncă
• sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
Măsuri: Facilitarea accesului la achiziţionarea de echipamente, maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, tehnică IT, maşini transport marfă.
5. Programul UNCTAD/EMPRETEC
Pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii va avea un buget de circa 500.000 lei.
Obiective:
• susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
• crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.
Măsuri: Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobîndirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.
6. Tîrgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Programul pentru organizarea Tîrgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii va avea un buget de 5 milioane lei, în condiţiile în care anul trecut evenimentul a fost anulat din cauza lipsei de interes din partea firmelor.
Obiective:
• promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM
• facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM
• stimularea şi susţinerea IMM-urilor inovative
• promovarea produselor şi serviciilor româneşti
• stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.
investitiii7. Microindustrializare
Programul naţional multianual de microindustrializare ar urma să aibă un buget de 74,3 milioane euro.
Anul trecut, micile “făbricuţe” au putut obţine sprijin nerambursabil de la stat de pînă la 55.000 euro fiecare.
Obiectivul programului îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite de procedura programului, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.
Măsuri: Acordare ajutoare de minimis în vederea facilitării accesului la achiziţionarea de echipamente, maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, tehnică IT, maşini transport marfă.
8. Internaţionalizare
Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români este nou şi se propune un buget de 18 milioane lei.
Obiective: Crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi a stimulării internaţionalizării mediului de afaceri autohton.
Măsuri: Prin Program se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de activităţi:
– participări individuale la tîrguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu
• participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate
• crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan); realizarea unui site pe internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin una de circulaţie internaţională
• participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe; documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării.
9. Start-up Nation România
Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start-up Nation – România” ar urma să aibă alocat un buget de 500 milioane lei, însă sunt prevăzute credite de angajament de pînă la 1,7 miliarde lei. Potrivit ministerului, antreprenorii vor putea primi pînă la 50.000 euro pentru deschiderea unei mici afaceri.
Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale start-up-urilor, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului acestora la creditare.
Măsuri: Finanţarea IMM-urilor nou înfiinţate şi facilitarea accesului acestora la creditare.

3 programe importante, care au existat anul trecut, sînt nebugetate

• Programul START – prin care start-upurile primeau pînă la 26.000 euro de la stat
• Programul SRL-Debutant – prin care antreprenorii debutanţi puteau primi ajutor nerambursabil de pînă la 10.000 euro de la stat
• Programul IMM în mediul rural – prin care se ofereau pînă la 27.700 euro micilor afaceri de la sate.
• Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice de afaceri apare fără buget.
Din schiţa de buget pare că aceste 4 programe au fost “topite” în Programul Start-up Nation România”
Pe lîngă programele finanţate integral de la bugetul de stat, la acest minister mai figurează două noi programe, pe fonduri europene:
1. Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului
Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale la nivel local.
Măsuri: Finanţează infrastructura antreprenorială la nivelul comunităţilor locale, respectiv: înfiinţarea a cel puţin unui incu­ba­tor/parc indus­trial/parc tehnologic.
2. Programul România Profesională
Şi acest program va fi finanţat din fonduri europene.
Obiectiv: Oferirea de forţă de muncă adecvată nevoilor venite din partea mediului de afaceri, prin susţinerea dezvoltării învăţămîntului tehnic şi profesional.
Măsuri: Program de susţinere în parteneriat public-privat a şcolilor profesionale şi de meserii, program care să susţină formarea tinerilor în meserii necesare economiei, în acest moment una dintre problemele cele mai stringente reprezentînd-o lipsa forţei de muncă adecvată.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.