Camera de Conturi (XI)

1
544

UATM BAIA MARE
Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 05.09.2016 – 28.10.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 400.000 lei • prejudicii – 561.000 lei • abateri financiar bancare – 128.000 lei.
• Efectuarea de înregistrări contabile eronate în valoare totală de 82.139 lei, reprezentând înregistrarea în contul 623 ”Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate” a prestărilor de servicii de natura activelor necorporale
• Necalcularea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a amortizării activelor fixe, în valoare totală de 15.059 lei
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal a veniturilor cuvenite bugetului local constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în sumă de 18.480 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 1.895 lei, în total 20.375 lei
• Nedeclararea în vederea impunerii a clădirilor noi, a căror autorizaţie de construire a expirat. Valoarea impozitului pe clădiri suplimentar este în sumă de 3.603 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.772 lei, în total 6.375 lei
• Nedeclararea şi neplata taxei pentru şederea într-o unitate de cazare, taxă care se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea. Valoarea totală a taxei hoteliere este în sumă de 2.031 lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 1.664 lei, în total 3.695 lei
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local, în sumă de 23.992 lei, reprezentând impozite pe clădirile persoanelor fizice care au beneficiat de extinderea reţelei de apă şi canalizare la adresa de domiciliu, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 4.790 lei, în total 28.782 lei
• Nedeclararea şi neplata taxei pe clădiri datorată de către Fundaţia Baia Mare 2021, în sumă totală de 4.464 lei (4.359 lei reprezentând debite curente şi restante şi 105 lei reprezentând majorări aferente)
• Neefectuarea la Fundaţia Baia Mare 2021 a inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv aflate în patrimoniul entităţii, ceea ce a condus la prezentarea unor indicatori în situaţiile financiare neconforme cu realitatea şi la denaturarea situaţiilor financiare
• Necalcularea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi beneficiului nerealizat, calculat sub forma majorărilor de întârziere, în sumă de 292.327 lei, aferente unui prejudiciu în sumă de 1.398.347 lei, produs de Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, urmare nejustificării utilizării sumelor primite în contractele de finanţare
• Necalcularea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neîncasarea beneficiului nerealizat, calculat sub forma majorărilor de întârziere în sumă de 44.235 lei aferente unui prejudiciu în sumă de 306.304 lei, produs de Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, urmare încasării unor sume în mod nelegal
• Prejudicierea Municipiului Baia Mare cu suma de 152.663 lei (27.860 lei în anul 2014 şi 124.803 lei în anul 2015) de către Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, urmare justificării unor cheltuieli efectuate cu documente (facturi şi chitanţe) nereale. Beneficiul nerealizat estimat, calculat sub forma majorărilor de întârziere, este în sumă de 41.670 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 258.958 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de executantul lucrărilor de întreţinere străzi, din Municipiul Baia Mare, la care se adaugă majorări de întârziere aferente de 18.127 lei, în total 277.085 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 11.131 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii factu­rilor emise de SC IMI-SA, Baia Mare, la care se adaugă majorări de întârziere aferente de 667 lei, în total 11.798 lei
• Decontarea nelegală a sumei de 3.746 lei reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC AMI-SA, Baia Mare, în cazul obiectivului de investiţii „Reabilitare capitală Creşa nr. 5 din structura SPAS”
• Plata nelegală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sumă de 2.141 lei unor titulari care nu şi-au declarat toate veniturile obţinute, ceea ce conduce la excluderea acordării ajutorului
• Decontarea nelegală a sumei de 32.609 lei reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC CONSTRUROM-SA, Baia Mare, la obiectivul de investiţii „Modernizare Parc Mara”, la care se adaugă majorări de întârziere de 978 lei, valoarea totală fiind de 33.587 lei
• Plata nelegală a sumei de 33.600 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC AMI-SA, la obiectivul de investiţii „Reabilitare Câmpul Tineretului”, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 2.688 lei, în total 36.288 lei
• Plata nejustificată la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” a sumei de 1.737 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 456 lei, în total 2.193 lei, reprezentând accize aferente consumului de energie – gaze naturale, utilizat pentru încălzirea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ
• Angajarea unor elemente de cheltuieli din bugetul Fundaţiei Baia Mare 2021, cheltuieli ce reprezintă produse nerecepţionate, în valoare totală de 7.200 lei
• Contractarea de către Fundaţia Baia Mare 2021 a unor servicii fără respectarea principiului bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice, cu posibilitatea înregistrării unui prejudiciu în bugetul fundaţiei în sumă de 18.000 lei
• Neconstituirea de garanţii privind răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice, în valoare de 5.955 lei, la Grădiniţa nr. 30.

1 COMENTARIU

  1. Camera de Conturi manipulata de primari in speta cand este vorba de Primaria Baia Mare,, in cazul de fata este vorba de EXACT 1.089.000 LEI,, care sunt pierduti total si nu se recupereaza de la cei VINOVATI<<< ASTA SI PENTRU CA ACESTI AUDITI SUNT MASLUITITI,, SI BINE MANIPULATI DE NESTE femei de la DIRECTIA ECONOMICA unde cele doua zeite pop K.. si radu luci ani de zile au manipulat banii publici,, iata raportul de mai sus ,, RECUPERARI NICIODATA<<< asa ca munca voastra comturisti de camera a-ti retinut COM—-TURISTI,, n-ati rezolvat nimic rusine tuturor celor implicati in DOSIREA BANULUI PUBLIC FIE SI IN BUZUNARELE PROPRII!!!!!!!!!!!!

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.