Contractul Cadru şi noutăţile ce vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2017

0
436

Începând cu data de 1 aprilie 2017 vor intra în vigoare o serie de noi norme în cadrul Contractului Cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 (Ordinul comun MS – CNAS nr. 196/139/2017, publicat în M.O. nr. 153/ 01.03.2017) – informează CNAS.

Astfel, pentru asistenta medicală primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte de la 4,6 la 4,8 lei, iar valoarea minim garantată a punctului pe serviciu creşte de la 2,1 la 2,2 lei.
Totodată, în cadrul serviciilor medicale preventive şi profilactice:
• pentru screeningul sindromului dismetabolic la copiii de peste 6 ani cu indicele de masă corporală (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială se introduc investigaţiile TSH si FT4, iar investigaţia „colesterol total” se înlocuieşte cu investigaţia „LDL colesterol”;
• pentru adulţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani se introduce investigaţia „LDL colesterol”.
Investigaţiile paraclinice feritină serică, gama GT şi osteodensitometrie segmentară (DXA) vor putea fi recomandate şi de medicii de familie.
Pentru evitarea suprapunerilor de tratamente, medicii de familie vor consemna pe biletele de trimitere pentru specialităţi clinice/internare data şi perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripţie medicală şi tratamentul prescris, dacă este cazul.
În cazurile în care asiguraţii reclamă caselor de asigurări de sănătate că nu li se respectă dreptul la liberă alegere a medicului de familie, acestea vor elimina reclamantul de pe lista medicului de familie la care nu doreşte să fie înscris.
Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate şi pentru acupunctură, valoarea minim garantată a punctului pe serviciu creşte de la 2,1 la 2,2 lei.
Pentru medicina dentară, se introduce decontarea 100% a tarifelor aferente serviciilor acordate elevilor, ucenicilor şi studenţilor, cu vârsta între 18 si 26 ani (inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni), care nu realizează venituri din muncă (procent anterior de decontare: 60%).
Pentru furnizorii de servicii paraclinice în ambulatoriu sunt prevăzute clarificări ale duratei programului de activitate, inclusiv pentru medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul furnizorilor respectivi.
Pentru asistenţa medicală spitalicească, se introduc servicii noi de spitalizare de zi: colita ulcerativă nespecificată; boala pancreasului nespecificată; bronhoscopia asociată ecografiei.
Pentru fundamentarea tarifului pe caz re­zol­vat/ser­viciu în regim de spitalizare de zi se introduce modelul de pacient. Se modifică şi modalitatea de decontare a serviciilor medicale paliative acordate în regim de spitalizare continuă, în sensul decontării zilelor efective realizate lunar/trimestrial (anterior, decontarea se făcea după externarea pacientului). În lista spitalelor finanţate în sistem DRG se introduc cinci noi unităţi sanitare private cu paturi.
Pentru îngrijirile medicale la domiciliu, tariful maximal decontat pe ziua de îngrijire creşte de la 55 la 60 lei, în cazul bolnavilor cu status ECOG 4, şi de la 50 la 55 lei, în cazul bolnavilor cu status ECOG 3. Similar, cresc şi tarifele maximale decontate pentru îngrijirile paliative la domiciliu, de la 65 la 70 lei (ECOG 4), respectiv de la 60 la 65 lei (ECOG 3). Pentru claritate, s-a precizat ca în tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse nu numai costurile materialelor sanitare utilizate, ci şi costurile de transport la domiciliul asiguratului.
Pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se clarifică procedura pentru situaţiile în care farmaciile eliberează medicamentele în regim off-line. Totodată, se coroborează normele de aplicare a Contractului-cadru cu prevederile actelor normative referitoare la renunţarea la aprobarea comisiilor de la nivelul CNAS/caselor de asigurări de sănătate pentru prescrierea unor medicamente, respectiv cele referitoare la contractele cost-volum-rezultat.
Pentru dispozitivele medicale în ambulatoriu, protezele de coapsă modulară cu manşon de silicon şi cele de gambă modulară cu manşon de silicon, acordate pentru amputaţia membrului inferior, ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat sau a afecţiunilor neoplazice vor putea fi recomandate şi de medicii din specialităţile chirurgie generala, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice. Totodată, se clarifică modul în care se asigură continuitatea taloanelor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere.
Pentru mai multe tipuri de servicii medicale se clarifică ce se înţelege prin epuizarea valorii de contract, precum şi modul în care se diminuează valorile de contract în cazul suspendării contractului de furnizare de servicii medicale.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.