Oameni de seamă ai Maramureșului: prof. dr. ing. Vasile NĂSUI

0
196

S-a născut la data de 01.01.1948, în comuna Vişeu de Jos, judeţul Maramureş. Este fiul lui Vasile şi Anuţa, tatăl fiind ţăran şi apoi miner, iar mama casnică. Clasele primare şi gimnaziale le-a făcut la Şcoala Generală din comună în perioada 1954-1961, urmând apoi Liceul din Vişeu de Sus (actualul Liceu Teoretic „Bogdan-Vodă”), secţia reală între anii 1961-1966, apoi Facultatea de Mecanică (1966-1971) la lnstitutul Politehnic ,,Gh. Asachi” din Iaşi şi studiile doctorale la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (1992-1996). Soţia Georgeta-Elena este profesoară de limba şi literatura română. Au doi copii: Georgeta, profesoară de engleză-franceză şi Cosmin, critic de artă, manager cultural.
În copilăria şi adolescenţa sa, petrecută în frumoasa comună Vişeu de Jos, una dintre vechile localităţi din Maramureş atestată documentar din anul 1353 a înţeles că singura şansă pentru a avea un trai mai bun este să înveţi. Aici, în satul său natal, cu oameni harnici şi iscusiţi gospodari, păstrători cu sfinţenie ai tradiţiilor şi-a format personalitatea, pe care apoi şi-a desăvârşit-o de-a lungul celor peste 50 de ani de activitate. Copilăria sa nu a fost lipsită de griji, fiind condiţii mai grele, datorită unor evenimente nefavorabile din acele vremuri. La şcoala din comună a avut profesori foarte buni pedagogi, cum au fost dirigintele Orgecovscki şi profesorul Şincai. A mers apoi la Liceul din Vişeu de Sus, unde profesorii săi au fost excelenţi dascăli, amintind numai pe cei de matematică – Dumitru Angheluţă sau de română – Ion Ţelman.
Auzind la radio despre maşinile care lucrează singure, care se predau la o facultate din Iaşi a mers singur acolo să dea admitere. A devenit inginer mecanic, ca absolvent al lnstitutului Politehnic ,,Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Mecanică, secţia Maşini-Unelte şi Scule din anul 1971. În timpul studenţiei din „dulcele târg al ieşilor” a avut norocul de profesori magistri ca Dumitru Mageron (nume dat unui bulevard din Iaşi), Nicolae Popinceanu, Mihai Gafiţanu etc. Profesorii săi, Vitalie Belous fost rector al Politehnicii, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice şi al Academiei Europene de Ştiinţe Paris şi Boris Plahteanu, fost director al Institutului Naţional de Inventică Iaşi i-au insuflat dragostea pentru inventică, pentru că ei însăşi erau mari inventatori. Cu această educaţie, a avut bucuria ca peste ani să devină şi el inventator şi să fie premiat la saloanele de inventică organizate de foştii săi profesori. Iniţierea în cercetare a fost în 1970, sub coordonarea prof. dr. ing. Mircea Cosmîncă, când au luat locul întâi la Seminarul naţional studenţesc de la Institutul Politehnic Bucureşti. A absolvit 12 cursuri de perfecţionare şi specializare post-universitare, atât din timpul producţiei, cât şi din învăţământ. După facultate, a fost repartizat la Întreprinderea Mecanicii de Maşini şi Utilaj Minier din Baia Mare IMMUM, unde a lucrat in perioada 1971-1999, în domeniul proiectării de maşini, echipamente şi utilaje tehnologice, precum şi al asimilării de produse noi, în calitate de proiectant şi apoi şef atelier de proiectare produse noi şi autoutilări. Faptul că tatăl a fost miner, deşi a fost mai greu, a lucrat o perioadă în proiectarea multor utilaje de mecanizare a lucrărilor miniere. Astfel, a reuşit să omologheze, ca responsabil de proiect şi să pună în funcţiune diferite instalaţii pentru subteran, la care a contribuit în proiectare şi omologare, pentru aproape toate minele din Maramureş şi din Valea Jiului. De asemenea, a proiectat, coordonat şi omologat proiecte de autodotare din întreprindere care au dus la modernizarea fabricaţiei de produse noi şi creşterea productivităţii muncii. A ajuns, astfel, să fie coordonator şi responsabil de mari proiecte pentru asimilare de produse noi, din planul tehnic departamental al IMMUM, urmărit de minister și membru fondator al fabricii de reductoare planetare din 1978. Activitatea de inginer din uzină s-a bazat pe competenţă în proiectare şi expertiză, având ca rezultat un portofoliu mare de proiecte finalizate şi aplicate în producţie. Astfel, au fost autoutilări ca: dispozitive tehnologice, linii de fabricaţie şi produsele noi ca: electrocilindrii, prese de ulei, roboţi de poziţionare, instalaţie de perforat în abataje, reductoare etc. Aici a realizat pentru produsele de serie 8 standarde departamentale şi tehnologii aplicate cu succes în producţie. Împreună cu colegii din atelierele de proiectare şi când era şef, participa direct la realizarea proiectelor, pentru că nu s-a despărţit niciodată în acea perioadă de planşeta de proiectant. De asemenea, a realizat în uzină şi cercetare aplicativă participând şi publicând lucrări ştiinţifice, unele împreună cu colegi şi profesori din învăţământul superior băimărean.
În anul 1996 a dobândit titlul ştiinţific de doctor inginer in specialitatea organe de maşini la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Teza sa de doctorat a fost ,,Contribuţii privind logistica sistemelor mecanice de rototranslaţie în legătură cu aspectele tribologice”. Conducătorul său ştiinţific la doctorat, prof. dr. ing. Eugen PAY dr. HC a fost mentorul său, care i-a înnobilat destinul profesional spre cercetarea ştiinţifică. Având doctoratul obţinut din producţie, continuă apoi la Universitatea de Nord din Baia Mare, ocupând prin concurs, posturile de șef de lucrări în perioada 1999-2001, de conferențiar universitar între anii 2001-2003 şi apoi de profesor universitar. Între anii 2008-2012 a fost șeful catedrei Sisteme Industriale și Managementul Tehnologiei, membru în Consiliul Facultății de Inginerie şi șeful comisiei de cercetare. La universitate are colegii proveniţi din producţie, remarcabili profesori universitari, inventatori: Mircea Lobonţiu, Radu Coteţiu, Nicolae Ungureanu etc. A desfăşurat şi aici o activitate de cercetare prin granturi de cercetare naţionale, în urma cărora a realizat 5 invenţii şi un laborator de cercetare. A elaborat, condus şi finalizat 3 proiecte de cercetare CNCSIS susţinute prin Ministerul Cercetării şi în programele internaţionale Copernicus, PHARE, UE. Pe de altă parte, în UNBM a desfăşurat şi alte activităţi ca: responsabil al Laboratorului de cercetare BCE (2005-2012), responsabilul specializării Tehnologia Construcţiilor de Maşini (2001-2007), şeful comisiei de autoevaluare a specializării TCM în 2003, membru fondator la Centrul de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic şi Centrul de Informare Tehnologică în 2007. A fost membru al comitetelor de organizare a 15 manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi recenzor ştiinţific la publicaţii de specialitate. Din anul 2010, ca urmare a evaluării de CNATCU din Ministerul Educaţiei, prin ordin de ministru i se conferă calitatea de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică.
Are 12 doctoranzi (doi din Germania), din care trei au primit titlul de doctor, urmând ca în curând să mai finalizeze tezele încă trei. A participat în şase comisii de acordare a titlului de doctor şi a formulat multe aprecieri oficiale asupra tezelor. În anul 2015, prin Hotărârea Senatului al UTCN i se conferă titlul de ,,Profesor emerit”, continuîndu-și activitatea în calitate de cadru didactic titular încă 3 ani, şi apoi ca asociat şi angajat al Şcolii Doctorale a UTCN. Dintre premiile obţinute pentru realizări profesionale deosebite se remarcă din cele 126 de premii şi medalii internaţionale, titlul de ,,inventator de elită” al Comisiei de Inventică a Academiei Române, Medalia ,,meritul ştiinţific”, medalia ,,Henri Coandă”, Ordinul ştiinţific ,,Gogu Constantinescu”, Medalia de onoare ,,Millenium“ al The American Biographical Institute. Deţine medalii şi premii obţinute la Saloanele şi Expoziţii Internaţionale de Invenţii din Geneva, Bruxelles, Nurenberg, Budapesta, Zagreb-Croaţia, Chişinău, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Petroşani, Arad, Baia Mare. Activitatea de cercetare științifică cuprinde studiile şi articolele ştiinţifice publicate în 26 cărţi, din care 15 de specialitate, peste 210 lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi conferinţe internaţionale, 41 de contracte de cercetare ştiinţifică, 44 de produse noi reprezentative omologate, 7 studii de cercetare-proiectare şi 26 de lucrări citate de alţi autori. A elaborat, condus şi finalizat 7 proiecte de cercetare CNCSIS, câştigate prin competiţie, susţinute prin Ministerul Cercetării şi 6 în cadrul programelor internaţionale Copernicus, PHARE, UE. A fost director la trei proiecte de cercetare multianuale, tip Grant CNCSIS de la Ministerul Cercetării (2004-2006), asistent manager general Grant International Romania-Ucraina, finanțat UE (2013-2014), director de proiect la 8 granturi naţionale şi la 15 contracte de cercetare ştiinţifică. Din anul 2000 este preşedintele Societăţii Inventatorilor din Romania SIR, filiala Maramureş şi membru a 7 asociaţii profesional-ştiinţifice. În domeniul creaţiei tehnico-ştiinţifice, are 81 de înregistrări din care 26 brevete de invenţie şi 51 de inovaţii aplicate în producţie. A fost evaluator de proiecte MEC, PNCDI, CNSIS și ANCSIS. În plan didactic, este autorul a 8 manuale şi îndrumătoare de lucrări, a coordonat 62 lucrări de licenţă și disertație, a înființat Laboratorul de Bazele Cercetării și Inventică. În prezent, pe lângă activitatea la doctorat şi cea de profesor asociat la UTCN, se ocupă de activitatea de inventică. Reuşeşte prin aceasta, împreună cu colegii săi, renumiţi inventatori, să facă cunoscută creaţia tehnică a inventatorilor maramureşeni şi recunoaşterea oraşului Baia Mare ca un important centru de inventică.
Cele mai multe participări, premiate la saloanele de invenţii, le-a efectuat împreună cu marii inventatori Goldstein Jack, Ioan Petruţ şi Vasile Hotea şi renumiţii inventatori Gavril Duda, Ioan Gramovschi, Gheorghe Volcovinschi etc. În anul 2018 a fost la Chişinău alături de dr. ing. Ştefan Marinca, cu 32 invenţii brevetate în SUA, preşedinte fondator SIR Maramureş. Este membru în Comitetul Director SIR, președinte prof. dr. ing. fiz. Constantin-Marin Antohi. În mai 2011 şi apoi în 2018 a participat la organizarea pentru prima dată de către SIR în Baia Mare a Târgului Internaţional de Invenţii şi Idei Practice. Acest târg de invenţii s-a organizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Baia Mare, Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş CCIMM, S C Ramira SA şi Universitatea de Nord. De asemenea, în fiecare an, în calitate de partener, SIR Maramureş participă la Salonul Inventatorilor Ma­ramureșeni organizat de CCIMM.
Parcursul său profesional arată ce înseamnă să fii inginer, cu menirea de a găsi soluţii în domeniul său de activitate, şi cum poţi să-ţi valorifici cunoştinţele profesionale prin competenţă, responsabilitate şi seriozitate. Activează şi în comunitate, ca preşedinte SIR, filiala Maramureş şi vicepreşedinte AGIR pentru dezvoltarea activităţii de inventică şi recunoaşterea inventatorilor maramureşeni.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.