Reducerea accizei la motorina agricolă

0
477

A fost aprobată procedura de accesare a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată de fermieri în agricultură. Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea I nr. 524/14 iulie 2015 și în Monitorul Oficial al României – Partea I nr. 524 bis/14 iulie 2015. Rata accizei reduse la motorina utilizată de fermieri în agricultură reprezintă echivalentul în lei al cuantumului de 21 euro/1.000 litri, iar diferenţa dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. Subvenționarea accizei pentru motorina utilizată în agricultură reprezintă o prioritate, în vederea reducerii costurilor de producţie.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ne informează că, pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii completează o cerere de acord prealabil pentru finanţare, pe care o depun la centrul judeţean pe raza căruia sînt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă. Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1.174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv. Pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordinului MADR nr. 1.727/2015. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai tîrziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea: să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează; să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/ca­pri­ne/por­ci­ne/pă­sări/fa­milii de albine, după caz; să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/pă­sări/familii de albine, după caz; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.
Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA judeţene, în termen de cel mult 10 lucrătoare de la data limită de depunere a cererilor.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.