Pentru PFA şi SPRL. Contribuţii obligatorii începînd cu 1 ianuarie 2016

0
706

Începînd cu 1 ianuarie 2016, în cazul persoanelor fizice autorizate (PFA) sau al unei societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL), cu doi asociaţi, unde veniturile acestora sînt singurele obţinute de asociaţi, noile reglementări privind contribuţiile obligatorii datorate sînt următoarele:
• PFA vor datora CAS, chiar dacă sînt salariaţi. Se elimină excepţia care stabileşte că persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente nu datorează contribuţii pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii. Astfel, se instituie obligaţia de plată a cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale pentru toate persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente. Aceste persoane pot opta pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, aşa cum este în prezent, în vederea stabilirii integrale a punctajului de pensie.
• PFA vor datora CAS la nivelul cel mai mare dintre venitul realizat şi plafonul minim, dar nu mai mare de plafonul maxim de 5 x cîştigul salarial mediu brut. Se elimină posibilitatea de alegere a venitului asigurat la sistemul public de pensii, de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi independente, care, în prezent permite asigurarea în sistem la venitul minim, reprezentînd 35% din cîştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ).
Pentru PFA care realizează venituri peste nivelul plafonului minim lunar, CAS se va calcula la nivelul venitului realizat, care nu poate fi mai mic decît echivalentul reprezentînd 35% din cîştigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei şi nici mai mare decît echivalentul a de 5 ori acest cîştig.
• Plăţile anticipate de CAS nu se restituie şi nu se regularizează. Dacă venitul realizat, determinat în sistem real, este sub plafonul minim, plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.
• PFA nu vor datora CAS, dacă în anul anterior au realizat venituri lunare sub plafonul minim. Persoanele fizice care, în anul fiscal precedent, au realizat venituri sub nivelul plafonului minim, nu depun declaraţia şi nu efectuează plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale. Dacă venitul realizat, în anul fiscal pentru care nu au datorat plăţi anticipate, depăşeşte plafonul minim, pentru aceste persoane se stabileşte contribuţia anuală şi se plăteşte în termen de 60 de zile de data emiterii deciziei anuale.
• Baza de calcul pentru CASS a fost plafonată la de 5 ori cîştigul salarial mediu brut, deoarece se instituie obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor veniturilor realizate de persoanele fizice.
• PFA nu vor mai plăti CASS dacă nu obţin venituri, iar dacă acestea sînt sub plafonul minim, vor plăti CASS la acest plafon.
• CASS se va regulariza anual, pentru toate veniturile obţinute de persoana fizică, titular al PFA. În anul următor, organul fiscal va calcula baza anuală de calcul, care nu va putea depăşi plafonul anual maxim, reprezentînd valoarea a de 5 ori cîştigul salarial mediu brut înmulţit cu 12 luni (plafon anual pentru anul 2015: 144.900 lei).

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.