Economia judeţului Maramureş în anul 2015

0
608

– informaţii furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică –

Mobila şi echipamentele electrice deţin ponderea în industria maramureşeană

Producţia industrială realizată în anul 2015, comparativ cu anul 2014, a crescut cu 6,9% în volum absolut. Indicele valoric al cifrei de afaceri totale a fost mai mare cu 2,8% faţă de anul 2014. În totalul cifrei de afaceri, ponderi mai însemnate au deţinut activităţile: fabricarea de mobilă – 32,8%, fabricarea echipamentelor electrice – 24,9%, prelucrarea lemnului – 11,7%, industria alimentară – 7,3%, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – 4,9%, industria metalurgică – 4,2%, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal – 5,7%, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 1,9%.

S-a investit mai mult decît în 2014

• Investiţiile realizate în anul 2015 au însumat 1.099.395 mii lei, în creştere cu 21,2% faţă de anul 2014. În cadrul cheltuielilor de investiţii, utilajele şi mijloacele de transport au reprezentat 37,2% din total, în timp ce lucrările de construcţii deţineau 59,1%.
• Distribuţia investiţiilor realizate în anul 2015, pe activităţi, situează pe primul loc industria prelucrătoare (53,8% din total), urmată de distribuţia apei solubile, gestionarea deşe­urilor, activităţile de decontaminare cu 17,8%. În cadrul sectorului terţiar, ponderi mai ridicate s-au înregistrat în administraţia publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public – 22,2%, transport şi depozitare – 1,5%, comerţ – 2%, sănătate şi asistenţă socială – 0,6%.
• Lucrările de construcţii în anul 2015 s-au realizat cu precădere în activităţile: industria prelucrătoare – 36% din total, administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public – 31,4%, distribuţia apei solubile, gestionarea deşeurilor – 29,7%.
• Utilajele şi mijloacele de transport s-au achiziţionat cu precădere în: industria prelucrătoare – 84,5% din total, administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public – 3,5%, comerţ – 4,8%.
• Investiţiile din sectorul majoritar privat au totalizat 649.460 mii lei, reprezentând 59,1% din total faţă de 80,5% în anul 2014. Investiţiile din acest sector au fost orientate în principal spre achiziţionarea de utilaje şi mijloace de transport, acestea reprezentând 60% din volumul de investiţii realizat.

Lucrările din construcţii au crescut cu 26,2%

• Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în anul 2015 a fost de 432.739 mii lei, în creştere cu 26,2% faţă de anul 2014. În anul 2015 au fost realizate lucrări de construcţii noi în valoare de 282.046 mii lei, reprezentând 65,2% din valoarea totală a lucrărilor de construcţii. Din punct de vedere al structurii lucrărilor de construcţii noi, ponderea cea mai mare o au lucrările executate la construcţiile inginereşti (65,3%), iar cea mai redusă la construcţiile rezidenţiale (0,4%).
• Lucrările de reparaţii capitale realizate în anul 2015 au fost de 17.297 mii lei, reprezentând 4% din valoarea totală a lucrărilor de construcţii. În cursul anului 2015, au fost realizate lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii existente, în valoare de 133.395 mii lei, ceea ce reprezintă 30,8% din valoarea totală a lucrărilor. În anul 2015 au fost terminate 811 locuinţe (+66 locuinţe faţă de anul 2014), din care 414 în mediul urban şi 397 în mediul rural.
Exportăm mai mult şi importăm mai mult
• În perioada 1.I.-31.X.2015, exporturile au totalizat 898.068 mii euro, în creştere cu 3,3% faţă de perioada similară din anul 2014. În structura pe mărfuri a exporturilor, ponderi mai mari au deţinut domeniile: mărfuri şi produse diverse – 35,7%, maşini şi echipamente – 29,1%, produse din lemn – 7,8%, metale comune şi articole din acestea – 6,3%, materii textile şi articole din acestea – 5,4%, materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea – 4,7%, încălţăminte – 2,3%.
• În perioada 1.I.- 31.X.2015, importurile au însumat 657.272 mii euro, în creştere cu 9,9% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2014. În structura pe mărfuri a importurilor, ponderi mai mari au deţinut domeniile: maşini şi echipamente – 39,6%, materii textile şi articole din acestea – 11,1%, materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea – 10%, metale comune şi articole din acestea – 10,4%, piei crude, piei tăbăcite şi blănuri – 5,3%, mijloace de transport – 5,3%, produse ale industriei chimice – 4,5%.
• Soldul balanţei comerciale a înregistrat un excedent de 240.796 mii euro (faţă de 271.272 mii euro în aceeaşi perioadă din anul 2014).

Avem capacităţi de cazare, dar foarte puţin utilizate

pensiune• Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică în anul 2015 a fost de 1.761.994 locuri-zile, mai mare cu 9,6% faţă de anul 2014. În anul 2015 hotelurile au deţinut cea mai mare pondere – 38,4% – în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, fiind urmate de pensiuni agroturistice – 22,3%, pensiuni turistice – 19,5%, tabere de elevi şi preşcolari – 6,4%, hostel-uri – 3,3% şi celelalte tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică – 13,4%.
• Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost de 15,7% pe total structuri de primire turistică, iar pe tipuri indicii de utilizare au fost: hoteluri – 21,9%, hostel-uri – 14,8%, vile turistice – 10%, pensiuni turistice – 14%, moteluri – 11,6%, tabere de elevi şi preşcolari – 18,7%, cabane turistice – 11,3%.
• În anul 2015, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au fost înregistrate 230.894 de înnoptări la turiştii români (83,4%) şi 45.978 de înnoptări la turiştii străini (16,6%). Comparativ cu anul 2014, numărul înnoptărilor a crescut cu 36,9% pe total, cu 37,1% la turiş­tii români şi cu 35,7% la turiştii străini.

S-a redus numărul de pensionari

pensionariÎn anul 2015, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost de 112.102 persoane (-486 de persoane, respectiv -0,4% faţă de anul 2014), de 6.208 persoane pentru pensionarii de asigurări sociale agricultori (-964 de persoane, -13,4%) de 35 de persoane pentru beneficiari de ajutor social (-13 persoane, -27,1%) şi de 30 de persoane pentru pensionarii IOVR (-7 persoane, – 18,9%). Distribuţia după sistemul de pensionare reliefează faptul că pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (94,7%).
Pensia medie lunară, în anul 2015, a fost de 857 lei – pentru pensionarii de asigurări sociale de stat (+4,3% faţă de anul 2014), 351 – lei pentru pensionarii de asigurări sociale agricultori (+6%), 223 lei – pentru beneficiarii de ajutor social (+5,2%) şi 184 lei – pentru pensionarii IOVR (-6,1%).

Fenomene demografice

Evoluţia principalelor fenomene demografice în anul 2015, comparativ cu anul 2014, a fost caracterizată de creşterea natalităţii, creşterea mortalităţii generale şi mortalităţii infantile. Nupţialitatea a rămas relativ stabilă, menţinându-se la nivelul perioadei din anul precedent, iar divorţialitatea a crescut.
Numărul născuţilor vii, în anul 2015, a fost de 5.068, cu 451 mai mare comparativ cu anul 2014. Numărul deceselor a fost de 5.819, în creştere cu 303 cazuri faţă de anul 2014. Sporul natural al populaţiei a fost negativ, respectiv de -751 de persoane (-899 de persoane în anul 2014).
Numărul deceselor infantile a fost de 44, cu 10 mai mare faţă de anul 2014.
Numărul căsătoriilor a fost de 3.072, cu 90 mai mare decât în anul 2014, iar numărul divorţurilor a fost de 771, în creştere cu 100 faţă de anul 2014.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.