Înscrierea în CF

0
117
Ovidiu Ştefan

Ovidiu Ştefan, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, le-a spus secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, adunaţi în şedinţa lunară, că modificarea Legii cadastrului și publicităţii imobiliare a fost făcută în sprijinul cetăţenilor şi pentru a facilita lucrările în domeniu.
Astfel, taxa pe valoarea adăugată se adaugă la sumele decontate de Agenţia Naţională de Cadastru, pentru cofinanţarea sau finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unităţile administrativ-teritoriale. Notarea în cartea funciară a calităţii de monument istoric este scutită de tarif. Radierea construcţiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizaţiei de desfiinţare și a procesului verbal de recepţie sau, în lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desfiinţare construcţiei, precum și prin documentele cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare, recepţie și înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară. Planurile parcelare întocmite în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate se afişează la primărie, pentru 60 de zile, timp în care se pot face cereri de rectificare. În cadrul Programului naţional de cadastru și carte funciară, se cofinanţează și lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanţării fiind prevăzută în cuantumul din legislaţie. Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligată să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară, a adăugat directorul OCPI, Ovidiu Ștefan. (d.b.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.