Sfinții Trei Ierarhi – hramul școlilor teologice

0
23

Marți, 30 ianuarie 2024, ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, coordonatorul învățământului Teologic din Episcopie, au oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurați de un mare sobor de preoți din Permanența Eparhială, învățământul universitar și liceal, alături de slujitorii sfintei Catedrale.

„Este sărbătoarea Sfinților mari dascăli ai lumii și Ierarhi, Sfinții Vasile cel Mare, Grigore cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan Gură de Aur, mari stâlpi și luminători ai Bisericii, care au trăit în veacul de aur al Bisericii. Veacul de aur însemnând nu că atunci Biserica ar fi trăit un grad de prosperitate și de liniște deosebită, tocmai că ieșită din catacombe, a intrat în furtună. În furtuna ereziilor, în furtuna dezbaterilor hristologice, iar acești mari Sfinți Părinți, născuți în familii creștine, de o noblețe deosebită și de o viață pilduitoare, părinții lor înșiși au fost Sfinți, cu viață sfântă, de aceea ei au devenit Sfinți Părinți. După ce au făcut școlile vremii, au urmat Teologia și au aprofundat Sfânta Scriptură. Au cunoscut, se spune în viața Sfântului Vasile cel Mare, doar două căi: calea școlii și calea Bisericii. Calea dascălilor pământești, a filozofilor și calea Părinților Bisericii. Și iată cum Dumnezeu i-a pregătit pentru a cristaliza credința creștină și a ne dărui nouă ceea ce avem astăzi, tezaurul credinței Sfinților Părinți, a celor șapte Sfinte Sinoade ecumenice, că după ei au urmat alți Sfinți Părinți, pătimitori, râvnitori, mărturisitori și luminători ai credinței poporului lui Dumnezeu. Ei sunt din 1936, de la primul Congres de Teologie de la Atena, protectorii sau ocrotitorii învățământului teologic. Eu sunt pilde pentru Ierarhi, pentru preoți și pentru teologi. Ei au știut să îmbine dreapta mărturisire cu dreapta viețuire și dreapta făptuire. Pe lângă faptul că au fost foarte aplecați spre aprofundarea credinței și apărarea ei, deci au făcut teologie înaltă, au fost dascăli, pe atât de mult au fost păstori de suflete, învățători prin cuvânt și au știut ceea ce astăzi noi de-abia învățăm și, practic, chiar la o scară mult mai mică și anume, să îmbine Liturghia cu filantropia. Viața lor a fost o pildă și o carte deschisă. Astăzi poate ne lipsește entuziasmul Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți. Ei au convertit suflete și au convins oameni la maturitate că  creștinismul este religia iubirii. Noi astăzi am putea să spunem că suntem, fără să exagerăm, slujitori de confort și  creștini de confort, pentru că Biserica s-a instituționalizat și a ajuns pe o treaptă în societate foarte înaltă. Nimic rău în asta, dar, câtă vreme nu vibrăm, câtă vreme nu avem antuziasmul și jertfelnicia Sfinților Părinți și responsabilitatea lor, nu putem fi suficient de convingători. Suntem bine, bisericile sunt pline, credința este vie, slujirea Bisericii lui Hristos se petrece, dar asta nu însemnă că este unul la unul cu râvna și cu dăruirea, cu jetfelnicia și cu înălțimea gândirii și adâncimea trăirii Sfinților Părinți. De aceea, iată-ne, am fost astăzi în sobor măreț, cu dascălii de Teologie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, care este coordonatorul Departamentului de Teologie „Justinian Arhiepiscopul”, cu directorul Semjinarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, cu profesorii de Teologie, cu profesorii de la Seminar, cu teologii și cu seminariștii, facem sărbătoarea împreună că Sfinții Trei Ierarhi sunt protectorii învățământului Teologic. Pentru mai multă solemnitate, facem sărbătoarea împreună, deși sărbătorim și pe Sfântul Iosif din Maramureș, la momentul respectiv, în 24 aprilie, este protectorul Seminarului Teologic, și pe Sfântul Grigorie Teologul în 25 ianuarie, că este protectorul Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, dar această sărbătoare o cinstim cu o solemnitate deosebită, slujim albii Ierarhi, tot corpul profesoral, respectiv preoții profesori, studenții și teologii, ca să dăm cinstire acestor mari Sfinți Părinți, care ne-au lăsat tratatele de Teologie și pastorație, tratatele despre preoți, care ne-au lăsat Liturghia. Deci, este firesc să fim în Liturghie solemnă și, pentru frumusețea praznicului, se adaugă, așa cum s-a văzut, mare mulțime de  credincioși, care umplu Catedrala noastră și dau o frumusețe deosebită sărbătorii. Sperăm ca tinerii noștri teologi, dascălii de Teologie, preoții, noi Ierarhii, să urmăm pilda Sfinților Trei Ierarhi, să aprofundăm și să trăim Teologia plenar și să-L mărturisim pe Hristos prin dreaptă propovăduire, prin dreaptă viețuire și dreaptă făptuire. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultății de Litere și cadru dicatic al Domeniului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” al Centrului Universitar Nord Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Serafim Bilț, eclasiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al Sectorului Teologic Educațional și Activități cu Tineretul, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, inspector școlar pentru Religie, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, Pr. Asist. Univ. Dr. Marius Sabou, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Pr. Dr. Valeriu Vana, responsabilul Agenției de pelerinaje, Pr. Călin Bogdan Stoica, de la Seminar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Vasile Petru Bud, Arhid. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupșinar, Diac. Ionuț Hotico.

La sfârșitul Sfintei Liturghii a fost oficiat un polihroniu de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra celor doi Ierarhi și asupra întregului învățământ teologic din Episcopie

           Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Sfântul Ioan Damaschinul” al studenților teologi, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, și Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Maramureș, dirijat de Pr. Dr. Andrei Baboșan.

Între oficialități s-au aflat Lect. Univ. Dr. Eusebiu Borca, Lect. Univ. Dr. Valerian Marian, de la Domeniul Teologic „Justinian Arhiepiscopul”, Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petru Dulfu” din Baia Mare, alte cadre didactice universitare, Prof. Mihai Cosmin Pop, inspector general al I.S.J Maramureș, cadre didactice de la Seminarul Teologic.

Cuvântul de învățătură

„Ce ne spune această troiță de Arhierei? În primul rând că trebuie să trăim în unitate. Să avem unitatea credinței. În biserică trebuie să fim una. În biserică nu există competiție. Fiecare dintre noi avem darurile sale și le punem în slujba lui Hristos, pentru că toți, deopotrivă, suntem mădulare ale aceluiași trup. Noi toți formăm Biserica Dumnezeului celui viu. De aceea, mesajul sărbătorii de astăzi este cel al unității. Să cultivăm darurile pe care Dumnezeu ni le-a trimis nouă fiecăruia atunci când am venit pe lume și, mai ales, să le cultivăm și să le punem în slujba Bisericii, în slujba aproapelui, că astfel lucrând, Raiul să-l dobândim, așa cum au făcut și cei trei Sfinți Ierarhi, n-au acceptat să fie unul mai mare și altul mai mic. Acesta este modelul pe care trebuie să-l urmăm noi în viața de zi cu zi”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

„Sfinții Trei Ierarhi sunt model desăvârșit de slujire a Evangheliei lui Hristos. Ei sunt deopotrivă cu Apostolii. Sunt modele pentru Ierarhi, pentru preoți, pentru profesorii de teologie, că sunt dascăli și luminători pentru monahi, că au fost monahi desăvârșiți. Ei ne-au învățat cum să îmbinăm cultura laică cu spiritualitatea creștină. Au parcurs toate etapele lor academice și apoi au luat calea Bisericii. Nu-i la îndemâna oricui. Au îmbinat cultura universală cu spiritualitatea creștină. Și Liturghia cu filantropia. Și asceza cu slujirea lumii. Au fost monahi toți trei. I-am sărbătorit, pentru că sunt model pentru noi”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar: „Sărbătoarea Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur este o sărbătoare plină de frumusețe și lumină duhovnicească, pentru că Sfinții pe care noi astăzi îi sărbătorim și care sunt ocrotitorii învățământului Teologic, au, pentru fiecare dintre noi, cler și popor al lui Dumnezeu, și învățăcei întru ale Teologiei, și constituie pentru fiecare dintre noi modele de urmat, pentru că ei, în primul rând, au fost persoane duhovnicești, persoane dedicate rugăciunii și profunzimii duhovnicești și, după ce și-au însușit aceste calități excepționale pe care fiecare cei care Îl slujesc și se pregătesc să-L slujească pe Dumnezeu, trebuie să fie sufletul lui și persoana trebuie să fie înnobilate. Apoi au venit în fața lui Dumnezeu, în fața poporului, și au învățat poporul tainele Împărăției lui Dumnezeu, așa cum au făcut ei, lăsându-ne pildă peste veacuri. În a ceastă sfântă și luminoasă zi și noi, în Episcopia Maramureșului și Sătmarului, i-am cinstit cum se cuvine,  pentru că, așa cum am spus, și se știe, sunt patronii duhovnicești, în urma Congresului de Teologie, care a avut loc la Atena, în 1936, cu participarea din partea Bisericii noastre a marelui teolog propus spre canonizare de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Dumitru Stăniloaie. Am sărbătorit în chip minunat, săvârșind Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, sub preotia Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, înconjurat de dascălii și profesorii de la Departamentul nostru de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” și de Părinții Profesori de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Curtea Catedralei și spațiul sacru al bisericii au fost pline de mulțimea credincioșilor, a studenților și a elevilor seminariști, iar răspunsurile au fost date, în tandem, de către Corul „Sfântul Ioan Damaschinul” al studenților teologi și Corala „Angelli” a  Seminarului nostru Teologic. Pentru toate Îi mulțumim Bunului Dumnezeu, pentru frumusețea acestei zile, și-L rugăm pe Dumnezeu să dăruiască tuturor celor care poartă numele Vasile, Grigore și Ioan și tuturor celor care se pregătesc pentru a deveni slujitori în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos entuziasm, dăruire, hărnicie duhovnicească, noblețe sufletească, dragoste față de Dumnezeu și față de Biserica moșilor și a strămoșilor noștri. Pentru toate, slavă lui Dumnezeu.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.