Termenul limită pentru depunerea cererii de plată în sectoarele vegetal şi zootehnic

0
20

Până în 7 iunie, se depune la APIA cererea de plată pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic în Campania 2024, precizează reprezentanţii agenţiei pentru fermierii interesaţi.

În vederea accesării sprijinului în conformitate cu reglementările în vigoare cei de la APIA prezintă o sinteză a aspectelor privind normele referitoare la modul de delimitare a parcelelor de referinţă (blocuri fizice) şi eligibilitatea suprafeţelor pentru schemele de plată gestionate de APIA.
Astfel, blocul fizic se delimitează geografic pe limite stabile (drumuri, căi ferate, limitele așeză­rilor, cursuri de apă, canalele de irigaţii, baraje artificiale, marginea pădurii, arbori, garduri vii, limitele culturilor permanente, ziduri) având un identificator unic, înregistrat în sistemul de informaţii geografice (GIS – Geographic Information System) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS – Land Parcel Identification System).
Regulile de excludere a suprafețelor neagricole din suprafața blocului fizic sunt:
– elementele neagricole, indiferent de dimensiunea lor, se exclud din blocul fizic dacă se regăsesc la limita blocului fizic;
– construcțiile de orice fel sunt excluse indiferent de dimensiunea lor;
– suprafețele neagricole din interior mai mari de 100 mp se exclud din blocul fizic; – suprafețele neagricole mai mici de 100 mp din interior se deduc din aria blocului fizic dacă suma lor este mai mare de 100 mp.
Pentru sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), suprafaţa agricolă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:
– exploataţia agricolă să aibă o suprafață de cel puțin 1 ha;
– suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha; în cazul serelor, solariilor este de cel puțin 0,03 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha.
Terenurile arabile sunt terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, inclusiv zone neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, zone care respectă cerințele GAEC 8, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile, astfel cum sunt prevăzute în PS 2023-2027.
Terenul lăsat pârloagă înseamnă un teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), menținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreținere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minimum 6 luni într-un an de cultură și acoperă lunile martie-august, dar nu mai mult de 4 ani pe acelaşi amplasament. Mai sunt menționate ”pajiștile permanente” sunt terenuri folosite ca păşuni permanente şi fâneţe permanente; ”livadă tradițională utilizată extensiv” – suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente, prin cosit și/sau pășunat, având densitatea pomilor de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată; „culturi permanente” sunt următoarele: vii, livezi, pepiniere, hameiști, arbuști fructiferi, speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care produc recolte repetate.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.