Activitatea OCPI Maramureş, în 2015

0
1217

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a desfăşurat prestări de servicii specifice, din care au fost obţinute venituri de 6.383,85 mii lei (din activitatea de cadastru – 920,40 mii lei, din publicitate imo­biliară – 5.461,94 mii lei, alte venituri – 1,51 mii lei).
OCPI a reabilitat sistemul de încălzire în corpul vechi al clădirii. Au fost realizate reparaţii curente la reţeaua electrică şi reţeaua de date IT de la etajul I şi II din clădirea veche. Au fost renovate 5 birouri preluate de la OSPA. S-au achiziţionat, din fonduri proprii, 6 staţii de lucru şi 1 switch. De asemenea, mobilier (scaune, mese birou, rafturi arhivă).
Numărul de salariaţi se menţine constant, de 55. În cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, OCPI Maramureş i-a fost repartizat un număr de 4 posturi, ocupate începând cu 9 decembrie 2015.
Serviciul de cadastru a pus accent pe respectarea termenelor de soluţionare a cererilor, calitatea serviciilor, îmbunătăţirea colaborării cu celelalte servicii şi cu colaboratorii externi (autorizaţi, notari). Datorită lipsei de personal de la nivelul serviciului de publicitate imobiliară, salariaţii de la serviciul cadastru au fost detaşaţi, pe diferite perioade de timp, să efectueze activităţi de înregistrare a documentaţiilor în RGI, activităţi de arhivă şi de relaţii cu publicul.
În cursul anului 2015, au fost introduse în baza de date: 859 de planuri de situaţie şi expertize tehnice din care 55 avize de specialitate; 8.574 de planuri de amplasament şi delimitare; 3 PUG; 22 PUZ. Au fost emise 745 de titluri de proprietate pentru 1.353 ha, din care 684 titluri cu suprafaţa de 1.013 ha pentru terenuri agricole şi 61 cu suprafaţa de 341 ha pentru terenuri forestiere. Au fost introduse, validate, corectate sau modificate, în baza de date a titlurilor de proprietate DDAPT, 15.704 titluri de proprietate (acţiunea a fost finalizată). Modificări, rectificări sau anulări parţiale de titluri de proprietate: 49. Anulări titluri de proprietate: 2. Duplicate titluri de proprietate: 5.
Staţia GPS permanentă din Baia Mare, integrată în reţeaua Europeană EUREF, şi cea de la Vişeu de Sus au funcţionat, cu foarte mici întreruperi, în parametri normali.
În Maramureş sînt 197 de persoane autorizate, din care 21 au fost autorizate în 2015. Au fost sancţionaţi 5 topografi autorizaţi, 1 cu avertisment şi 4 cu suspendare. S-au organizat întîlniri periodice cu persoanele fizice autorizate, pentru instruire şi informare cu privire la modificările legislative şi organizatorice. S-a emis un număr de 53 de mandate de control a activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate, cu verificări în teren.
A reînceput activitatea de conversie a geometriilor din baza de date analogică în baza de date digitală – eTerra, întreruptă în anul 2012, realizîndu-se 6.664 de conversii geometrii. S-a efectuat inventarierea documentelor şi dosarelor existente în arhiva OCPI, operaţiune în premieră. S-a realizat scanarea şi georeferenţierea planurilor cadastrale la scara 1:2.880, care au corespondenţă în cartea funciară, cît şi scanarea planurilor concretuale.
Activitatea de publicitate imobiliară se desfăşoară prin Serviciul de Publicitate Imobiliară şi cele 5 BCPI-uri din judeţ şi este monitorizată de sistemul informatic eTerra. Situaţia cererilor înregistrate în Registrul General de Intrare se prezintă astfel: Baia Mare 66.612, Sighetu Marmaţiei 16.647, Vişeu de Sus 10.229, Tg. Lăpuş 9.163, Dragomireşti 5.270. Total 107.921. Serviciile cele mai importante: prima înregistrare 4.053, intabulare drept de proprietate 706+11.623, ipoteci 1.926, notari 9.282, extrase de informare 31.367, extrase de autentificare 13.551 şi certificate de identificare imo­bile 12.271. Au fost 71 de reexaminări şi 22 de plîngeri.
Au fost convertite în format electronic 19.689 de cărţi funciare analogice. Au fost identificate imobilele conform adreselor depuse de persoanele abilitate prin legi speciale să solicite acest serviciu. Comunicarea copiilor certificate “conform cu exemplarul aflat în arhivă”, ale actelor care au stat la baza înscrierii dreptului de proprietate, pentru persoanele care au fost identificate cu bunuri imobile în proprietate.
În cursul anului 2015, s-au înregistrat 435 de audienţe, problemele principale fiind legate de fondul funciar (restituirea terenurilor, suprapuneri în documentaţiile depuse de persoane autorizate); publicitate imobiliară (încheieri de respingere, reexaminări). Dosare de instanţă înregistrate – 23, din care 6 plîngeri la Legea 7/1996; 5 rectificări de carte funciară; 12 – alte obiecte; 2 acţiuni în calitate de reclamant.
Informaţii primite de la directorul Ovidiu ŞTEFAN.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.