Bisericile UNESCO din Maramureş, degradate şi expuse riscului de incendii

0
507
Biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Bârsana
Biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Bârsana

Bisericile de lemn incluse pe lista monumentelor UNESCO sunt în pericol de a fi distruse. Din cauza unor nereguli, în aceste lăcaşuri de cult poate izbucni în orice moment un incendiu. În urma unor controale derulate la finele anului trecut de specialiştii în cultură, s-a constatat că “deşi bisericile sunt prevăzute cu paratrăsnete, în unele cazuri instalaţiile sunt vechi şi deteriorate ele nemaifăcând faţă în caz de trăsnet”. În plus, “bisericile, cu excepţia aceleia din Rogoz, nu au sisteme de semnalizare ale incendiilor, nu sunt prevăzute cu hidranţi şi nu au pază”.

Biserici degradate

Specialiştii din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş au mai constatat că “nici o biserică nu are întocmit un Plan de evacuare al obiectelor de patrimoniu în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă”. În afara pericolului producerii de incendii, un alt factor generator de efecte negative este constituit de nerespectarea regimului zonelor de protecţie ale bisericilor de lemn. În unele cazuri – Poienile Izei, Ieud sau Deseşti – se constată ridicarea unor clădiri noi (sau pod din beton armat la Deseşti ) cu gabarite şi regim de înălţime, materiale de finisaj şi colorit al faţadelor aflate într-un contrast supărător cu specificul tradiţional al zonei. Raportul mai indică deficienţele semnalate la fiecare biserică de lemn, în parte.
Astfel, la Biserica ,,Sfinţii Arhangheli” com. Şişeşti, sat Şurdeşti există “probleme de umiditate la soclu pe partea de nord determinate de panta terenului care era în scădere de la nord la sud, determinând stagnarea apelor pluviale pe latura de nord. Învelitoarea prezintă semne de deteriorare tot pe panta de nord (muşchi). Umiditatea interioară accentua procesele de degradare ale picturii. Împrejmuirea şi poarta de intrare, ambele din lemn, prezentau deteriorări însemnate”. La acest lăcaş de cult au fost observate infiltraţii de apă care produc în interiorul bisericii o umiditate crescută şi un permanent miros de mucegai. Drept urmare, a fost întocmit un nou proiect care conţine soluţii de eliminare a umidităţii şi care ar trebui să fie pus în aplicare în acest an. Pe linia apărării împotriva incendiilor, s-a constatat că “instructajul pe linia situaţiilor de urgenţă nu se consemnează în fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă”.

Probleme la Biserica ,,Sfinţii Arhangheli” din Plopiş

Biserica ,,Sfinţii Arhangheli” com. Şişeşti, sat Plopiş
Biserica ,,Sfinţii Arhangheli” com. Şişeşti, sat Plopiş

La Biserica ,,Sfinţii Arhangheli” com. Şişeşti, sat Plopiş, este necesară demararea unor lucrări de restaurare a picturii afectată de infiltrarea apelor pluviale înaintea lucrărilor de restaurare de arhitectură. Se remarcă degradări la învelitoare mai ales pe partea de nord (muşchi). Împrejmuirea din lemn care prezenta în trecut degradări a fost înlocuită. A fost întocmit un proiect care se va pune în practică începând din 2018. Pe linie de PSI: “se exploatează în condiţii necorespunzătoare elemente de iluminat de tip incandescent în sensul că acestea sunt fără protecţie corespunzătoare, suspendate direct de conductorii de alimentare, iar la tablourile electrice se utilizează siguranţe electrice necalibrate. De asemenea, se exploatează instalaţii electrice în condiţii necorespunzătoare, existând contacte imperfecte la conexiuni şi legături. Elementul de coborâre al instalaţiei de protecţie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă este lipit de structura combustibilă componentă a construcţiei, pe turla bisericii, pe o distanţă de aproximativ 5 m, iar în partea de jos la intrarea în pământ pe o distanţă de aproximativ 2 m, elementul de coborâre este încastrat în lemn, 5 dintre elementele de prindere a instalaţiei de paratrăsnet sunt desprinse, ceea ce contravine normelor generale de apărare împotriva incendiilor”. Pe de altă parte, instructajul pe linia situaţiilor de urgenţă nu se consemnează în fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă.

Clădiri ilegale în apropierea bisericilor UNESCO

Biserica ,,Sfinţii Arhangheli” din Rogoz – se află în stare relativ bună de conservare atât biserica, cât şi clădirea muzeului din incintă, la fel şi zona de protecţie înconjurătoare. În schimb, la Biserica “Naşterea Maicii Domnului” din Ieud, este necesară o expertiză biologică, întrucât există posibilitatea unor atacuri biologice. Se remarcă degradări la învelitoare pe toate cele patru laturi (muşchi). Se constată, mai ales la coborârea dinspre biserică, apariţia de curând a unei clădiri noi în zona de protecţie cu volumetrie, gabarite, materiale de finisaj şi colorit al faţadelor ce nu sunt în armonie cu zona înconjurătoare.
Biserica “Preacuvioasa Parascheva” din Poienile Izei se află într-o stare relativ bună de conservare, cu excepţia pantei sudice a învelitorii care prezintă degradări (muşchi). Restaurarea picturii este imperios necesară, pentru anul 2017 fiind alocată iniţial suma de 12.957 lei pentru proiect ,,Restaurare pictură”, dar ulterior a fost retrasă. Se constată, la oarecare distanţă, pe celălalt mal al râului din apropiere dar în cadrul zonei de protecţie, apariţia de curând a unei clădiri noi cu volumetrie, gabarite, materiale de finisaj şi colorit al faţadelor ce nu sunt în armonie cu zona înconjurătoare. La Biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Bârsana a fost terminată în anii trecuţi restaurarea picturii. Se constată deteriorări la soclul din piatră de la absida altarului, ca şi deteriorarea învelitorii pe latura sudică, toate acestea fiind semnalate şi în rapoartele trecute.

Alte deficienţe la Bisericile UNESCO

Biserica ,,Sfântul Nicolae” din Budeşti
Biserica ,,Sfântul Nicolae” din Budeşti

În schimb, la Biserica ,,Preacuvioasa Paraschiva” din Deseşti a fost modificată şi redimensionată instalaţia electrică interioară ca şi amplasarea corpurilor de iluminat (aplice) care împreună prejudiciau şi puneau în pericol pictura interioară a bisericii şi care au fost semnalate în rapoartele trecute. “În imediata vecinătate a bisericii (în plină zonă de protecţie) a fost reparat şi supraînălţat un fost pod de cale ferată (dezafectată în prezent) care a fost ridicat cu cca. 60 cm faţă de vechiul nivel şi la a cărui realizare au fost folosite materiale (beton armat) care nu se armonizează cu celelalte din zona de protecţie. Este necesară de urgenţă tratarea marilor suprafeţe din beton aparent ale podului (tencuieli decorative, placare cu piatră, înierbare etc.) pentru o încadrare armonioasă în zona de protecţie a monumentului. La aceeaşi biserică se constată anumite deteriorări la învelitoare pe latura de nord”. La Biserica ,,Sfântul Nicolae” din Budeşti a fost terminată în anii trecuţi restaurarea picturii interioare. Biserica se află într-o stare bună de conservare. Se constată uşoare degradări la învelitoare în special pe partea de nord, ca şi la celelalte biserici. Pe linia de apărare împotriva incendiilor, se constată exploatarea instalaţiilor electrice în condiţii necorespunzătoare, existând contacte imperfecte la conexiuni şi legături, iar în unele locuri lipsa totală a izolaţiei la capetele conductorilor electrici. Tot aici, nu se verifică periodic valoarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ aferente instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului, iar instructajul pe linia situaţiilor de urgenţă nu se consemnează în fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.