Hramul Mănăstirii Breaza, Protopopiatul Lăpuș

0
83

Luni, 8 iunie 2020, praznicul Sfânta Treime, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarlui, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Altarul de Vară al Mănăstirii Breaza, Protopopiatul Lăpuș, cu ocazia hramului, în fruntea unui sobor de preoți și arhidiaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului și starețul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului, Arhim. Gavriil Burzo, duhovnic și al doilea întemeietor al mănăstirii, primul fiind Pr. Dr. Florea Mureșanu, profesor universitar de teologie și fost protopop al Clujului, Pr. Mihai Cornel Gheduțiu, secretar protopopesc al Lăpușului, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop al Lăpușului, Pr. Emil Bozga, slujitor al mănăstirii,  Protos. Ioil Nicoară, starețul Mănăstirii Dealu Mare, Protos. Gavriil Miholca, de la Mănăstirea Rohiița, Pr. Eugen Burzo, paroh în Suciu de Sus, localitate în care este situată Mănăstirea Breaza, Pr. Marcel Vasoc, paroh în Suciu de Jos, Pr. Ioan Ropan, paroh în Groșii Țibleșului, Pr. Ionuț Puicar, slujitor în Suciu de Sus, alți preoți invitați și arhidiaconi.

                Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat un grup de tinere din Suciu de Sus: Cecilia Bozga, Mădălina Bud, Mădălina Filip și Mariana Cușner.

În întâmpinarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin a venit primarul comunei Suciu de Sus, Viorel Pașca, pe teritoriul căreia se află Mănăstirea Breaza.

Credincioșii s-au așezat distanțat unii de alții, după îndemnurile pe care le-au făcut Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și monahiile prin afișe postate în curtea mănăstirii. Au rămas mai grupați doar membrii aceleiași familii, care locuiesc sub același acoperiș, și astfel de familii au fost multe la acest hram în curtea mănăstirii.

Cuvântul de învățătură

                Un interesant și cuprinzător cuvânt de învățătură a rostit credincioșilor, răspândiți în marea incintă a Mănăstirii Breaza, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, în care s-a referit la „cinstirea lui Dumnezeu în Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”.

„Și pentru că Biserica lui Hristos este întemeiată de Fiul lui Dumnezeu pe dogma și învățătura Preasfintei Treimi, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, această rânduială sfântă ne-a fost descoperită de Dumnezeu în diferite feluri. Și anume, Dumnezeu în Treime se arată în mod nedeslușit și înfățișează pluralitatea că nu este singur în Cerul cel Preasfânt.”

Apoi, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre întemeierea omului de către Dumnezeu Tatăl, Care, suflând în fața lui, s-a făcut omul ființă vie și cuvântătoare, pentru că a primit viață din viața lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuși, persoană a Sfintei Treimi, este viața și Dumnezeu ține în existență toată viața. Ce putem noi prinde cu privirea este infim față de imensitatea Universului, dar deosebit de important din punct de vedere existențial.

„Mântuitorul este Unul din Sfânta Treime, Născut din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Dacă Dumnezeu Tatăl este Creatorul Cerului și al Pământului, așa cum mărturisim noi în Simbolul de Credință, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii, salvatorul umanității. El este viața vieții noastre. El ne-a dat Trupul și Sângele Său ca să-L mâncăm și să avem întru noi viață veșnică. Dumnezeu în Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-a descoperit mai deslușit în Noul Testament și Fiul lui Dumnezeu a vorbit foarte, foarte direct cu Sfinții Săi Apostoli despre ceea ce s-a întâmplat la Pogorârea Sfântului Duh, despre Duhul Care este Domnul de viață dătătorul și Mângâietorul. Așa L-a numit Mântuitorul pe Duhul cel Preasfânt: Mângâietorul. El este Cel ce i-a inspirat pe prooroci și i-a întărit, i-a transformat pe Apostoli din pescari în cărturari, din fricoși în curajoși, din neștiutori de carte i-a transformat în scriitori de cărți ale Noului Testament. I-a transformat în mari organizatori ai Bisericii lui Hristos și mărturisitori ai adevărului despre Iisus Hristos Mântuitorul lumii și salvatorul umanității. Deci, i-a schimbat total Duhul lui Dumnezeu pe Sfinții Apostoli. I-a îmbrăcat în putere. Și același Duh al lui Dumnezeu, Care i-a inspirat pe Apostoli, este transmis și nouă în Biserică tot în numele Preasfintei Treimi atunci când ne botezăm, pentru că Apostolii au primit poruncă de la Mântuitorul să meargă să vestească Evanghelia în toată lumea, să boteze în numele Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și noi, când am intrat în Biserica lui Hristos, am intrat prin Taina Sfântului Botez, poarta prin care intrăm în creștinism și devenim părtași Harului Duhului Sfânt și a toată lucrarea Bisericii, care se transmite prin Sfintele Taine. Duhul Sfânt ne transformă, Duhul Sfânt ne dă putere, Duhul Sfânt ne dă  creștere, Duhul Sfânt ne dă lumină, Duhul Sfânt este cel ce face din oameni pământești oameni duhovnicești sau cerești. Duhul Sfânt lucrează ca în viața creștinului să se producă performanță. El ne ajută să performăm, să creștem. Să devenim ceea ce Dumnezeu vrea, așa cum ne-a creat, după chipul și asemănarea Lui. Este un efort mare și singuri nu am putea fără lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Noi primim pecetea la botez. Arvuna. Suntem chemați să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, dar dacă nu ne îmbrăcăm cu armele dreptății și dacă nu ne însușim veșmintele potrivite, nu vom putea intra în Împărăție la cina Împăratului. Presupune efort, lucrare deosebită. Presupune păzirea credinței, mărturisirea ei, însușirea, mărturisirea și păzirea ei. Să avem dreaptă mărturisire, dreaptă viețuire și dreaptă făptuire. Toate să fie după porunca lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu în Treime ca să ne dea lumină. Să dea lumină conducătorilor să țină la popor. Să ne rugăm lui Dumnezeu în Treime ca să țină la popor. Să dea viață curată și mărturisitoare păstorilor, episcopilor, preoților, călugărilor ca să păstrăm România binecuvântată și sfântă sub ocrotirea lui Dumnezeu”, a sfătuit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin pe credincioșii prezenți la hramul Mănăstirii Sfânta Treime

Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru primarul comunei

                Primarul Viorel Pașca al comunei Suciu de Sus este unul din cei mai harnici din județul Maramureș. Este un bun credincios și poartă respect față de tot ceea este sfânt și ține de Biserică. Împreună cu credincioșii ortodocși din Consiliul Local a hotărât ca drumul ce pleacă din apropiere de centrul reședinței de comună și duce până la Mănăstirea Breaza, cale de 7 km, să fie asfaltat din fondurile proprii ale primăriei, nu din fonduri europene. Pentru acest fapt și pentru că l-a apreciat și respectat mult pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, pentru că a ajutat de multe ori mănăstirea în situații dificile, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin i-a dăruit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, scos în Anul Omagial al satului românesc și al primarilor gospodari, cum a fost numit 2019.

Parastas după Părintele Prof. Univ. Dr. Florea Mureșanu

                Întemeietorul Mănăstirii Breaza este Pr. Prof. Univ. Dr. Florea Mureșanu, fost protopop al Clujului, dar înlăturat de comuniști din Cluj și trimis ca preot într-un capăt de țară, la marginea eparhiei, în Suciu de Sus, o localitate mare, în jur de 1000 de familii, nu departe de poalele Țibleșului. Dar nici aici nu este lăsat în liniște și este arestat și trimis la canal, ca deținut politic, cu scopul de a-l extermina. Aici, la canal, face promisiune lui Dumnezeu, că, dacă scapă cu viață, va ridica o mănăstire. Lucru care se și întâmplă: în anul 1954 începe construcția mănăstirii de lemn de sub Culmea Brezei, la confluența județelor Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj. Mănăstirea, organizată ca schit de maici, care cuprindea o bisericuță de lemn și două chilii, a fost terminată în 1958. Lume multă venea la mănăstire, unde Părintele păstor al sucenilor le vorbea cu mult patos și persuasivitate despre Evanghelia Mântuitorului, despre Sfânta Treime. Pentru gestul său de a construi o mănăstire în cea mai cumplită perioadă de distrugere a bisericilor și mănăstirilor (să ne aducem aminte că peste un an, în toamna lui 1959, au fost închise mănăstirile și călugării alungați prin decretul de tristă amintire), preotul Florea Mureșanu a fost arestat, în 1958, pentru a doua oară, și condamnat la 25 ani de muncă silnică. Nu a mai rezistat chinurilor la care a fost supus și a murit în închisoarea din Aiud în 1961. Se zice că după schingiuirile care l-au lăsat aproape fără viață, i-a fost spintecat abdomenul cu un cuțit, după care și-a dat duhul în mâna lui Dumnezeu. Mănăstirea a fost transformată în staul de oi, apoi incendiată, împreună cu cărțile preotului erudit Florea Mureșanu. A fost cu adevărat un Sfânt Martir Mărturisitor, a cărui viață încă nu a fost cercetată deajuns.

                Arhimandritul Gavriil Burzo, paroh în Suciu de Sus, care a făcut închisoare ca deținut politic, din anul II de liceu, pentru că a întocmit un memoriu semnat de peste 400 de credincioși din sat pentru eliberarea preotului Florea Mureșanu din a doua sa detenție, după care au plâns la propriu la arestarea lui, s-a îngrijit, în 1990, de sfințirea locului și punerea pietrei de temelie pentru reclădirea bisericii Mănăstirii Breaza, iar în 1991 au  început lucrările la noua biserică, construcție de care s-a ocupat îndeaproape Părintele Arhimandrit Gavriil. Noua biserică a fost târnosită în 19 iunie 1990 de Înaltpreasfințitul Justinian Arhiepiscopul și Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pe atunci Arhiereu-Vicar.

În memoria Părintelui Florea Mureșanu, după Sfânta Liturghie, un grup de preoți a oficiat, ca de fiecare dată în ziua hramului, un parastas.

***

Maica stareță stavrofora Antonia Țineghe, stareța sfântului locaș de închinare, a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin un coș cu flori și o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, cu migală și pricepere lucrată în mozaic, în mănăstire, după o tehnică veche și rar folosită în zilele noastre.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.