În Baia Sprie Impozite majorate cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite

0
490

Administraţia locală a oraşului Baia Sprie a elaborat şi aprobat un regulament pentru sta­bilirea criteriilor de încadrare în categorie a clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza oraşului, precum şi stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite.
Reglementarea vizează asigurarea punerii în valoare şi siguranţă a fondului construit, prin atingerea mai multor ţinte, printre care: gestionarea eficientă a patrimoniului construit; punerea în siguranţă a domeniului public; creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale; creşterea conştiinţei civice a cetăţenilor care deţin proprietăţi; asigurarea cultivării terenurilor, amenajarea şi folosirea acestora pentru producţia agricolă. Obiectul regulamentului în cauză constă în elaborarea cadrului legal privind condiţiile de majorare a impozitelor cu până la 500% pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza oraşului Baia Sprie. Regulamentul se aplică tuturor clădirilor şi terenurilor neîngrijite din oraş, însă cu prioritate pentru monumentele istorice clasate sau situate în zone construite, protejate, clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobată de Ministerul Culturii; clădirilor situate în fostele incinte industriale; terenurilor libere de construcţii, cuprinse în perimetrul intravilan şi extravilan; terenurilor agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv. Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure starea tehnică a acestora prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere. Proprietarii terenurilor din intravilan, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi, la fel, să întreţină aceste terenuri, să efectueze lucrări specifice pentru îndepărtarea vegetaţiei necultivate şi să nu permită depozitarea deşeurilor. La rândul lor, proprietarii terenurilor agricole, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi, conform prevederilor legale, să asigure cultivarea acestora precum şi protecţia solului.

baia-sprieVerificarea şi identificarea clădirilor neîngrijite se va face în teren

Identificarea clădirilor neîngrijite, privind starea tehnică, se va face în urma verificărilor şi constatărilor în teren, prin completarea “Notei tehnice de constatare a stării clădirilor”. Starea tehnică stabilită ca şi corespunzătoare sau necorespunzătoare se va stabili de către reprezentanţii împuterniciţi ai oraşului Baia Sprie, în urma întocmirii “Notei tehnice de constatare”.  Astfel, acest document se va întocmi de către reprezentanţii primăriei, numiţi prin decizie de primar.
La fel, identificarea terenurilor neîngrijite, situate în intravilan, cu stare necorespunzătoare se va face în urma verificărilor şi constatărilor în teren, prin completarea “Notei tehnice de constatare a stării terenurilor”, document care se va întocmi de către reprezentanţii primăriei. Nivelul impozitului majorat se va stabili anual prin Hotărârea Consiliului Local, de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul următor. În baza prevederilor Codului Fiscal şi a Hotărârii Consiliului Local, în cazul clădirilor şi terenurilor stabilite ca având stare necorespunzătoare se va aplica majorarea impozitului. Măsura impozitului majorat se va stabili de către Consiliul Local individual, pentru fiecare clădire/teren în parte, şi se va răsfrânge asupra tuturor proprietarilor/copro­prie­ta­rilor imobilului începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, celui în care a fost adoptată hotărârea. În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se va majora începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin metodologia în cauză. Proprietarii şi coproprietarii clădirilor/te­re­nurilor vor avea obligaţia de a notifica Serviciul de Impozite şi Taxe Locale cu privire la stadiul măsurilor de remediere luate. În caz contrar, impozitul majorat se va aplica în mod automat şi în anii fiscali următori, la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul Local. Cuantumul nivelului impozitului majorat se va face în baza unui punctaj care va da procentajul de până la 500% de creştere a impozitului pe teren ori clădire.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.