Hramul la Catedralei din Sighetu Marmației

0
68

Luni, 8 noiembrie 2021, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala din Sighetu Marmației, în fruntea uni sobor de preoți și diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic și misionar și mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului, Pr. Ioan Paul Tomoiagă, paroh, Pr. Mihai Oprișanu, slujitor, Pr. Dan Ioan Sidău, slujitor și directorul Centrului Cultural „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Sighetu Marmației, Pr. Dr. Nicolae Lauruc, vicar general al Vicariatului Ucrainean Ortodox din România, cu sediul în Sighetu Marmației, Pr. Mădălin Bontoș, paroh în Câmpul Negru Sighet, Pr. Cosmin Petrovai, parohul bisericii „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Sighet, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Eparhiale „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei, dirijat de Prof. Carmen  Oprișanu, iar la priceasnă au cântat Arhid. Vlad Verdeș și Arhid. Teodosie Bud.

Între credincioși s-au aflat primarul Vasile Moldovan și viceprimarul Maria Daniela Onița Ivașcu, consilieri locali.

Cuvântul duhovnicesc

Un cuvânt de învățătură de folos duhovnicesc a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin la momentul chinonicului, în care credincioșii au putut să afle multe lucruri despre cereștile puteri.

„Venim cu bucurie în mod regulat de hramul acestei catedrale pentru ca să fim împreună cu credincioșii care iubesc biserica lor și să cinstim pe protectorii acesteea, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, mai cu seamă că Sfinții Arhangheli au fost protectorii locuitorilor din nord-vestul României și au fost luați ca protectori de voievozii de Maramureș, care le-au închinat cele mai multe dintre bisericile și mănăstirile pe care le-au ctitorit. Însăși mănăstirea voievodală din Perii Maramureșului a avut drept protector pe Sfântul Arhanghel Mihail, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt numiți mai marii oștilor cerești și de aceea sunt reținuți cu numele, precum și pentru că și-au dat numele de-a lungul mântuirii istoriei neamului omenesc.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a făcut în continuare a cateheză creștinilor prezenți pentru ca să rețină cât mai multe aspecte despre îngeri și om, cine sunt îngerii și cine sunt oamenii:

„Sfântul Arhanghel Mihail este numit păzitorul legii, iar Sfântul Arhanghel Gavriil este numit înger al darurilor. Îi cinstim pentru că au de la Dumnezeu o putere mare și multă. Au de la Dumnezeu, pe Care Îl laudă și Îl slăvesc, pe Care Îl iubesc și Căruia Îi cântă neîncetat Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava Lui. Au de la Dumnezeu multă cinstire și, depotrivă, iubire. Sfinții Arhangheli iubesc neamul omenesc, pentru că este iubit de Dumnezeu. Omul, omenirea, umanitatea este atât de mult iubită de Dumnezeu, încât L-a dat ei pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, ca să Se nască, să crească, să pătimească, să Se răstignească, să moară, să învieze, să ne mântuiască. Și atunci, îngerii, care sunt slujitorii lui Dumnezeu, iubesc și ei nespus de mult pe om și-i slujesc lui, pentru că omul, spune împăratul David, a fost așezat cu puțin mai presus de îngeri. Îngerii sunt duhuri pure. Sunt lumină și foc. Iar omul face parte deodată din două lumi: prin trupul lui este din țărână, din pământ, din lumea aceasta văzută, din Univers, este un microcosmos, iar prin suflet face parte din cer. Este din Dumnezeu. Sufletul este scânteie divină. Și atunci iată că psalmistul David are dreptate. Și de aceea Dumnezeu i-a pus pe îngeri să-i slujească pe oameni. Să vegheze asupra vieții lor, să slujească la mântuirea lor. Să-i însoțească și să-i ocrotească. Când Dumnezeu a făcut, la început, cerul și pământul, să înțelegem că atunci când a făcut cerul a făcut toată lumea cerului, toată lumea lui Dumnezeu. Toate cetele de milioane și miliarde de miliarde de îngeri, care îi slujesc lui Dumnezeu neîncetat. Așa mărturisim și-n Simbolul Credinței, alcătuit inspirat de către Sfinții Părinți de la Sinodul I și II Ecumenic, numit Sinodul niceeo-constantinopolitan. Lumea nevăzută este lumea care gravitează în jurul tronului de foc al lui Dumnezeu. De foc. De lumină. De iubire, de pace și de har. Așa cum petrec persoanele Preasfintei Treimi, într-o iubire intratrinitară, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.”

Cateheza a continuat cu ceea ce a Sfântul Dionisie Areopagitul ne spune despre îngeri:

„Îngerii lui Dumnezeu sunt așezați așa cum Dumnezeu a rânduit și cum a descoperit unor Sfinți Părinți ai Bisericii de la începutul creștinismului, cum este Dionisie Areopagitul, care a trăit în primul secol creștin, și face parte și din icoana Adormirii Maicii Domnului, a relatat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Iată ce spune el că i-a descoperit Dumnezeu. Că miliardele de îngeri, creați de Dumnezeu înaintea lumii văzute, ca să-I slujească Lui și să se  bucure de slava Lui și de frumusețea creației lui Dumnezeu, sunt împărțiți în 9 cete de către 3 triade. Și sunt pomeniți mereu în iconografia Bisericii, în viețile Sfinților. Pe acestea le numește Sfântul Dionisie Areopagitul în felul următor și sunt în ordine coborâtoare.

Lângă Tronul lui Dumnezeu, în prima triadă, sunt Serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând și cântând Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot. Și heruvimii cei cu ochi mulți. Sub tronul lui Dumnezeu este ceata de îngeri numită tronurile.

Mai jos, în ordine coborâtoare, în Cerurile Cerurilor, în a doua triadă, sunt domniile, stăpâniile și puterile. Adică ar fi cetele conducătoare ale îngerilor, care coordonează viața duhurilor îngerești. Îngerii nu au trupuri, dar s-a întâmplat, când a fost nevoie, să ia contact cu oamenii, și au, totuși, un trup străveziu, așa cum va fi și trupul omului după învierea din morți. Va fi îndumnezeit, înduhovnicit, străveziu și luminat. Îmbrăcat în alb.

Aproape de pământeni, de noi, de oameni, în a treia triadă, sunt începătoriile, arhanghelii și îngerii.

Astăzi îi sărbătorim pe cei doi arhangheli și împrenă cu ei întregul sobor al cetelor îngerești. Ei sunt cei care au avut un rol deosebit în istoria mântuirii neamului omenesc, dar și în istoria căderii primelor cete de îngeri.”

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre îngerii căzuți:

„Noi am auzit pe Mântuitorul, în Evanghelia ce s-a citit azi, zicând: am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Ori cine se împortivește adevărului, lui Dumnezeu, armoniei divine a universului, creației lui Dumnezeu este antihrist, este ateu, este împotriva lui Dumnezeu, este împotriva lui Hristos, este potrivnicul lui Dumnezeu. Și acești îngeri care au căzut, în frunte cu Lucifer, au vrut să-și așeze tronul mai presus de Dumnezeu, ne spune istoria biblică și tradiția Bisericii. Și atunci când au vrut să facă acest lucru, s-au prăbușit. Pentru că nu se poate ridica creația deasupra Creatorului. Dumnezeu este veșnic, creația a apărut în timp. Iar când au vrut să-și așeze tronul deasupra lui Dumnezeu, s-au prăbușit în neant. Și au căzut, și au căzut milioane și miliarde de îngeri luminați, care s-au transformat în duhuri întunecate. Și din aripi de lumină, au primit aripi ca de liliac. Liliecii sunt pictați ca un simbol al demonismului. Au primit un trup întunecat și plin de răutate, de ură, de suferință că nu mai pot iubi. În căderea aceasta din cer, de la tronul lui Dumnezeu, a intervenit Arhanghelul Mihail, care poartă sabie de foc. Și a ridicat sabia și a strigat: să stăm bine, să luăm aminte! Și în momentul acela s-a oprit căderea îngerilor. S-au trezit ca dintr-o stare de magie, îngerii, și s-a oprit căderea lor. Au rămas în cinste față de Dumnezeu să-I aducă laudă și slavă.

Acesta este rolul Arhanghelului Mihail. Este păzitorul Legii lui Dumnezeu, a rânduielilor și legii strămoșești, a credinței noastre strămoșești. Noi, maramureșenii, am avut totdeauna evlavie la acest Sfânt.

Sfântul Arhanghel Gavriil este un înger al darurilor. Este pictat pe ușa diaconească din stânga, de obiecei. Sau sunt sfinții diaconi sau sunt Sfinții Arhangheli. Pe ușa pe unde ies preoții și diaconii din Sfântul Altar când fac vohodul. Se iese din împărăție spre lume. Se aduce Evanghelia lui Hristos și se prezintă poporului. Și tot pe acolo iese diaconul când citește Evanghelia lui Hrsitos, Vestea cea bună”, a spus în încheiere Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt ocrotitorii municipiului Sighet.

Distincție

Preotul Dan Ioan Sidău, slujitor la acest Sfânt Altar și director al Centrului Cultural „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Maramureș, reabilitat într-o formă modernă, ce va fi inaugurat nu peste mult timp, devenind una din clădirile emblematice al Episcopiei și nord-vestului de țară, de ale cărui lucrări s-a ocupat nemijlocit, a fost hirotesit stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce. Preotul Dan Ioan Sidău, de 10 ani preot, se distinge și printr-o frumoasă și susținută activitate filantropică.

xxx

Catedrala din Sighetu Marmației a fost ridicată între 1985-1988, după un proiect al arhitectului Constantin Pena din Baia Mare. În 1985, după o conferință preoțească, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian a cerut să fie dus la locul unde este acum biserica, a îngenuncheat în acest loc, a sărutat pământul, s-a rugat și a binecuvântat locul. În trei ani biserica era ridicată. În 16 august 1998 a fost târnosită de un sobor de arhierei, alcătuit din vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, Înaltpreasfințitul Părinte Daniel, actualul Patriarh al României, Înaltpreasfințitul vrednic de pomenire Arhiepiscop Bartolomeu, Înaltpreasfințitul Părinte Justinian Arhiepiscopul, Preasfințitul Părinte Iustin, actualul Chiriarh al Maramureșului și Sătmarului, Înaltpreasfințitul Ioan, al Covasnei și Harghitei, pe atunci, acum Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfințitul Casian al Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Calinic al Argeșului și Muscelului, și Episcopul Metodie al Hustului și Vinogradului. Realizarea acestei biserici este opera preoților slujitori: vrednicul de pomenire protopop Mihai Oprișanu al Sighetului și al actualului preot paroh Ioan Paul Tomoiagă.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

 

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.