Semnal. Dreptul la nume

0
912

Regimul juridic general al „DREPTULUI LA NUME” este reglementat de art. 59 (identificarea persoanei), art. 82-85 (numele) şi art. 254 (apărarea dreptului la nume) C.civ., precum şi de art.2 şi următoarele din O.G. nr. 41/2003 privind dobîndirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.
Codul civil cuprinde norme care reglementează alegerea numelui de familie (art. 282), schimbarea numelui de familie (art. 311), numele de familie după divorţ (art. 383), numele ca element al posesiei de stat (art. 410 alin. lit. c), stabilirea numelui copilului prin hotărîre judecătorească de admitere a acţiunii privind filiaţia (art. 438), numele copilului din căsătorie (art. 449), numele copilului din afara căsătoriei (art. 450), numele adoptatului (art. 473), numele în dreptul internaţional privat român (art. 2576).
Art. 82 C.civ. stipulează că orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobîndit „potrivit legii”.
Conform art. 84 alin. 3 C. civ., numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi, precum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital – şi au existat atîtea situaţii în spitalele (maternităţile) din Maramureş! -, iar identitatea acesteia nu a fost găsită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc prin dispoziţia primarului localităţii în a cărei rază teritorială a fost găsit copilul, ori, după caz, s-a constatat părăsirea lui în condiţiile legii speciale. Urmare a stabilirii, persoana fizică „titulara numelui” şi-l dobîndeşte.
Copilul adoptat dobîndeşte prin adopţie numele de familie al celui care adoptă.
Cu excepţia schimbării lui pe cale judecătorească sau administrativă, „prenumele” este stabilit, în toate situaţiile, de persoanele sau autorităţile publice indicate în lege.
Potrivit art. 84 alin.1 C. civ., numele de familie se dobîndeşte prin efectul filiaţiei şi poate fi modificat prin efectul schimbării stării civile.
Dreptul la un nume se naşte chiar din momentul naşterii persoanei fizice, copilul înregistrîndu-se imediat după naşterea sa şi are, prin naştere, dreptul la un nume.
Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole – refuzuri existînd şi la Baia Mare – de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.