Subvenţii pentru fermierii activi

0
100

De la 1 ianuarie 2019, sistemul de acordare a subvenţiilor pentru fermierii mici practic nu se modifică. Vor primi bani fermierii activi, adică cei care au încasat subvenţii în 2018 mai mici de 5.000 euro. Fermierii care au primit subvenţii mai mari de 5.000 de euro sunt obligaţi să se înregistreze ca persoană juridică, sau pot rămâne persoane fizice, dar trebuie să se declare la finanţe, pentru a plăti impozit. Cu alte cuvinte, sunt schimbări faţă de anul trecut la fermierii mai mari. Campania de depunere a cererilor va începe la 1 martie 2019.

La articolul 6, alineatul 6, din OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, scrie că fermierii pot să demonstreze că sunt activi în agricultură și prin înscrierea în Registrul con­tribua­bililor/plă­ti­to­rilor de la Fisc. Într-un cuvânt, fiscalizați. Noua prevedere se aplică pentru cererea unică pe care agricultorii o vor depune în acest an la APIA.
Începând cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 3 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plă­țile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor. Celelalte prevederi referitoare la demonstrarea calității de fermier activ rămân valabile. Art. 6.(1) Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe. Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune. Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu se înregistrează – trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea unor condiţii. Prevederea este adăugată prin Ordonanţa 4 din 2018, care modifică Ordonanța subvențiilor APIA, aprobată prin Legea 146/ 2018, promulgată de pre­ședintele României, Klaus Iohannis, la data de 19 iunie 2018 și publicată în Monitorul oficial din data de 22 iunie 2018.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.