De ce se află REMIN în insolvenţă?

0
1153

Compania REMIN Baia Mare a anunţat în 4 septembrie 2015 că organizează ”Cerere de oferte” în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii pentru efectuarea unui „Raport de evaluare tehnico-economică a resurselor minerale concesionate de către C.N.M.P.N. REMIN S.A., în vederea evidenţierii rezervelor exploatabile de minereuri valorificabile în condiţii specifice de piaţă”. În presa britanică, compania Vast Resources P.L.C. a anunţat că este interesată să-şi extindă investiţiile în mineritul din România şi că în zona Baia Mare au efectuat cîteva studii, dar nu au putut demara încheierea contractului din cauza faptului că REMIN este în insolvenţă, iar minele sînt închise prin hotărîri ale Guvernului României. Dar oare de ce se află REMIN în insolvenţă? Cum ar putea ieşi din insolvenţă?
Mineritul şi metalurgia din această parte a ţării au atins maximul de producţie în deceniul al optulea. Din anul 1990, producţia de minereu şi metale a scăzut cu 40%. În condiţiile liberalizării preţurilor materiilor prime, energiei electrice, combustibililor, a devalorizării leului faţă de dolar, statul a fost nevoit să acorde subvenţii pe produs. Ca urmare a restructurării combinatelor chimice producătoare de acid sulfuric, îngrăşăminte chimice, hîrtie, din anii 1994-1995 s-a renunţat la valorificarea producţiei de pirită cu 40% sulf. Dacă pînă în 1996 întreaga producţie de concentrate miniere era preluată de către societăţile comerciale metalurgice, treptat acestea au trecut la achiziţionarea de concentrate din import, iar Remin, la depunerea pe stoc. Din anul 2000, Banca Naţională a oprit achiziţia de aur de pe piaţa internă, iar din 2001 a sistat cumpărarea aurului rezultat din prelucrarea concentratelor miniere. Lipsa resurselor financiare, limitarea accesului la credite şi neplata la timp a produselor livrate uzinelor de preparare au generat blocarea financiară în lanţ. Obligaţiile neonorate la timp, majorări şi penalităţi de întîrziere cumulate faţă de bugetul de stat, bugetele locale, furnizorii de energie electrică şi alţi prestatori de servicii au condus la insolvenţa Remin.
Compania Remin, cu capital integral de stat, a avut ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru extracţia minereurilor. Statul Român, în calitate de acţionar unic, iar creditor principal fiind A.V.A.S., deţine soluţia de ieşire din insolvenţă, iniţierea unui act normativ pentru compensarea datoriilor REMIN cu contravaloarea activelor transferate fără plată: terenuri şi clădiri, linii electrice de înaltă şi joasă tensiune, drumuri comunale, orăşeneşti şi judeţene, amenajări şi acumulări de apă industrială şi potabilă. Spre exemplu, valoarea reactualizată a Barajului pentru acumulare apă Strîmtori-Firiza, aprobată prin H.G. nr. 696/ 28 august 2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 661 din 1 septembrie 2015, este de 49.812.603 lei! Vas Resources ar putea în acest caz să investească în minele REMIN.

Aurel PANTEA

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.