Curtea de Conturi (I)

0
813

În anul 2015, Curtea de Conturi a României a verificat activitatea din anul 2014 a unui număr de 21 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş. Este vorba despre Consiliul Judeţean, municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, oraşele Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuş, Tîrgu Lăpuş şi comunele Ardusat, Budeşti, Cîmpulung la Tisa, Coltău, Copalnic
Mănăştur, Coroieni, Dumbrăviţa, Groşi, Ocna Şugatag, Rozavlea, Sălsig, Suciu de Sus, Valea
Chioarului şi Vima Mică.

Consiliul Judeţean Maramureş

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 şi controlul fondurilor alocate din bugetele locale pentru activităţi nonprofit de interes general (asociaţii şi fundaţii) s-a desfăşurat în perioada 20.05 – 15.07.2015, respectiv 20.05 – 01.07.2015 şi a depistat: • venituri suplimentare – 323.000 lei • prejudicii – 134.000 lei şi fără abateri financiar-contabile.
• Nestabilirea şi neîncasarea în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a veniturilor bugetare în sumă totală de 92.313 lei, reprezentând cotele prevăzute de Codul Fiscal cuvenite bugetului judeţului din impozitul pe mijloacele de transport, a căror masă autorizată depăşeşte 12 tone, la care se adaugă majorări pentru nevirarea în termen în sumă de 11.078 lei, în total 103.391 lei;
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 248 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 67 lei, precum şi a taxei de prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de construire, în sumă totală de 2.050 lei.
• Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţiile de lucrări întocmite de S.C. Drumuri şi Poduri-SA, în valoare de 27.811 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 3.337 lei, în total 31.148 lei;
• Decontarea cu încălcarea prevederilor legale a biletelor de călătorie gratuite, acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat, în sumă totală de 84.751 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 18.235 lei, în total 102.986 lei;
• Diminuarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat cu suma de 159.637 lei, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, datorate de angajator pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale în vigoare în acea perioadă;
• Diminuarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat cu suma de 2.763 lei prin stabilirea eronată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Baia Mare pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale în vigoare în acea perioadă;
• Diminuarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat cu suma de 2.152 lei prin stabilirea eronată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale în vigoare în acea perioadă;
• Necalcularea, neevidenţierea şi nevirarea contribuţiilor sociale obligatorii, datorate solidar de către plătitorul (Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare) şi beneficiarul de venit, aferente convenţiilor civile de prestări servicii încheiate de entitate în perioada 2014-2015. Contribuţiile sociale obligatorii sunt în sumă totală de 47.100 lei, iar dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate până la data de 30.06.2015, sunt în sumă de 5.787 lei, în total 52.887 lei;
• Nerespectarea în totalitate a prevederilor Legii nr. 350/2005 la încheierea contractelor de finanţare a programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon.

Primăria Sighetu Marmaţiei

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 18.03-14.05 2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 180.000 lei • prejudicii – 327.000 lei • abateri financiar-contabile – 584.
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local, constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 11.790 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 1.497 lei, în total 13.287 lei;
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local în sumă de 5.094 lei, reprezentând taxă pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de canalizare, apă etc., la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.623 lei;
• Nedeclararea în vederea impunerii a clădirilor nou construite a căror autorizaţie de construire a expirat sau pentru care s-au finalizat lucrările de construcţie. Valoarea impozitului pe clădiri suplimentar calculat este de 3.314 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente de 59 lei, total 3.373 lei;
• Neorganizarea activităţii de inspecţie fiscală la nivelul instituţiei.
• Angajarea de cheltuieli peste cele legal datorate, în sumă de 34.016 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Simcarom-SRL Sighetu Marmaţiei, la obiectivul de investiţii „Construcţie bloc de locuinţe C1.2 cu 48 apartamente”;
• Plata nelegală a sumei de 22.379,72 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Simcarom-SRL Sighetu Marmaţiei, la obiectivul de investiţii „Construcţie bloc de locuinţe C1.2 cu 48 apartamente”, la care se adaugă majorări de întârziere de 6.714 lei, în total 29.093,72 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 41.285 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Consim-SA Sighetu Marmaţiei, la obiectivul de investiţii ,,Construcţie bloc de locuinţe C1.1 cu 48 apartamente”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 3.302,80 lei, în total 44.587,80 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 19.628 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC SEBI MARC Călineşti, la obiectivul de investiţii ,,Reabilitare străzi Gheorghe Lazăr, Szilagy Istvan, Lucian Blaga din municipiul Sighetu Marmaţiei”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.355,36 lei, în total 21.983,36 lei;
• Plata sumei de 549.993 lei, fără respectarea prevederilor legale referitoare la finanţări nerambursabile, reprezentând contribuţia Consiliului Local Sighetu Marmaţiei la finanţarea activităţii Asociaţiei sportive CSM Sighetu Marmaţiei;
• Plata sumei de 97.005 lei, ca urmare a anulării Dispoziţiei nr. 669/12.09.2012 emisă de Primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei de revocare din funcţia de manager a Spitalului Sighetu Marmaţiei, de către Tribunalul Maramureş, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 5.427 lei, în total 102.432 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 12.860 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de I.I. Calena Mihai Marius, Sighetu Marmaţiei, la obiectivul „Lucrări de reparaţii la Sala Polivalentă”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 3.086,80 lei, în total 15.946.40 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 5.191 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de S.C. Green Line Studio-SRL, Baia Mare, la obiectivul „Lucrări de construcţie canale drenaj Cicera-Iapa”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 519,10 lei, în total 5.710,10 lei;
• Plata fără temei legal a sumei 19.580 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de I.I. Calena Mihai Marius, Sighetu Marmaţiei, la obiectivul „Lucrări de hidroizolaţie” executate la stadionul Municipal, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.349,60 lei, în total 21.929,60 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 6.414 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de I.I. Calena Mihai Marius, Sighetu Marmaţiei, la obiectivul „Lucrări de amenajare loc de joacă în cartierul Bogdan Vodă”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 661,40 lei, în total 7.075.40 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 14.803 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de S.C Bolboos-SRL, Sighetu Marmaţiei, la obiectivul „Lucrări de reparaţii acoperiş la două clădiri identice din Piaţa Agroalimentară”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.368,48 de lei, în total 17.171,48 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 5.439 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de I.I. Calena Mihai Marius, la obiectivul „Lucrări pentru îndepărtarea vegetaţiei în municipiul Sighetu Marmaţiei”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 870,24 lei, în total 6.309,24 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 2.657,38 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de S.C Green Line Studio-SRL, Baia Mare, la obiectivul „Lucrări de reparare a drumurilor – tăierea şi decaparea asfaltului”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 425,12 lei, în total 3.082,50 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 17.222 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de către SC Bercadria Cons Serv-SRL, Sighetu Marmaţiei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în valoare de 871 lei, total 18.093 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 2.837 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de către SC Talos&Hydra Impex-SRL, Sighetu Marmaţiei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în valoare de 229 lei, total 3.066 lei;
• Plata fără temei legal a sumei de 27.352,10 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de către SC Simcarom SRL, Sighetu Marmaţiei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în valoare de 2.735 lei, total 30.087,10 lei;
• Nevirarea la bugetul de stat a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii în sumă de 69.565 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de 5.427 lei, în total 74.992 lei aferente plăţilor retroactive de drepturi salariale efectuate în baza Sentinţei civile nr. 717/4.03.2014, care anulează Dispoziţia nr. 669/12.09.2012 emisă de Primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei de revocare din funcţia de manager a Spitalului Sighetu Marmaţiei;
• Nevirarea la bugetul de stat a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii în sumă de 69.322 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de 11.279 lei, aferente plăţilor efectuate în numerar în baza unor state de plată întocmite pentru plata salariilor şi a primelor de joc a jucătorilor de fotbal, pe perioada 01.01-30.06.2014, de la Clubul Sportiv de Fotbal Sighetu Marmaţiei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.