Camera de Conturi (VIII)

0
357

UATC TÂRGU LĂPUŞ

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 06.01.2016 – 29.02.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 129.000 lei • prejudicii – 42.000 lei • abateri financiar bancare – 134.000 lei.
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 5.751 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 1.089 lei, în total 6.840 lei
• Nevirarea în contul bugetului Consiliului Judeţean Maramureş a sumei de 46.837 lei, reprezentând cota parte de 40% calculată la taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone
• Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea cotei ce se cuvine UATO Târgu Lăpuş, din tariful de gestionare a fondului cinegetic, potrivit Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic în sumă de 3.247 lei
• Nestabilirea şi neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de excavaţie, în sumă de 5.880 lei, pentru suprafeţele de teren (balastiere) exploatate, la care se adaugă majorări de întârziere de 1.624 lei, în total 7.504 lei
• Nevirarea la bugetul local a sumei de 4.202 lei, reprezentând cota-parte de 50%, din veniturile încasate cu titlu de chirie, obţinute prin închirierea către terţi a spaţiilor aflate în administrarea Liceului Teoretic Petru Rareş proprietate publică a oraşului
• Nevirarea la bugetul local a sumei de 6.582 lei, reprezentând cota-parte de 50%, din veniturile încasate cu titlu de chirie, obţinute prin închirierea către terţi a spaţiilor aflate în administrarea Liceului Tehnologic ,,Grigore C. Moisil”, proprietate publică a oraşului
• Nevirarea la bugetul local a sumei de 43.246 lei, reprezentând cota-parte de 50%, din veniturile încasate cu titlu de chirie, obţinute prin închirierea către terţi a spaţiilor Spitalului Orăşenesc Târgu Lăpuş, proprietate publică a oraşului
• Efectuarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului în cursul anului 2015, a terenurilor şi clădirilor, estimate la 31.12.2015 la valoarea de 45.443.712 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 5.683 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC ROANA DSR-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.705 lei, în total 7.388 lei
• Efectuarea la Spitalul Orăşenesc, de plăţi nedatorate reprezentând cheltuieli nejustificate cu telefonia mobilă, în sumă de 3.144 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.334 lei, în total 4.478 lei
• Efectuarea la Spitalul Orăşenesc, de plăţi nedatorate reprezentând cheltuieli nejustificate cu pregătirea profesională, în sumă de 2.708 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.268 lei, în total 3.887 lei
• Plata necuvenită la Spitalul Orăşenesc, a sumei de 8.252 lei reprezentând accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) calculate pentru plata cu întârziere a impozitului pe venit şi a contribuţiilor aferente salariilor achitate urmarea Sentinţei civile nr. 2222/2010, rămasă definitivă
• Plata nelegală la Spitalul Orăşenesc, a sumei de 4.000 lei, reprezentând servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare achitate pentru formularea şi susţinerea cererii de intervenţie în interesul pârâtului Consiliului Local Târgu Lăpuş în contradictoriu cu o angajată a entităţii controlate, la care se adaugă majorări de întârziere de 2.160 lei, în total 6.160 lei
• Nerecuperarea sumei de 12.051 lei, reprezentând prejudiciu stabilit ca urmare a misiunii de audit financiar efectuată de Camera de Conturi Maramureş în anul 2010 la Spitalul Orăşenesc
• Nestabilirea, nedeclararea şi nevirarea la bugetul consolidat al statului a cuantumului legal reprezentând „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, reglementat de Legea nr. 448/2006 în sumă de 3.429 lei
• Nestabilirea, nedeclararea şi nevirarea la bugetul consolidat al statului a cuantumului legal reprezentând „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, reglementat de Legea nr. 448/2006 la Spitalul Orăşenesc, în sumă de 6.989 lei.

UATC ŞOMCUTA MARE

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 07.11.2016 – 09.12.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 0 lei • prejudicii – 0 lei • abateri financiar bancare – 0 lei.
• Biroul de impozite şi taxe locale nu desfăşoară activităţi de verificare pe teren a realităţii bazei impozabile
• Neefectuarea acţiunilor de inspecţie fiscală conduce la neidentificarea tuturor obiectelor impozabile sau taxabile, după caz şi neactualizarea matricolei pentru evidenţa impozitelor pe proprietate în cazul persoanelor fizice sau juridice
• La nivelul UATO Şomcuta Mare nu au fost elaborate strategii de promovare a serviciilor oferite contribuabililor referitoare la impozitele şi taxele locale
• Gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale este relativ scăzut

UATC SĂLIŞTEA DE SUS

Săliştea de Sus
Săliştea de Sus

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 09.05.2016 – 04.07.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 304.000 lei • prejudicii – 281.000 lei • abateri financiar bancare – 256.000 lei.
• Înregistrarea eronată a lucrărilor de extindere reţea de apă şi canalizare pe raza administrativă a UATO Săliştea de Sus, în valoare totală de 122.820 lei, în conturile contabile de cheltuieli şi nu prin majorarea valorii mijloacelor fixe
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local, constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în sumă de 10.379 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 75 lei, în total 10.454 lei
• Nedeclararea în vederea impunerii a clădirilor nou construite a căror autorizaţie de construire a expirat, precum şi declararea eronată a bazei de impozitare în cazul unor agenţi economici, impozitul pe clădiri stabilit fiind de 1.967 lei
• Nedeclararea, nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local, reprezentând impozit pe clădirile persoanelor juridice în valoare de 111.582 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 46.792 lei
• Nevirarea în contul bugetului Consiliului Judeţean Maramureş a sumei de 7.257 lei, reprezentând cota parte de 40% calculată la taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone
• Nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier exploatate de societăţile comerciale care au efectuat lucrări pe raza administrativă a UATO Săliştea de Sus, în sumă totală 4.567 lei
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local constând în taxa aferentă exercitării dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat de reţele de comunicaţii electronice, în sumă de 77.280 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 42.194 lei, în total 119.474 lei
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli din bugetul local fără legătură cu activitatea entităţii, reprezentând contravaloarea carburantului şi a lucrărilor de reabilitare a sediului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, în sumă totală de 16.911 lei
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli fără legătură cu activitatea entităţii, reprezentând contravaloarea microcipurilor decontate nelegal pentru câinii cu stăpâni, deşi aceasta era obligaţia exclusivă a proprietarilor, în valoare totală de 10.099 lei
• Plata nelegală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sumă de 4.258 lei, unor titulari care nu şi-au declarat toate veniturile, respectiv bunurile din proprietate sau exploatare ce conduc la excluderea acordării ajutorului
• Plata fără temei legal a sumei de 43.943 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC CONREP-SA, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 5.273 lei, în total 49.216 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 17.603 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC EMIEMILUX-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 2.465 lei, în total 20.068 lei
• Plata fără temei le­gal a sumei de 11.941 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC CARIERA TOROIAGA-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.672 lei, în total 13.613 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 58.842 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC CONCRET MONTAIN-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 10.591 lei, în total 69.433 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 21.970 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC DANIDUM-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 3.955 lei, în total 25.925 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 24.550 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC ECOLOGIC PELET-SRL
• Plata fără temei legal a sumei de 36.478 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC FMI DRUMRECONSTRUCT-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.377 lei, în total 40.855 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 5.714 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC MAG TID CONSTRUCT-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 685 lei, în total 6.399 lei
• Plata sumei de 21.090 lei, fără respectarea prevederilor legale referitoare la finanţări nerambursabile, reprezentând contribuţia Consiliului Local Săliştea de Sus la finanţarea activităţii Asociaţiei Sportive Săliştea de Sus
• Nestabilirea, nereţinerea, nedeclararea şi nevirarea sumei totale de 2.150 lei reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale, contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate şi asigurări pentru şomaj aferentă veniturilor rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza convenţiilor civile de prestări servicii. (VA URMA)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.