Finanţări nerambursabile pentru comune

0
469
Introducerea canalizării în Satu Nou de Sus

Autorităţile publice locale şi ONG-urile pot solicita fonduri nerambursabile pentru investiţii de utilitate publică. Sînt disponibili 552.000.000 euro pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (submăsura 7.2), 97.000.000 euro pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (submăsura 7.2) şi 25.000.000 euro pentru investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii de acces agricolă (submăsura 4.3 – componenta agricolă).
Pentru submăsura 4.3 (Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, componenta infrastructură de acces agricolă), pot depunde cereri spre a primi finanţare unităţiile administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 euro/proiect pentru drumurile agricole de acces. Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sînt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). Proiectele cu punctaj egal se vor departaja după lungimea drumului realizat prin proiect, în sensul prioritizării celor cu lungime mai mare.
Proiectele de investiţii depuse în cadrul submăsurii 7.2 (Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară) pot avea beneficiari publici (comunele şi asociaţiile acestora) şi ONG-uri pentru investiţii în infrastructura educaţională (grădiniţe) şi socială (creşe şi infrastructură tip after-school). Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele depuse de autorităţile publice locale şi ONG-uri care sunt negeneratoare de venit sau în cazul proiectelor pentru apă sau apă uzată. Finanţarea nu va depăşi 1.000.000 euro/co­mu­nă, pentru investiţii care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată). Pentru investiţiile care vizează înfiinţarea infrastructurii de apă şi apă uzată, finanţarea nu va depăşi 2.500.000 euro/co­mună, iar pentru extinderea acestei infrastructuri, nu mai mult de 1.500.000 euro. Pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune sau proiecte care vizează mai multe comune), valoarea finanţării nu va fi mai mare de 4.000.000 euro, fără a depăşi valoarea maximă pe comună pentru fiecare tip de sprijin. În cadrul submăsurii 7.2, se acordă sprijin pentru proiectele de infrastructură educaţională/socială, iar valoarea acestora va fi de maxim 500.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educaţională (gră­diniţe) şi socială (creşe şi infrastructura de tip after-school) şi nu va depăşi 100.000 euro. Proiectele cu punctaj egal se vor departaja în funcţie de capacitatea construcţiei aferente infrastructurii educaţionale/sociale pentru care se realizează investiţia.
Cei care pot beneficia de fonduri europene nerambursabile prin interemediul submăsurii 7.6 (Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) sînt: comune, ONG-uri, unităţi de cult şi persoane fizice autorizate sau societăţi comerciale care deţin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit şi nu va depăşi 500.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit şi nu va depăşi 200.000 euro. Această submăsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare, a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, aşezăminte monahale, inclusiv a aşezămintelor culturale – cămine culturale.
Pentru componenta Infrastructura de acces agricolă a submăsurii 4.3, pentru Submăsura 7.2 şi pentru Submăsura 7.6, cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sînt eligibile dacă respectă condiţiile prevăzute de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1.305/2013 şi se decontează proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepţie fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, acestea se pot deconta integral, în cadrul primei tranşe de plată.
Cei interesaţi să acceseze fonduri eurepene nerambursabile pot consulta variantele finale ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile de finanţare din cadrul PNDR 2020 lansate săptămîna trecută. Oficiul judeţean de Finanţare a Investiţiilor Rurale Maramureş primeşte proiecte pînă la data limită, 18 decembrie 2015. (n.g.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.