Despre declararea veniturilor din pensii obţinute din străinătate

2
1411

Persoanele fizice rezidente fiscal în România, care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data încadrării în această categorie de persoane, să declare la organul fiscal, la care sunt arondate cu domiciliul fiscal, venitul lunar din pensie, prin depunerea Declaraţiei privind venitul estimat – formularul 220.

Venitul estimat din pensii obţinute din străinătate se calculează ca produs între venitul lunar din pensie, evaluat la cursul pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă depunerii declaraţiei şi numărul de luni din anul fiscal în care se realizează venitul din pensie. În cazul impunerilor efectuate după expirarea unor termene de plată, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se repartizează la termenele de plată următoare.
Pentru încadrarea în categoria persoanelor care realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, organul fiscal utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat (formularul 220).
Aceste persoane fizice sunt obligate să efectueze, în cursul anului, plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 121 din Codul Fiscal. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele menţionate mai sus se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza “Declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate” – formularul 201. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.
Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, iar cele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
Cetăţenii români cu domiciliul în ţară, care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Termenul de depunere a “Declaraţiei privind venitul estimat” – formular 220 – în 30 de zile de la data încadrării în categoria persoanelor fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Declaraţia 220 se depune la organul fiscal în a cărui rază îşi au domiciliul sau unde locuiesc efectiv persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România.
Persoanele fizice care sunt rezidente fiscal în România trebuie să declare pe formularul 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” veniturile din pensii obţinute din străinătate pentru care România are drept de impunere.
Termen de depunere a formularului 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” – 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.
Organul fiscal de administrare stabileşte impozitul anual datorat şi emite o decizie de impunere. Impozitul datorat în România se determină prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunară neimpozabilă (pentru anul 2016 suma lunară neimpozabilă este de 1.050 lei), calculată la nivelul anului. Suma lunară neimpozabilă se acordă pentru fiecare sursă de venit din pensii.
Pentru veniturile din pensii realizate în statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care nu au fost globalizate în vederea impozitării, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit plătit în străinătate, dar nu mai mult decât cel datorat pentru venitul similar în România, potrivit Codului Fiscal.

2 COMENTARII

  1. doream sa intreb ,de cazul cum sunt eu ,cu o pensie de incapacitate total ,suferita unui accident pe teritotrul Spaniei ,din care primesc o pensie de 550 E ,dece trebuie sa mi-o inpoziteze ,deorece ,eu sunt rezident de Spania ,cu mutatia ,facuta la primariea din orasul unde locuesc ,de venit in tara doarocazional,am contul aici provizoriu ,cind sunt o perioda de sau 3 vluni aici in tara ,se trasfera bani intro banca din romania ,cind ma rentorc in Spania trasfer bani acolo ,dar ,mam hotarit sa nui mai trasfer in tara ,pe motivul sa nu mai am prob cu ANF ,sa ma someze ca am venit si treb sa dau declaratia de inpozitare ,eu nu inteleg ce declarati sunt 220 ,201 nu le inteleg ,tara acesta ,guvernul acesta nu mia dat nici un drept ,la viata ,nici un leut ,dar de luat vor sa-mi ea si banutul care al merit in alta tara ,unde eu acolo am lucrat ,am lucrat si-n ro ,peste 22 de ani dar nu primesc nimic ,ei zic ca sunt bun de cotizat ,am o virsta de 60 ani ,sunt niste HOTI ,SI MINCINOSI ,ne jupoie de vii sa le fie rusine ,si sa sufere cum am suferit si eu prin spitale va multum,esc de ascultare ,dac aveti bunavointa si cunosteti mai bine aceste legi tinpite ce le dau acesti guvernati ,puteti sa ma lamuriti si pe mine ,cei de facut ,se pune inpozit pe pensie au dreptul ,daca eu nu loc devinitiv in tara ,va multumesc

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.