Motive de neeligibilitate pentru sm4.1a – pomicultură

0
221

De la demararea în 2015 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi pînă în prezent, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a primit 367 de solicitări de finanţare conforme depuse prin submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”. Au fost selectate pentru finanţare 138 de proiecte, de 63 milioane euro. Valoarea plăţilor efectuate pentru decontarea cheltuielilor, 2,1 milioane euro. Principalul motiv de neeligibilitate este întocmirea proiectelor fără să fie respectate condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului. Studiul de fezabilitate nu este prezentat şi completat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi nu este ataşată Prognoza veniturilor şi evoluţia capacităţii de producţie, precum şi de faptul că nu sînt precizări cu privire la realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei şi nu au fost cuprinse cheltuieli în Bugetul indicativ. Nu se regăseşte ataşat extrasul de carte funciară şi nu poate fi corelată suprafaţa ce vizează investiţia cu cea menţionată în actele de proprietate. Lipsa proiectului de înfiinţare a plantaţiei, însoţit de studiul pedologic, sau au fost ataşate extrase de carte funciară ce cuprind informaţii contradictorii. O altă condiţie obligatorie pentru a primi sprijin şi care nu este respectată vizează viabilitatea economică a investiţiei – trebuie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice, în sensul că analiza economico-financiară nu prezintă explicaţii. Dacă nu se regăsesc informaţii cu privire la înfiinţarea culturii din punct de vedere al materialului biologic folosit, proiectul este declarat neeligibil. Nu se respectă condiţia privind realizarea investiţiei doar în unităţile administrativ teritoriale prezentate în anexa din Cadrul Naţional de Implementare al Subprogramului Tematic Pomicol şi trebuie să respecte zonarea speciilor din anexă. Nu sînt prezentate documente pentru întreg terenul agricol deţinut în cadrul exploataţiei (nu sînt ataşate copii după Registrul agricol). Un alt criteriu de eligibilitate care nu este respectat la depunerea cererilor de finanţare se referă la faptul că exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile. O serie de cereri de finanţare depuse au fost declarate neeligibile pentru că solicitantul nu se regăseşte în baza de date a APIA cu exploataţia înregistrată şi nu pot fi verificate suprafeţele ce vizează investiţia. Sesiunea de primire a proiectelor pentru sM 4.1.a a fost prelungită pînă la data de 30 septembrie 2017, ora 16.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.